no comments

Tips Kaedah Penyelidikan

Penyelidikan kuantitatif ATAU penyelidikan kualitatif?

Penyelidikan kuantitatif – nombor, nombor, nombor
Penyelidikan kualitatif – kata-kata, kata-kata, kata-kata

Jenis Pengajian Kuantitatif
– Penjelasan
– Percubaan yang benar
– Quasi-eksperimen
– Korelasi
– Ramalkan

Jenis Kajian Kualitatif

Penyelidikan kualitatif mengumpulkan maklumat yang tidak dalam bentuk berangka:

akaun diari,
soal selidik terbuka,
wawancara tak berstruktur
pemerhatian tidak berstruktur.

Data kualitatif biasanya adalah data deskriptif dan oleh itu lebih sukar untuk
menganalisis daripada data kuantitatif.
Penyelidikan kualitatif berguna untuk kajian di peringkat individu, dan untuk mengetahui, secara mendalam, cara orang berfikir atau merasa (contohnya kajian kes).

Contoh vs Penduduk

Penduduk = koleksi SEMUA yang mungkin
pemerhatian
Sampel = subset populasi

Sampel rawak
– Perwakilan penduduk
– Pemerhatian yang sama juga mempunyai peluang yang sama
dipilih

Mengapa Kami Menggunakan Sampel?

– Kos
– Masa
– Aksesibiliti penduduk
– Ketepatan
– Pemusnahan pemerhatian

Langkah-langkah dalam Membangunkan Pelan Sampel

Langkah 1: Tentukan Populasi Kepentingan

Langkah 2: Pilih Kaedah Pengumpulan Data

Langkah 3: Pilih Bingkai Perampingan

Langkah 4: Pilih Kaedah Sampling

Langkah 5: Tentukan Saiz Sampel

Langkah 6: Membangun dan Menentukan Pelan Operasi

Langkah 6: Membangun dan Menentukan Pelan Operasi

Jenis statistik

 Deskriptif

o Data dikumpulkan, teratur, diringkaskan dan dibentangkan dalam bentuk visual yang sesuai.
o supaya data lebih mudah difahami.
o jadual, carta, rajah digunakan untuk mempamerkan maklumat yang diperoleh daripada data.

 Inferential

o Membuat generalisasi tentang populasi dengan menganalisis sampel.
o Jika sampel itu merupakan perwakilan yang baik dari populasi, maka kesimpulan yang tepat mengenai penduduk dapat disimpulkan.

Sumber: N.Abas

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL