no comments

TIPS DAN KELEBIHAN SMARTPLS

 PLS-SEM merupakan teknik analisis statistik kompleks yang bertujuan untuk memaksimakan penjelasan mengenai varian di dalam pemboleh ubah bersandar (Hair, Ringle & Sarstedt, 2011)

PLS-SEM juga berupaya untuk melaksanakan analisis laluan secara grafikal bagi menunjukkan kesan langsung antara pemboleh ubah anteseden dan kesan tidak langsung hasil pengaruh pemboleh ubah perantaraan. Penilaian PLS-SEM memperlihatkan penilaian terhadap model pengukuran (measurement model) dan model struktural (structural model) dengan mengambil kira kestabilan anggaran parameter.

?️KELEBIHAN SMARTPLS:-

? Mudah dikendalikan dan dianalisis.
? Memperkenalkan Smart PLS sebagai salah satu aplikasi yang boleh digunakan untuk menjana hasil penyelidikan
? Menghasilkan model yang kemas dan menarik.
? Mempunyai literature dan jaringan kumpulan sokongan seluruh dunia.
? Boleh diguna dalam pengajian peringkat Master dan PhD.
? Boleh diguna untuk pilot study
? Membantu menghasilkan artikel seminar dan jurnal dengan hebat

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL