no comments

Tips Analisis Data Kualitatif menggunakan ATLAS.ti

1. Kita memilah masing-masing soalan di dalam wawancara ke dalam satu kutipan. Secara umum, data yang perlu ditandakan sebagai kutipan tidak diharuskan berupa hasil wawancara, boleh berupa data lain seperti literatur dari penyelidikan relevan, hasil kerja siswa, catatan peneliti, foto dan / atau video belajar.

2. Kita mengkategorikan masing-masing temuan dari kutipan yang telah diinputkan ke dalam perisian, dan menandai ke dalam daftar kod yang kita mahu. Kutipan-kutipan itu diklasifikasikan ke dalam beberapa kod yang telah ditetapkan menurut kajian relevan ataupun  temuan dari penyelidik sendiri.

3. Kita menganalisis data wawancara dengan menghubungkan kod yang relevan pada kutipan masing-masing yang telah ditandakan. Berbagai data temuan yang ingin dipaparkan oleh peneliti diperkuat oleh hubungan dari kod dan kutipan yang telah dibuat sehingga nantinya dapat kita lihat gambaran temuan tersebut (semacam rangkaian / rangkaian dari temuan itu).

Analisis data kualitatif boleh dibahagikan kepada lima kategori berikut:
1. Analisis kandungan.
2. Analisis naratif.
3. Analisis wacana.
4. Analisis rangka kerja.
5. Teori berasaskan.


Kelebihan:

1. Menghasilkan analisis mendalam.
2. Tema dan corak khusus yang dikenalpasti.
3. Data kaya yang membawa kepada penyelidikan lanjut.

Kelemahan:
1. Data yang sangat sukar untuk menganalisis / umum keputusan.
2. Objektiviti yang kurang sesuai dengan pandangan penyelidik.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL