no comments

Tinjauan Sastera: Beberapa Tips Mengenai Mengendalikannya

Apakah ulasan kesusasteraan?

Kajian kesusasteraan adalah rekod mengenai apa yang telah diterbitkan pada topik oleh ulama dan penyelidik yang terakreditasi. Kadang-kadang anda akan diminta untuk menulis satu sebagai tugasan berasingan (kadang-kadang dalam bentuk bibliografi beranotasi-lihat bahagian bawah halaman seterusnya), tetapi lebih sering ia adalah sebahagian daripada pengantar kepada esei, laporan penyelidikan, atau tesis. Dalam penulisan ulasan literatur, tujuan anda adalah untuk menyampaikan kepada pembaca anda apa pengetahuan dan idea telah ditubuhkan pada topik, dan apa kekuatan dan kelemahan mereka. Sebagai karya tulis, semakan kesusasteraan mesti ditakrifkan oleh konsep panduan (contohnya, objektif penyelidikan anda, masalah atau isu yang anda sedang berbincang, atau tesis argumentatif anda). Ia bukan sekadar senarai deskriptif bahan yang ada, atau satu set ringkasan.

Kajian literatur mesti melakukan perkara-perkara ini

 1. Dianjurkan dan berkaitan langsung dengan tesis atau soalan penyelidikan yang sedang anda usahakan.
 2. mensintesis keputusan ke dalam ringkasan apa yang dan tidak diketahui.
 3. mengenal pasti bidang kontroversi dalam kesusasteraan.
 4. merumuskan soalan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Tanya soalan kepada diri sendiri seperti ini:

 1. Apakah tesis, masalah, atau soalan penyelidikan khusus yang membantu saya menilai kajian literatur saya?
 2. Apakah jenis tinjauan literatur yang saya lakukan? Adakah saya melihat masalah teori? metodologi? dasar? penyelidikan kuantitatif (mengenai keberkesanan prosedur baru)? penyelidikan kualitatif (kajian kesepian di kalangan pekerja asing)?
 3. Apakah skop kajian literatur saya? Apakah jenis penerbitan yang saya gunakan ( Jurnal, buku, dokumen kerajaan, media popular)? Apakah disiplin yang saya kerjakan (Psikologi kejururawatan, sosiologi, perubatan)?
 4. Berapa baiknya saya mencari maklumat? Adakah pencarian saya cukup lebar untuk memastikan saya dapati semua bahan yang berkaitan? Adakah ia sempit untuk mengecualikan bahan tidak relevan? Adakah bilangan sumber yang saya gunakan sesuai dengan panjang kertas saya?
 5. Adakah saya menganalisis kritikal yang saya gunakan? Adakah saya mengikuti satu set konsep dan soalan, membandingkan item antara satu sama lain dengan cara mereka berurusan dengannya? Daripada hanya menyenaraikan dan meringkaskan butiran, adakah saya menilai mereka, membincangkan kekuatan dan kelemahan?
 6. Adakah saya telah memetik dan membincangkan kajian yang bertentangan dengan perspektif saya?
 7. Adakah pembaca mendapati kajian literatur saya sangat relevan, sesuai, dan berguna?

Tanya soalan kepada diri anda seperti ini mengenai setiap buku atau artikel yang anda sertakan:

 1. Adakah penulis merumuskan masalah / isu?
 2. Adakah ia jelas? Adakah kepentingannya (skop, keterukan, kaitan) jelas ditubuhkan?
 3. Bolehkah masalah itu dituju dengan lebih berkesan dari perspektif yang lain?
 4. Apakah orientasi penyelidikan pengarang (mis., Interpretasi, sains kritikal, gabungan)?
 5. Apakah kerangka teoretikal penulis (Psikologi, perkembangan, feminis)?
 6. Apakah hubungan antara perspektif teori dan penyelidikan?
 7. Adakah penulis menilai kesusasteraan yang berkaitan dengan masalah / isu? Adakah pengarang itu termasuk kedudukan sastera yang dia tidak setuju dengannya?
 8. Dalam kajian penyelidikan, seberapa baik komponen asas reka bentuk kajian (contohnya, populasi, campur tangan, hasil)? Berapa tepat dan sah adalah pengukuran? Adakah analisis data yang tepat dan relevan dengan soalan penyelidikan? Adakah kesimpulannya adalah berdasarkan data dan analisis?
 9. Dalam bahan yang ditulis untuk pembaca popular, adakah penulis menggunakan rayuan terhadap emosi, contoh-contoh satu sisi, atau bahasa dan nada yang diterjemahkan secara retorik? Adakah terdapat asas objektif untuk alasan itu, atau adakah penulis hanya “membuktikan” apa yang dia sudah percaya?
 10. Bagaimanakah pengarang menyusun hujah tersebut? Bolehkah anda “menyusun semula” aliran hujah untuk melihat sama ada atau di mana ia pecah secara logik (mis., Dalam mewujudkan hubungan sebab-akibat)?
 11. dalam apa cara buku atau artikel ini menyumbang kepada pemahaman kita tentang masalah yang sedang dikaji, dan dalam cara bagaimana ia berguna untuk amalan? Apakah kekuatan dan batasan?
 12. Bagaimanakah buku atau artikel ini berkaitan dengan tesis atau soalan khusus yang saya sedang kembangkan?

Nota Akhir:

Tinjauan kesusasteraan adalah sekeping prosa diskursif, bukan senarai yang menggambarkan atau meringkaskan satu sastera demi satu. Ia biasanya merupakan tanda buruk untuk melihat setiap perenggan yang bermula dengan nama seorang penyelidik. Sebaliknya, susun semula semakan sastera ke dalam bahagian yang membentangkan tema atau mengenal pasti trend, termasuk teori yang relevan. Anda tidak cuba menyenaraikan semua bahan yang diterbitkan, tetapi untuk mensintesis dan menilainya mengikut konsep panduan tesis atau soalan penyelidikan anda.

Jika anda menulis bibliografi beranotasi, anda mungkin perlu meringkaskan setiap item secara ringkas, tetapi masih harus mengikuti tema dan konsep dan melakukan beberapa penilaian kritikal terhadap bahan. Gunakan pengenalan dan kesimpulan keseluruhan untuk menyatakan skop liputan anda dan untuk merumuskan soalan, masalah, atau konsep bahan pilihan anda menerangi. Biasanya anda akan mempunyai pilihan untuk mengumpul item ke dalam seksyen-ini membantu anda menunjukkan perbandingan dan hubungan. Anda mungkin dapat menulis perenggan atau memperkenalkan fokus setiap bahagian.

.

Sumber: advice writing utoronto

.

Dari Team MPWS

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL