no comments

Teori SEM

Teori Pemodelan Persamaan Struktur

.

Teori:

Ini boleh dianggap sebagai satu set hubungan yang memberikan konsistensi dan penjelasan komprehensif tentang fenomena sebenar. Terdapat dua jenis model:

Model pengukuran: Model pengukuran mewakili teori yang menentukan bagaimana pembolehubah diukur bersama untuk mewakili teori.

.

Model Struktur: Merupakan teori yang menunjukkan bagaimana pembinaannya berkaitan dengan pembinaan lain.

Pemodelan persamaan struktur juga dipanggil pemodelan kasual kerana ia menguji hubungan yang dicadangkan biasa. Andaian berikut diandaikan:

.

Pengagihan normal multivariate: Kaedah kemungkinan maksimum digunakan dan diasumsikan untuk taburan normal multivariate. Perubahan kecil dalam normaliti multivariate boleh membawa kepada perbezaan besar dalam ujian chi-square.

Linearity: Hubungan linear diandaikan antara pembolehubah endogen dan eksogen.

.

Lebih jauh: Data harus bebas dari penglihatan. Penglihatan mempengaruhi kesan model.

.

Urutan: Harus ada hubungan sebab dan akibat antara pembolehubah endogen dan eksogen, dan sebab harus berlaku sebelum peristiwa.

.

Hubungan yang tidak palsu: Kovarians yang diperhatikan mestilah benar.

.

Pengenalpastian model: Persamaan mestilah lebih besar daripada parameter atau model yang dianggarkan harus lebih dikenal pasti atau dikenal pasti. Di bawah model yang dikenal pasti tidak dipertimbangkan.

.

Saiz sampel: Kebanyakan penyelidik lebih suka 200 hingga 400 saiz sampel dengan 10 hingga 15 petunjuk. Sebagai peraturan praktikal, itu adalah 10 hingga 20 kali lebih banyak kes sebagai pembolehubah.

.

Istilah ralat yang tidak dikecilkan: Istilah ralat diandaikan tidak bertentangan dengan istilah ralat pembolehubah lain.

Dari : Team MPWS

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL