no comments

TEORI PEMODELAN PERSAMAAN STRUKTUR

Teori:

Ini boleh dianggap sebagai satu set hubungan yang memberikan konsistensi dan penjelasan komprehensif mengenai fenomena sebenar. Terdapat dua jenis model:
1. Model pengukuran: Model pengukuran mewakili teori yang menentukan bagaimana pembolehubah diukur bersama untuk mewakili teori.
2. Model Struktur: Merupakan teori yang menunjukkan bagaimana pembinaannya berkaitan dengan pembinaan lain.


Pemodelan persamaan struktur juga dipanggil pemodelan kasual kerana ia menguji hubungan yang dicadangkan kasual. Andaian berikut diandaikan:
1. Pengagihan Normal Multivariate: Kaedah kemungkinan maksimum digunakan dan diasumsikan untuk taburan normal multivariate. Perubahan kecil dalam normalisasi multivariate boleh membawa kepada perbezaan besar dalam ujian chi-square.
2. Linearity: Hubungan linear diandaikan antara pembolehubah endogen dan eksogen.
3. Lebih jauh: Data harus bebas dari penglihatan. Penglihatan mempengaruhi kesan model.
4. Urutan: Harus ada hubungan sebab dan akibat antara pembolehubah endogen dan eksogen, dan suatu sebab harus berlaku sebelum peristiwa.
5. Hubungan yang tidak palsu: Kovarians yang diperhatikan mestilah benar.
6. Pengenalpastian model: Persamaan mestilah lebih besar daripada parameter yang dianggarkan atau model harus lebih dikenal pasti atau tepat dikenalpasti. Di bawah model yang dikenal pasti tidak dipertimbangkan.
7. Saiz sampel: Kebanyakan penyelidik lebih suka 200 hingga 400 saiz sampel dengan 10 hingga 15 indikator. Sebagai peraturan praktikal, itu adalah 10 hingga 20 kali banyak kes sebagai pembolehubah.
8. Istilah ralat yang tidak dikira: Istilah ralat diandaikan tidak bertentangan dengan istilah ralat pembolehubah lain.
9. Data: Data selang digunakan.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL