no comments

Teknik Analisa Data Kualitatif: Contoh & Proses

Teknik menganalisis data kualitatif dalam prinsip dan prosedur adalah berbeza daripada teknik analisis data kuantitatif. Proses pengumpulan data kualitatif yang secara amnya menumpukan kepada temu bual dan pemerhatian penyertaan partisipatif membuat analisa data dalam bentuk analisis teks dari hasil transkrip tidak berstruktur atau nota medan.

Berbeza dengan penyelidikan kuantitatif yang data mentah nampaknya siap dianalisis, teknik analisis data kualitatif cenderung menggunakan data yang belum siap diproses. Oleh itu, proses sistematis dalam memproses data perlu diterapkan.

Teknik analisis data kualitatif yang dibentangkan di sini menggunakan teknik umum yang mudah dari kaedah yang ditulis oleh pakar penyelidikan sosial Alan Bryman. Saya akan mengkaji langkah demi langkah secara ringkas dengan contoh untuk memudahkan pemahaman.

Walau bagaimanapun, sebelum kita memasuki bidang teknikal, saya perlu menyampaikan beberapa prinsip asas dalam analisis data kualitatif, seperti pendekatan asas dan operasi. Memahami walaupun pada pandangan pertama prinsip asas adalah penting supaya pelaksanaan langkah-langkah teknikal tidak akan disimpang dari peraturan saintifik.

Pendekatan dalam analisis data kualitatif

Secara umumnya, terdapat sekurang-kurangnya dua pendekatan dalam analisis data kualitatif, iaitu induksi dan analisis berasaskan. Model yang berasaskan sering disamakan dengan deduktif apabila tidak selalu sama. Saya mengikuti Alan Bryman yang membezakan analisis kualitatif ke dalam dua pendekatan kerana ia agak mudah dicerna. Inilah penjelasan ringkas mengenai kedua-dua:

Pendekatan analisa induksi

Analisis dengan pendekatan ini bermula dari hipotesis yang telah dipegang oleh penyelidik sebelum turun padang. Sama seperti pendekatan kuantitatif sebenar, tetapi lebih terbuka kepada penemuan bidang.

Selepas turun padang, penyelidik menyemak sama ada data yang diperoleh mengesahkan atau menafikan hipotesis. Sekiranya data lapangan mendapati kes yang menyangkal hipotesis, penyelidik menggerakkan dua pilihan: mendefinisikan kembali hipotesis untuk mengecualikan kes-kes yang menyimpang (menafikan hipotesis) atau mengubah semula hipotesis.

Mendefinisikan semula hipotesis dan tidak termasuk penemuan yang menyimpang akan membawa kepada proses analisis selesai. Walaupun menyusun semula hipotesis akan membawa kepada peperiksaan atau pengumpulan data lagi.

Sebagai contoh, kajian yang akan dijalankan adalah mengenai ‘penggunaan sastera Islam pemuda ibu kota yang memutuskan untuk berhijrah’. Penyelidik menyusun soalan penyelidikan untuk mengetahui jenis kesusasteraan Islam yang digunakan oleh orang muda yang memilih untuk berhijrah. Hipotesis yang dikembangkan adalah bahawa ibu kota ibu kota yang berhijrah cenderung untuk mengambil kesusasteraan Islam yang ditulis atau dihasilkan oleh kumpulan yang berkaitan dengan organisasi Islam Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah, misalnya.

Hasil wawancara dan pemerhatian menunjukkan bahawa ternyata mereka yang berhijrah cenderung untuk mengkonsumsi buku-buku Islam yang diterjemahkan oleh para sarjana Timur Tengah. Oleh itu, data tidak menyokong hipotesis. Proses analisis induksi memberi peluang kepada para penyelidik untuk mengubah semula hipotesis atau merumuskan hipotesis. Penyelidikan kualitatif sentiasa terbuka untuk penemuan bidang, oleh itu, proses analisis data hampir tidak pernah berhenti pada satu titik.

Seterusnya, saya akan mengkaji semula teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan teori yang berasas. Pendekatan ini mempunyai proses yang lebih lama dan lebih umum yang digunakan dalam banyak penyelidikan kualitatif.

Pendekatan analisis teori Grounded

Analisis kualitatif dengan teori berasaskan telah digunakan secara meluas di kalangan penyelidik sosial. Takrif apa yang berasaskan teori agak berbeza. Di sini saya tidak perlu ceritakan kerana ia memerlukan terlalu banyak ruang. Pada pandangan pertama pemahaman yang boleh digunakan untuk mengikuti jawatan ini pada pendapat saya sudah cukup untuk melihat teori yang berasas sebagai hipotesis nol dalam proses awal penyelidikan. Untuk rekod, ini tidak bermakna hipotesis tidak boleh dibangunkan.

Ringkasnya, penyelidik membuat persoalan kajian tanpa memikirkan hipotesis di kepalanya terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, para penyelidik masih menjalankan kajian literatur atau ulasan kesusasteraan untuk mengetahui teori-teori yang telah diterapkan dalam penyelidikan dengan topik yang berkaitan. Pengetahuan teoritis tentang kajian yang sedia ada digunakan untuk dibangunkan dengan menggunakan pensampelan teoritis.

Apakah pensampelan teoritis? Menurut Glaser dan Strauss (1967) pensampelan teoritis ialah

“Proses mengumpul data untuk menghasilkan teori di mana para penyelidik semasa mengumpul, mengarang, dan menganalisis data dan memutuskan apa data yang mereka mahu kumpulkan dan di mana untuk mendapatkannya untuk membangunkan teori yang sedang dibangunkan. Proses mengumpul data ini dikawal oleh teori-teori yang sedang dibangunkan secara substansial dan secara formal. “

Dari definisi ini kita faham bahawa pensampelan teoritis adalah proses berterusan, bukan hasil akhir.

Selepas pensampelan teoritis, pendekatan yang berasas membawa penyelidik untuk mengumpulkan data medan. Proses seterusnya selepas data dikumpulkan adalah pengekodan. Pengekodan merupakan salah satu langkah utama dalam penerapan teknik analisis data kualitatif.

Kedua-dua pendekatan yang saya semak di atas mungkin menunjukkan perbezaan dalam analisis penyelidikan kualitatif. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, jawatan ini akan menerangkan dengan cara yang mudah bagaimana teknik analisis kualitatif digunakan. Saya akan menjelaskan langkah demi langkah dengan contoh. Saya akan cuba memudahkan prosedur yang dibuat oleh Bryman untuk memudahkan pemahaman.

Teknik analisa data kualitatif

Kami bermula dengan pengekodan. Pengekodan adalah langkah asas dalam pengoperasian analisis data kualitatif. Tiba di peringkat pengekodan bermakna data medan (permulaan) telah dikumpulkan. Walau bagaimanapun, adalah mungkin bagi penyelidik untuk pergi ke lapangan lagi untuk mengumpul data sekali lagi. Begitulah penyelidikan kualitatif cenderung membentuk proses peredaran dalam analisisnya.

Koding

Koding boleh dilakukan secara manual atau menggunakan perisian analisis data kualitatif seperti Atlas.ti atau Nvivo. Proses pengkodan biasanya dipanggil pengindeksan. Penyelidik memberikan kod dalam teks atau naratif (data) yang dijumpai. Sebagai contoh, peralihan wawancara khayalan menunjukkan naratif berikut:

Pewawancara: Adakah buku Islam yang telah mengubah pemikiran anda sehingga anda memutuskan untuk berhijrah?

Informan: Saya suka membaca tulisan sarjana Islam kontemporari dari Barat seperti John L. Esposito dan Tariq Ramadan. Tetapi apa yang membuatkan saya suka membaca buku adalah ketika saya ditugaskan untuk membuat kajian Ikhwanul Muslimin. Saya tahu siapa Hasan Al Banna dan bagaimana dia boleh menubuhkan sebuah organisasi besar. Satu-satunya buku yang saya lihat dalam dua jilid bacaannya ialah buku Hasan Al Banna, seorang tokoh intelektual Mesir. Dari buku itu, saya menjadi gemar Islam, sedangkan apa yang saya lakukan sebelum itu penuh dengan dosa.

Sebagai contoh, penyelidik boleh menyalin teks ke dalam “kesusasteraan Timur Tengah”. Atau ia juga boleh ditulis dengan “penyataan mengapa anda suka membaca”. Pelbagai cara pengekodan boleh dilakukan untuk memudahkan usaha analisis sistematik.

Penyelidikan yang kita lakukan masih sama seperti contoh di atas, iaitu mengenai ‘penggunaan kesusasteraan Islam’. Contoh yang digunakan di sini hanyalah contoh imajiner untuk tujuan pembelajaran dalam talian.

Dari pensampelan teoritis yang kami usahakan, didapati kesusasteraan Islam yang dihasilkan oleh entiti yang berkaitan dengan NU dan Muhammadiah telah diedarkan secara meluas di kedai-kedai buku dan menjadi penggunaan awam. Tetapi orang muda yang memutuskan untuk berpindah cenderung untuk tidak menggunakan kesusasteraan.

Membuat konsep

Hasil pengekodan data menunjukkan bahawa buku-buku Islam yang diterjemahkan dari penulis asing memberi inspirasi kepada banyak anak muda yang menggunakannya untuk berhijrah. Para penyelidik perlu menyemak data lapangan sekali lagi atau mengumpul data sekali lagi untuk menentukan sama ada data baru diperlukan. Jika data dirasakan tepu, maka hasil pengkodan dapat digunakan sebagai konsep. Kesusasteraan Timur Tengah adalah konsep. Penyelidik dapat mentafsirkan apa yang dimaksudkan dengan kesusasteraan Timur Tengah, apa yang dimaksudkan dengan kesusasteraan NU, makna kesusasteraan Muhammadiyah, dan kesusasteraan lain, menurut data lapangan.

Membuat kategori

Selepas konsep yang digunakan adalah jelas, penyelidik boleh menyusun kategori. Sebagai contoh, membuat senarai penyataan maklumat dalam ‘kesusasteraan Timur Tengah’, ‘literatur tempatan’, dan sebagainya. Membuat kategori atau pengkategorian tidak tegar. Penyelidik dapat melakukan ini dengan menaikkan syarat lain yang telah disebutkan oleh para pemberi maklumat dalam wawancara. Sebagai contoh, ‘buku-buku Islam yang muncul’, ‘buku-buku Islam radikal’ dan sebagainya. Langkah seterusnya, penyelidik meneroka hubungan setiap kategori dan memastikan data (biasanya dalam bentuk teks atau naratif) jatuh ke dalam kategori yang sesuai.

Membuat hipotesis

Dari kategori yang telah disusun, penyelidik boleh hipotesis. Sebagai contoh, ‘orang muda di ibu negara yang telah berhijrah memilih untuk membaca kesusasteraan Timur Tengah daripada NU Islam atau kesusasteraan Muhammadiyah’. Hipotesis ini menunjukkan bahawa buku-buku oleh penulis tempatan tidak menggalakkan orang untuk berhijrah atau hanya dibaca oleh orang muda yang benar-benar tidak perlu berhijrah. Hipotesis mesti tentu diuji terlebih dahulu.

Dapatkan keputusan analisis

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, analisis data kualitatif hampir selalu tidak linear. Penyelidik pergi ke lapangan, kembali lagi, pergi ke lapangan lagi dan sebagainya untuk mendapatkan hasil yang berkualiti. Penyelidikan kualitatif mempunyai penekanan terhadap kualiti hasil penyelidikan, bukan kuantiti. Selepas hipotesis diuji, penyelidik boleh mengesahkan teori sedia ada, mengembangkan teori atau membuat teori baru. Hasil analisis adalah hasil kajian yang siap diuji dan disampaikan kepada orang awam.

Sumber: http://sosiologis.com/teknik-analisis-data-kualitatif

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL