no comments

Tahukah Anda ada 5 Jenis Variable, Bukan Sahaja IV dan DV?

Tahukah Anda ada 5 Jenis Variable, Bukan Sahaja IV dan DV?

 

 1. Independant Variable (IV) – Variable tidak bersandar yang dikaji kesannya terhadap variable bersandar atau dependant variable (DV). Dalam kajian eksperimental, IV dimanipulasi untuk melihat kesannya terdapat DV, maka ia juga dinamakan treatment, manipulated, antecedent atau predictor variable .

  Contoh: Kaedah mengajar (IV) dimanipulasi dengan menjadikan dua kaedah berbeza (x dan Y) bagi melihat kesannya kepada skor (DV). Kaedah mengajar adalah treatment dalam kajian yang dimanipulasi bagi melihat kesannya pada DV

 2. Dependent variable (DV) – Variable yang kesannya dicerap akibat IV. Boleh dipanggil outcome atau effect variable.
 3. Mediated variable – Variable yang menjelaskan mengapa hubungan antara IV dan DV berlaku. (Bagi maksud biasa, mediate ini seperti orang tengah yang intervene masuk campur antara dua pihak yang bergaduh untuk menjelaskan hubungan kedua-duanya supaya ada penyelesaian).

  Anda mengkaji hubungan antara kekerapan membaca novel BI (IV dengan skor BI (DV), kerana anda ingin mengetahui sama ada pelajar yang kerap membaca novel mendapat skor Bl yang lebih baik. Namun anda perlu tahu bahawa penguasaan BI juga adalah variable yang menyebabkan pelajar itu kerap membaca novel dan akhirnya berlaku peningkatan skor BI. Oleh itu, penguasaan BI mediated variable yang dapat menjelaskan hubungan antara IV dan DV. Dengan membuang penguasaan BI, hubungan antara IV dan DV telah tidak bermakna. Maksudnya tidak guna mengukur hubungan antara IV dan DV ini jika subjek anda tidak menguasai BI, sebab mereka takkan membaca novel BIl Jadi penguasaan dalam Bl menjelaskan mengapa hubungan IV dan DV ini berlaku.

  Contoh: Umur yang bertambah (IV) mempengaruhi skor lulus memandu (DV), namun pengalaman membawa kereta adalah mediated variable yang menjelaskan hubungan ini. Jika subjek tiada pengalaman membawa kereta, umur meningkat pun tidak akan mempengaruhi skor memandu!

  Key- variable yang menjelaskan mengapa wujudnya hubungan antara IV dan Dv.

 4. Moderator variable – Variable yang berinteraksi bagi meningkat atau mengurangkan kekuatan hubungan antara IV dan DV (Dalam bahasa biasa moderate bermakna “sederhana’ atau tidak extreme. Variable ini bukanlah variable utama yang extreme tetapi variable ini boleh berinteraksi dengan IV bagi mempengaruhi DV).

  Contoh :
  Kekerapan menonton berita (DV) dipengaruhi oleh umur (IV) tetapi jantina boleh menguatkan hubungan ini yang mana lelaki yang berumur lebih kerap menonton berita berbanding dengan perempuan berumur. Ini bermakna jantina adalah variable ketiga (selain IV dan DV) yang moderate dan berinteraksi dengan umur bagi menguatkan kekerapan menonton berita.

  Key- variable yang berinteraksi dengan IV bagi mempengaruhi DV.

 5. Extraneous variable – Variable luaran selain IV yang mempengaruhi DV

  Contoh:
  Kekerapan menonton berita (DV) dipengaruhi oleh umur (IVM. Selain daripada itu, isu semasa yang berlaku juga mempengaruhi kekerapan menonton berita. Oleh itu, isu semasa adalah extraneous variable yang perlu dikawal. Variable ini tidak dikehendaki dalam kajian, kerana mengganggu DV. Maksudnya, janganlah masa ada isu hangat sehingga semua orang yang kecik dan besar menonton berita macam peristiwa tsunami, maka masa tu jika anda ambil data, sure semua orang kata dia kerap menonton berita. Ada baiknya anda tangguhkan dulu sehingga tiada berita yang sensasi berlaku. Ada juga penyelidik menamakan variable ini sebagai confounding variable.

  Sumber : Dr Othman Talib

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL