no comments

Struktur dan Gaya Penulisan

Memulakan Proses Cadangan

Seperti menulis surat akademik tetap, cadangan penyelidikan secara amnya dianjurkan dengan cara yang sama sepanjang disiplin sains sosial yang paling. Cadangan berbeza antara sepuluh dan dua puluh lima halaman panjangnya. Walau bagaimanapun, sebelum memulakan, baca tugas dengan teliti dan, jika ada sesuatu yang tidak jelas, tanyakan kepada profesor anda sama ada terdapat sebarang syarat khusus untuk menganjurkan dan menulis cadangan itu.

Tempat yang baik untuk bermula adalah bertanya kepada diri anda sendiri beberapa soalan:

 • Apa yang saya mahu belajar?
 • Mengapakah topik itu penting?
 • Bagaimanakah ia penting dalam bidang subjek yang diliputi dalam kelas saya?
 • Apakah masalah yang akan membantu menyelesaikannya?
 • Bagaimanakah ia membina [dan diharapkan lebih jauh] penyelidikan yang telah dijalankan pada topik itu?
 • Apa yang patut saya merancang untuk melakukannya, dan bolehkah saya melakukannya pada masa yang ada?

Secara umum, cadangan penyelidikan yang menarik harus mendokumenkan pengetahuan anda tentang topik itu dan menunjukkan semangat anda untuk menjalankan kajian. Pendekatan dengan niat untuk meninggalkan pembaca anda berasa seperti – “Wah, itulah idea menarik dan saya tidak sabar untuk melihat bagaimana keadaannya!”

Secara umum proposal anda hendaklah termasuk bahagian berikut:

 1. Pengenalan

Dalam dunia pendidikan tinggi yang sebenar, cadangan penyelidikan paling sering ditulis oleh para ulama mencari bantuan dana untuk projek penyelidikan atau ia merupakan langkah pertama dalam mendapatkan kelulusan untuk menulis disertasi doktor. Walaupun ini hanyalah tugasan kursus, melayan pengenalan anda sebagai medan awal idea atau pemeriksaan menyeluruh mengenai kepentingan masalah penyelidikan. Selepas membaca pengantar, pembaca anda bukan sahaja harus memahami apa yang anda mahu lakukan, tetapi mereka juga harus dapat merasakan semangat anda untuk topik ini dan teruja dengan hasil kajian yang mungkin. Perhatikan bahawa kebanyakan cadangan tidak termasuk ringkasan [abstrak] sebelum pengenalan.

Fikirkan tentang pengenalan anda sebagai naratif bertulis dalam satu hingga tiga ayat yang ringkas menjawab empat soalan berikut:

 1. Apakah masalah penyelidikan utama?
 2. Apakah topik kajian yang berkaitan dengan masalah ini?
 3. Apakah kaedah yang harus digunakan untuk menganalisis masalah penyelidikan?
 4. adalah penyelidikan penting ini, apakah maksudnya, dan mengapa seseorang membaca cadangan mengenai hasil kajian yang dicadangkan?

II. Latar Belakang dan Kepentingan

Bahagian ini boleh dilebarkan ke dalam pengenalan anda atau anda boleh membuat bahagian berasingan untuk membantu organisasi dan aliran cerita cadangan anda. Di sinilah anda menerangkan konteks cadangan anda dan terangkan dengan terperinci mengapa ia penting. Pendekatan penulisan bahagian ini dengan pemikiran bahawa anda tidak boleh menganggap pembaca anda akan mengetahui banyak masalah penyelidikan seperti yang anda lakukan. Perhatikan bahawa seksyen ini bukan satu esei yang akan merangkumi semua yang anda pelajari mengenai topik itu; Sebaliknya, anda mesti memilih apa yang relevan untuk membantu menjelaskan matlamat pengajian anda.

Untuk itu, semasa tidak ada peraturan yang keras dan pantas, anda harus cuba mengatasi beberapa atau semua perkara utama berikut:

 • Nyatakan masalah penyelidikan dan memberi penjelasan yang lebih terperinci tentang tujuan kajian daripada apa yang anda nyatakan dalam pengenalan. Ini amat penting sekiranya masalah itu kompleks atau beragam.
 • Menerangkan rasional kajian yang anda cadangkan dan jelaskan mengapa ia patut dilakukan. Jawab “So What? Question [i.e., why should anyone care].
 • Huraikan isu atau masalah utama yang perlu ditangani oleh penyelidikan anda. Pastikan anda mencatat bagaimana kajian yang anda usulkan dibuat mengenai andaian sebelumnya mengenai masalah penyelidikan.
 • Terangkan bagaimana anda merancang untuk menjalankan penyelidikan anda. Jelaskan dengan jelas sumber-sumber utama yang anda hendak gunakan dan terangkan bagaimana mereka akan menyumbang kepada analisis anda terhadap topik itu.
 • Tetapkan sempadan penyelidikan anda untuk memberikan tumpuan yang jelas. Jika sesuai, nyatakan bukan sahaja apa yang akan anda pelajari, tetapi apa yang dikecualikan daripada kajian ini.
 • Jika perlu, beri definisi konsep atau istilah utama.

III. Kajian Sastera

Disambungkan ke latar belakang dan kepentingan kajian anda adalah bahagian cadangan anda yang ditumpukan kepada semakan yang lebih disengaja dan sintesis kajian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penyelidikan yang sedang disiasat. Tujuan di sini adalah untuk meletakkan projek anda dalam keseluruhan keseluruhan yang sedang diterokai, sambil menunjukkan kepada pembaca bahawa kerja anda adalah asli dan inovatif. Fikirkan tentang soalan yang ditanya oleh penyelidik lain, apakah kaedah yang telah mereka gunakan, dan apakah pemahaman anda tentang penemuan mereka dan, jika dinyatakan, cadangan mereka. Jangan takut untuk mencabar kesimpulan penyelidikan terdahulu. Menilai apa yang anda percaya hilang dan nyatakan bagaimana penyelidikan sebelum ini gagal untuk meneliti isu kajian yang secukupnya.

Oleh kerana semakan kesusasteraan adalah maklumat yang padat, adalah penting bahawa bahagian ini disusun dengan cerdas untuk membolehkan pembaca memahami argumen-argumen utama yang menyokong kajian anda berkaitan dengan penyelidik lain. Strategi yang baik adalah memecahkan kesusasteraan ke dalam “kategori konseptual” [tema] daripada menggambarkan kumpulan bahan secara sistematik satu demi satu. Perhatikan bahawa kategori konseptual secara umumnya mendedahkan diri mereka selepas anda telah membaca sebahagian besar kesusasteraan yang bersangkutan mengenai topik anda sehingga menambah kategori baru adalah proses penemuan yang sedang berjalan ketika anda membaca lebih banyak kajian. Bagaimanakah anda tahu bahawa anda telah meliputi kategori konseptual utama yang mendasari kesusasteraan penyelidikan? Umumnya, anda boleh yakin bahawa semua kategori konseptual penting telah dikenalpasti jika anda mula melihat pengulangan dalam kesimpulan atau cadangan yang sedang dibuat.

Untuk membantu merangka tinjauan literatur cadangan anda, berikut adalah “lima C” untuk menulis semakan sastera:

 1. Cite, supaya fokus utama pada sastera berkaitan dengan masalah penyelidikan anda.
 2. Bandingkan pelbagai hujah, teori, metodologi, dan penemuan yang dinyatakan dalam kesusasteraan: apa yang disepakati oleh penulis? Siapa yang menggunakan pendekatan yang sama untuk menganalisis masalah penyelidikan?
 3. Berbeza pelbagai hujah, tema, metodologi, pendekatan, dan kontroversi yang dinyatakan dalam kesusasteraan: apakah bidang utama ketidaksepakatan, kontroversi, atau perdebatan?
 4. Kritik kesusasteraan: Argumen-argumen mana yang lebih persuasif, dan mengapa? Pendekatan, penemuan, metodologi yang paling dipercayai, sah, atau sesuai, dan mengapa? Beri perhatian kepada kata kerja yang anda gunakan untuk menerangkan apa yang dikatakan oleh pengarang / tidak [mis., Menegaskan, menunjukkan, berpendapat, dsb.].
 5. Sambungkan kesusasteraan ke kawasan penyelidikan dan penyiasatan anda sendiri: bagaimanakah kerja anda sendiri akan diambil, berlepas, menyatukan, atau menambah perspektif baru kepada apa yang telah dikatakan dalam kesusasteraan?

IV. Reka Bentuk dan Kaedah Penyelidikan

Bahagian ini mestilah ditulis dengan baik dan logik yang dianjurkan kerana anda sebenarnya tidak melakukan penyelidikan, namun pembaca anda mesti yakin bahawa ia patut diburu. Pembaca tidak akan mempunyai hasil kajian dari mana untuk menilai sama ada pilihan metodologi anda adalah yang betul. Oleh itu, matlamat di sini adalah untuk meyakinkan pembaca bahawa reka bentuk penyelidikan dan kaedah analisis keseluruhan anda akan betul menangani masalah tersebut dan kaedah tersebut akan memberikan cara untuk menafsirkan hasil yang berpotensi dengan berkesan. Reka bentuk dan kaedah anda sepatutnya terikat dengan tujuan khusus kajian anda.

Huraikan reka bentuk penyelidikan secara keseluruhan dengan membina dan melukis contoh-contoh dari tinjauan anda terhadap kesusasteraan. Pertimbangkan bukan sahaja kaedah yang digunakan oleh penyelidik lain tetapi kaedah perhimpunan data yang belum digunakan tetapi mungkin boleh. Menjadi khusus mengenai pendekatan metodologi yang anda bercadang untuk mengambil maklumat, teknik yang anda akan gunakan untuk menganalisis data, dan ujian keabsahan luar yang anda lakukan sendiri [iaitu, kepercayaan yang boleh anda umumkan dari kajian anda kepada yang lain orang, tempat, peristiwa, dan / atau tempoh masa].

Apabila menerangkan kaedah yang akan anda gunakan, pastikan untuk melindungi perkara berikut:

 • Tentukan operasi penyelidikan yang akan anda jalankan dan cara anda akan mentafsirkan hasil operasi ini berhubung dengan masalah penyelidikan. Jangan hanya menghuraikan apa yang anda ingin capai daripada menggunakan kaedah yang anda pilih, tetapi nyatakan bagaimana anda akan menghabiskan masa anda semasa memohon kaedah ini [mis., Teks pengekodan daripada temu bual untuk mencari kenyataan mengenai keperluan untuk mengubah kurikulum sekolah; menjalankan regresi untuk menentukan sama ada terdapat hubungan antara pengiklanan kempen di laman media sosial dan hasil pilihan raya di Eropah].
 • Perlu diingat bahawa metodologi bukan hanya senarai tugasan; ini adalah hujah mengapa tugas-tugas ini menambah cara terbaik untuk menyiasat masalah penyelidikan. Ini adalah satu perkara penting kerana penyenaraian tugas yang dilakukan semata-mata tidak menunjukkan bahawa secara kolektif mereka menangani masalah penyelidikan dengan berkesan. Pastikan anda menerangkan ini.
 • Mengantisipasi dan mengakui apa-apa halangan dan perangkap yang berpotensi dalam menjalankan reka bentuk penyelidikan anda dan menerangkan bagaimana anda merancang untuk mengatasinya. Tiada kaedah yang sempurna supaya anda perlu menerangkan di mana anda percaya terdapat cabaran dalam memperoleh data atau mengakses maklumat. Ia lebih baik untuk mengakui ini daripada membangkitkannya oleh pembaca anda.

V. Pendahuluan dan Implikasi Pendahuluan

Hanya kerana anda tidak perlu melakukan kajian dan menganalisis hasilnya, tidak bermakna anda boleh melangkau bercakap tentang proses analisis dan implikasi yang berpotensi. Tujuan seksyen ini adalah untuk memperdebatkan bagaimana dan bagaimana cara anda mempercayai penyelidikan anda akan memperhalusi, menyemak semula atau memperluaskan pengetahuan sedia ada di kawasan subjek yang sedang disiasat. Bergantung pada matlamat dan objektif kajian anda, terangkan bagaimana keputusan yang dijangkakan akan memberi kesan terhadap penyelidikan, teori, amalan, bentuk campur tangan, atau pembuatan dasar yang akan datang. Perhatikan bahawa perbincangan sedemikian mungkin mempunyai substantif [dasar baru yang berpotensi], teori [pemahaman baru yang berpotensi], atau metodologi [cara baru yang berpotensi menganalisis].

Apabila berfikir mengenai implikasi yang berpotensi dalam kajian anda, tanyakan soalan berikut:

 • Apa yang mungkin bermakna hasilnya berkaitan dengan kerangka teori yang menyokong kajian ini?
 • Apakah cadangan untuk penyelidikan seterusnya yang boleh timbul daripada hasil potensi kajian ini?
 • Apa yang akan bermakna kepada para pengamal dalam tetapan semula jadi di tempat kerja mereka?
 • Adakah keputusan tersebut mempengaruhi program, kaedah, dan / atau bentuk campur tangan?
 • Bagaimanakah hasilnya menyumbang kepada penyelesaian masalah sosial, ekonomi, atau jenis lain?
 • Adakah keputusan mempengaruhi keputusan dasar?
 • Bagaimanakah individu atau kumpulan mendapat manfaat apabila kajian anda dijalankan?
 • Apa yang akan diperbaiki atau diubah akibat penyelidikan yang dicadangkan?
 • Bagaimanakah keputusan kajian akan dilaksanakan, dan apa inovasi yang akan berlaku?

NOTA: Seksyen ini tidak boleh menyelidiki spekulasi, pendapat, atau digubal tanpa bukti. Tujuannya adalah untuk merenung jurang-jurang atau kawasan-kawasan yang kurang memahami kesusasteraan semasa dan menerangkan bagaimana penyelidikan yang dicadangkan menyumbang kepada pemahaman baru mengenai masalah penyelidikan sekiranya kajian itu dilaksanakan seperti yang dirancang.

VI. Kesimpulannya

Kesimpulannya mengulangi kepentingan atau kepentingan cadangan anda dan memberikan ringkasan ringkas keseluruhan kajian. Bahagian ini harus hanya satu atau dua perenggan panjang, menekankan mengapa masalah penyelidikan bernilai menyiasat, mengapa kajian penyelidikan anda unik, dan bagaimana ia harus memajukan pengetahuan yang sedia ada.

Seseorang yang membaca seksyen ini harus pergi dengan pemahaman mengenai:

 • Mengapakah kajian harus dilakukan,
 • Tujuan khusus kajian dan soalan-soalan kajian yang cuba dijawab,
 • Keputusan mengapa reka bentuk dan kaedah penyelidikan digunakan di mana pilihan yang dipilih,
 • Implikasi berpotensi yang timbul daripada cadangan kajian penyelidikan anda, dan
 • Pengertian bagaimana kajian anda sesuai dengan beasiswa yang lebih luas mengenai masalah penyelidikan.

VII. Citations

Seperti mana-mana kertas penyelidikan ilmiah, anda mesti menyebutkan sumber yang anda gunakan dalam menyusun cadangan anda. Dalam cadangan penyelidikan standard, bahagian ini boleh mengambil dua bentuk, jadi rujuk kepada profesor anda mengenai mana yang lebih disukai.

 1. Rujukan – hanya menyenaraikan kesusasteraan yang anda gunakan atau yang disebut dalam cadangan anda.
 2. Bibliografi – menyenaraikan semua yang anda gunakan atau dikemukakan dalam cadangan anda, dengan petikan tambahan kepada mana-mana sumber utama yang relevan untuk memahami masalah penyelidikan.

Dalam mana-mana kes, bahagian ini harus memberi kesaksian kepada fakta bahawa anda melakukan kerja persiapan yang mencukupi untuk memastikan projek itu dapat melengkapkan dan tidak menggandakan usaha para penyelidik lain. Mulakan halaman baru dan gunakan tajuk “Rujukan” atau “Bibliografi” yang berpusat di bahagian atas halaman. Kerja-kerja yang telah disebutkan hendaklah sentiasa menggunakan format standard yang mengikuti gaya penulisan yang disarankan oleh disiplin kursus anda [iaitu, pendidikan = APA; sejarah = Chicago, dsb] atau yang lebih disukai oleh profesor anda. Bahagian ini biasanya tidak dikira ke arah jumlah keseluruhan halaman cadangan penyelidikan anda.

 

SUMBER: libguides.usc.edu

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL