no comments

Strategi Untuk Menulis Tinjauan Literatur

  1. Cari tumpuan

Tinjauan literatur biasanya disusun berdasarkan idea, bukan sumbernya sendiri kerana bibliografi beranotasi akan diatur. Ini bermaksud bahawa anda tidak hanya sekadar menyenaraikan sumber anda dan menerangkan secara terperinci mengenai setiap sumber tersebut, satu per satu. Tidak. Semasa anda membaca secara meluas tetapi selektif berkaitan topik anda, pertimbangkan tema atau masalah apa yang menghubungkan sumber anda secara bersama. Adakah sumber-sumber tersebut memberikan satu atau lebih penyelesaian yang berbeza? Adakah terdapat aspek bidang yang tiada? Sejauh mana penyelidik membentangkan bahan tersebut dan adakah mereka menggambarkannya mengikut teori yang sesuai? Adakah mereka mendedahkan trend di lapangan? Perbahasan yang ketara? Pilih salah satu tema ini untuk memfokuskan organisasi ulasan anda.

 

2. Sampaikan kepada pembaca anda

Tinjauan literatur mungkin tidak mempunyai pernyataan tesis tradisional (yang membuat hujah), tetapi anda perlu memberitahu pembaca apa yang diharapkan. Cuba tulis pernyataan ringkas yang membolehkan pembaca mengetahui apa asas utama penulisan tinjauan literatur anda.

 

3. Pertimbangkan organisasi

Anda mendapat tumpuan, dan anda menyatakannya dengan jelas dan langsung. Sekarang apakah kaedah paling berkesan untuk menyampaikan maklumat tersebut? Apakah topik, subtopik, dan lain-lain yang paling penting, yang perlu disertakan dalam ulasan anda? Dan mengikut urutan apa anda harus mengemukakannya? Kembangkan organisasi untuk tinjauan anda di peringkat global dan tempatan:

Pertama, ketengahkan kategori asas

Sama seperti kebanyakan kertas akademik, ulasan literatur juga mesti mengandungi sekurang-kurangnya tiga elemen asas: bahagian pengenalan atau maklumat latar belakang; isi kajian yang mengandungi perbincangan mengenai sumber; dan, akhirnya, bahagian kesimpulan dan / atau cadangan untuk menamatkan kertas kerja. Berikut adalah keterangan ringkas bagi setiap bahagian.

– Pendahuluan: Memberi idea ringkas mengenai topik tinjauan literatur, seperti tema utama atau corak organisasi.

– Isi: Mengandungi perbincangan anda mengenai sumber dan disusun secara kronologi, tematik, atau metodologi.

– Kesimpulan / Cadangan: Bincangkan apa yang telah anda hasilkan daripada ulasan literatur setakat ini. Di manakah perbincangan boleh dilanjutkan?

 

Kedua, menyusun isi kandungan

Sebaik sahaja anda mempunyai kategori asas, maka anda mesti mempertimbangkan bagaimana anda akan membentangkan sumber-sumber itu sendiri dalam penulisan anda. Buat kaedah organisasi untuk memfokuskan bahagian ini lebih jauh.

Untuk membantu anda membuat kerangka organisasi keseluruhan untuk ulasan anda, pertimbangkan senario berikut:

Anda telah memutuskan untuk memfokuskan tinjauan literatur anda pada bahan yang berkaitan dengan sperma paus. Ini kerana anda baru sahaja selesai membaca Moby Dick, dan anda tertanya-tanya apakah gambaran ikan paus itu benar-benar nyata. Anda bermula dengan beberapa artikel mengenai fisiologi ikan sperma paus dalam jurnal biologi yang ditulis pada tahun 1980-an. Tetapi artikel ini merujuk kepada beberapa kajian biologi Britain yang dilakukan pada ikan paus pada awal abad ke-18. Oleh itu, anda menyemaknya. Kemudian anda mencari sebuah buku yang ditulis pada tahun 1968 dengan maklumat tentang bagaimana ikan paus digambarkan dalam bentuk seni lain, seperti dalam puisi Alaska, dalam lukisan Perancis, atau pada tulang paus, seperti yang biasa dilakukan oleh para pemburu paus pada akhir abad ke-19 buat. Ini membuat anda tertanya-tanya mengenai kaedah penangkapan ikan paus Amerika pada masa yang digambarkan dalam Moby Dick, jadi anda mencari beberapa artikel akademik yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir mengenai seberapa tepat Herman Melville menggambarkan adegan ikan paus dalam penulisannya.

 

Sekarang pertimbangkan beberapa cara khas untuk mengatur sumber menjadi ulasan:

– Kronologi: Sekiranya ulasan anda mengikut kaedah kronologi, anda boleh menulis mengenai bahan di atas mengikut aturan bila masa ia diterbitkan. Sebagai contoh, pertama anda akan membincangkan kajian biologi Britain pada abad ke-18, kemudian mengenai Moby Dick, yang diterbitkan pada tahun 1851, kemudian buku mengenai ikan paus dalam seni lain (1968), dan akhirnya artikel biologi (1980-an) dan terakhir adalah artikel terkini mengenai ikan paus Amerika abad ke-19. Tetapi tidak ada kesinambungan antara subjek di sini. Dan perhatikan bahawa walaupun sumber paus sperma dalam seni lain dan pada ikan paus Amerika ditulis baru-baru ini, ia adalah mengenai subjek / objek lain yang telah dibuat lebih awal. Oleh itu, tinjauan kehilangan fokus kronologinya.

 

– Melalui penerbitan: Aturkan sumber anda mengikut kronologi penerbitan, hanya jika aturan tersebut menunjukkan arah aliran yang lebih penting. Sebagai contoh, anda boleh melakukan tinjauan literatur mengenai kajian biologi ikan paus sperma jika perkembangannya menunjukkan perubahan dalam praktik pemisahan para penyelidik yang menulis dan / atau melakukan kajian tersebut.

 

– Mengikut tren: Cara yang lebih baik untuk mengatur sumber-sumber di atas secara kronologi adalah dengan memeriksa sumber-sumber di bawah aliran lain, seperti sejarah ikan paus. Maka tinjaun anda akan mempunyai subseksyen mengikut era dalam tempoh ini. Sebagai contoh, tinjauan mungkin mengulas mengenai ikan paus dari pra-1600-1699, 1700-1799, dan 1800-1899. Dengan kaedah ini, anda akan menggabungkan kajian terbaru mengenai ikan paus Amerika pada abad ke-19 dengan Moby Dick sendiri dalam kategori 1800-1899, walaupun penulis menulis satu abad.

 

– Tematik: Ulasan tematik literatur disusun berdasarkan topik atau isu, dan bukannya perkembangan masa. Walau bagaimanapun, perkembangan masa mungkin masih menjadi faktor penting dalam tinjauan tematik. Sebagai contoh, tinjauan sperma ikan paus dapat memfokuskan pada pengembangan “harpoon” untuk memburu ikan paus. Walaupun kajian ini memfokuskan pada satu topik, teknologi “harpoon”, ia tetap akan disusun mengikut kronologi. Satu-satunya perbezaan di sini antara pendekatan kronologi dan tematik adalah yang paling ditekankan: pengembangan “harpoon” ataupun teknologi “harpoon”. Tetapi tinjauan tematik yang lebih sahih cenderung berpisah daripada susunan kronologi. Sebagai contoh, tinjauan tematik terhadap bahan pada sperma paus dapat memeriksa bagaimana mereka digambarkan sebagai “jahat” dalam dokumen budaya. Bahagian tersebut mungkin merangkumi bagaimana mereka dipersonifikasikan, bagaimana perkadarannya dibesar-besarkan, dan tingkah laku mereka disalah fahami. Tinjauan yang diatur dengan cara ini akan beralih antara jangka masa dalam setiap bahagian mengikut perkara utama yang dibuat.

 

– Metodologi: Pendekatan metodologi berbeza dari dua perkara di atas kerana faktor penumpuan biasanya tidak ada kaitan dengan kandungan bahan. Sebaliknya, ia menumpukan pada “kaedah” penyelidik atau penulis. Untuk projek ikan paus, satu pendekatan metodologi adalah dengan melihat perbezaan budaya antara penggambaran ikan paus dalam karya seni Amerika, Britain, dan Perancis. Atau kajian itu mungkin tertumpu pada kesan ekonomi ikan paus pada masyarakat. Skop metodologi akan mempengaruhi sama ada jenis dokumen dalam tinjauan atau cara dokumen ini dibincangkan.

 

Sebaik sahaja anda memutuskan kaedah organisasi untuk bahagian ulasan, bahagian yang perlu anda sertakan dalam penulisan tinjauan literatur anda pasti mudah difahami. Ianya harus keluar dari strategi organisasi anda. Dengan kata lain, tinjauan kronologi akan mempunyai bahagian untuk setiap jangka masa penting. Ulasan tematik akan mempunyai subtopik berdasarkan faktor yang berkaitan dengan tema atau isu.

Kadang kala, anda mungkin perlu menambah bahagian tambahan yang diperlukan untuk kajian anda, tetapi tidak sesuai dengan strategi organisasi dalam bahagian isi. Bahagian lain yang anda sertakan dalam isi bergantung kepada anda. Masukkan hanya apa yang perlu. Berikut adalah beberapa bahagian lain yang mungkin anda ingin pertimbangkan:

– Situasi Semasa: Maklumat yang diperlukan untuk memahami topik atau fokus tinjauan literatur.

– Sejarah: Perkembangan kronologi bidang, literatur, atau idea yang diperlukan untuk memahami tinjauan literatur, jika isi tinjauan literatur belum menjadi kronologi.

– Kaedah dan / atau Piawaian: Kriteria yang anda gunakan untuk memilih sumber dalam tinjauan literatur anda atau cara anda menyampaikan maklumat anda. Sebagai contoh, anda mungkin menjelaskan bahawa ulasan anda hanya merangkumi artikel dan jurnal yang ditinjau oleh rakan-rakan dalam bidang anda.

 

Sumber: writingcentre.unc.edu

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL