no comments

Strategi Terbaik untuk Menguasai Cadangan Penyelidikan Anda

Apabila anda maju ke titik dalam pendidikan anda di mana anda akan mengambil projek penyelidikan utama atau projek tesis, anda perlu tahu bagaimana menulis cadangan penyelidikan. Ini mungkin untuk cadangan penyelidikan PhD atau cadangan untuk kajian sarjana muda anda. Walau bagaimanapun, cadangan penyelidikan bukan hanya untuk tujuan akademik. Apabila anda lulus dan masuk ke dalam tenaga kerja, anda mungkin juga mempunyai keperluan untuk menulis cadangan penyelidikan.

Mari kita lihat format cadangan penyelidikan. Berikut adalah garis asas untuk cadangan:

 • Tajuk muka surat
 • Pengenalan
 • Penyataan masalah dan hipotesis
 • Objektif
 • Kajian kesusasteraan (digunakan antara 10 hingga 15 sumber)
 • Metodologi (kaedah penyelidikan yang digunakan dan persampelan)
 • Pelan penyelidikan, termasuk tonggak sejarah
 • Kesimpulan
 • Rujukan

Apabila ia datang kepada cadangan sebenar, adalah berguna jika anda menggunakan sub judul untuk membahagikan kandungan anda.
Ingat bahawa salah satu tujuan utama cadangan anda adalah untuk menjadikan hidup anda lebih mudah. Dengan meluangkan masa untuk benar-benar menubuhkan matlamat anda ketika menulis cadangan anda, anda akan menyelamatkan diri anda kekecewaan di kemudian hari kerana anda akan mempunyai peluang untuk meramalkan masalah yang berpotensi. Berikut adalah isu-isu utama yang biasanya ditangani dalam cadangan penyelidikan yang baik:

 • Topik utama projek penyelidikan anda.
 • Mengetatkan topik kertas penyelidikan anda.
 • Penyataan tesis anda.
 • Soalan-soalan penyelidikan yang akan anda hadapi (jangan mengatasi lebih daripada tiga soalan).
 • Kajian awal kesusasteraan yang relevan yang menunjukkan pendapat orang lain mengenai topik penyelidikan anda.
 • Kaedah penyelidikan anda, termasuk apa itu dan mengapa anda memilihnya.
 • Apa-apa batasan yang anda hadapi dalam penyelidikan anda (jangan ingat apa-apa yang pernah sempurna).
 • Pelan penyelidikan anda dibentangkan dari segi pencapaian.
 • Hasil yang diharapkan dari penyelidikan (ini adalah di mana anda meramalkan apa yang akan berlaku).

Sememangnya, menulis sesuatu yang penting sebagai cadangan penyelidikan boleh menakutkan, walaupun dengan maklumat yang diberikan di atas, jadi berikut adalah beberapa petua tambahan:

 • Mula menulis awal supaya anda boleh mengambil masa anda. Perlu diingat bahawa jika anda ingin mengendalikan penyelia anda, anda tidak akan menulis cadangan ideal semalaman.
 • Jangan mengemukakan draf cadangan anda yang pertama; ia boleh menjadi lebih baik!
  Proofread draf akhir cadangan anda! Saya tidak boleh mengatakan ini cukup! Buktikannya sekurang-kurangnya dua kali.
 • Simpan nombor perkataan dalam fikiran. Cadangan biasanya menghasilkan kira-kira 10% dari jumlah keseluruhan projek. Ini bermakna jika anda menulis kertas penyelidikan yang mengandungi 20,000 perkataan panjang, cadangan anda hendaklah sekitar 2,000 perkataan.
 • Apabila datang kepada kajian literatur anda, gunakan 10-15 sumber yang boleh dipercayai. Anda akan memerlukan lebih daripada ini untuk kertas penyelidikan anda, tetapi cadangan itu akan membolehkan anda memberikan tinjauan literatur awal.
 • Jangan cakapkan apa yang sudah dibincangkan. Inilah penyelidikan anda, jadi asal!
  Anda boleh mencampurkan pendekatan dalam penyelidikan dan kertas anda kerana dapat membantu memberikan bukti objektivitas anda.
 • Jadilah konsisten dalam hujah anda.
 • Elakkan menggunakan suara pasif semasa menulis.
 • Elakkan penggunaan cliches atau frasa yang biasa atau boleh diramal, seperti “Kesimpulan.”

Berikut adalah pecahan bahagian paling penting dalam cadangan penyelidikan anda, bersama dengan contoh cadangan penyelidikan yang menunjukkan cara terbaik untuk menulis satu:

OBJEKTIF: Ini adalah pelan ringkas projek penyelidikan anda. Berlaku langsung apabila menyatakan matlamat anda: “Kajian ini menganalisis …”

Kajian ini menganalisis kesan tanggapan bukan lisan guru terhadap hasil pelajar. Khususnya, ia menyiasat hubungan antara postur guru, gerak isyarat, ekspresi wajah, hubungan mata, dan humor dan membandingkannya dengan persepsi pelajar terhadap profesionalisme beliau. Pertama, projek ini akan menunjukkan bahawa para pelajar mempertimbangkan tanggapan bukan lisan guru sebagai cara komunikasi yang penting dalam suasana bilik darjah. Seterusnya, kajian ini akan meneroka sikap guru terhadap komunikasi tanpa lisan. Akhirnya, kajian ini akan menawarkan penyelesaian yang mungkin dapat membantu guru menggunakan isyarat bukan lisan dengan lebih berkesan.

HIPOTESIS: Nyatakan apa yang akan anda buktikan dan simpan dengan mudah: “Hipotesis kajian ini …”

Hipotesis kajian ini adalah bahawa terdapat hubungan langsung antara isyarat positif bukan lisan guru, seperti postur, gerak isyarat, ekspresi wajah, hubungan mata, dan humor serta motivasi pelajar mereka.

LATAR BELAKANG: Bincangkan sama ada masalah ini telah ditangani oleh penyelidik yang lalu dan sama ada terdapat sebarang kontroversi atau jurang dalam kesusasteraan.

Subapriya (2009) dan Negi (2009) menyatakan bahawa komunikasi non-lisan seorang guru boleh menjadi alternatif yang baik untuk disiplin bentuk yang lebih tradisional. Sebaliknya, Andrade dan Williams (2009) menyatakan bahawa kesan tanggapan bukan lisan guru terhadap prestasi pelajar mereka tidak masuk akal. Jurang dalam kesusasteraan wujud dari segi mengenal pasti pandangan pelajar tentang isyarat bukan lisan guru. Kajian ini akan cuba untuk mengisi jurang ini.

PENTING: nyatakan mengapa kajian anda adalah berharga dalam persekitaran pendidikan hari ini.

Kaedah pengajaran yang digunakan hari ini berbeza dengan kaedah yang lebih tradisional di mana pelajar hanya “pendengar pasif.” Pada hari ini, pelajar dikehendaki menjadi peserta aktif di kelas. Atas sebab ini, hubungan yang dekat antara guru dan pelajar mereka dan suasana psikologi di dalam kelas kedua-duanya memainkan peranan penting dalam pendidikan moden.

RANGKA KERJA TEORI: Bincangkan definisi dan / atau kategori yang anda rancang untuk digunakan dalam penyelidikan anda.

Kajian ini akan menggunakan klasifikasi nota dan tanggapan bukan lisan yang dicipta oleh Subapriya (2009).

METODOLOGI: Bincangkan kaedah penyelidikan yang akan anda gunakan dan gariskan siapa yang akan menjadi peserta dalam kajian anda.

Adalah menjadi tujuan kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif. Soal selidik akan diserahkan kepada 50 orang pelajar dan 20 guru Sekolah Tinggi Seattle. Pensampelan kemudahan akan menjadi kaedah di mana peserta akan dipilih kerana ia adalah kaedah yang paling kos efektif untuk jenis penyelidikan ini.

HASIL YANG DIBENARKAN: Bincangkan hasil yang anda harapkan dari siasatan anda.

Kajian ini akan menilai kepentingan isyarat bukan lisan sebagai penyusun strategi pengajaran. Hasil utama yang diharapkan adalah satu set penyelesaian yang berguna yang akan membantu guru-guru dalam membuat penggunaan yang terbaik dari unsur-unsur bukan lisan asa komponen strategi pengajaran mereka.

RUJUKAN: Menyediakan senarai literatur yang anda gunakan untuk menulis cadangan anda. Perhatikan bahawa ini adalah contoh penyelidikan contoh gaya APA yang digunakan untuk mengutip sumber, tetapi anda harus mengikuti gaya rujukan yang disarankan oleh penyelia anda.

Apa yang membuat contoh kertas cadangan penyelidikan yang baik? Berikut adalah lima sebab:

 • Ia termasuk hanya maklumat khusus dan relevan.
 • Ia membincangkan hanya aspek yang paling kritikal dalam siasatan yang dicadangkan.
 • Ia menyediakan hujah-hujah untuk penggunaan kaedah tertentu.
 • Ia berstruktur dengan baik.
 • Ia menggunakan bahasa yang mudah dan langsung.
KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL