no comments

Soal selidik: Jenis, Kelebihan dan Kekurangan

Soal selidik telah digunakan sejak abad ke-19. Selalunya digunakan sebagai kaedah untuk mengumpul maklumat, soal selidik mula-mula dibangunkan di London pada tahun 1838.

Soal selidik biasanya digunakan untuk mengumpul data dari responden melalui beberapa soalan dan petunjuk lain yang ditetapkan oleh organisasi yang menjalankan eksperimen tersebut.

Soal selidik tidak semestinya data statistik , tetapi mereka bertindak sebagai alternatif yang berkesan untuk tinjauan kerana mereka murah dan boleh digunakan secara meluas untuk mencapai dalam orang dalam masa yang singkat.

Ini biasanya digunakan untuk mendapatkan jawapan piawai dan bukannya jawapan tertentu yang dilihat dalam jenis kuesioner pengumpulan data statistik.

Jenis soal selidik:

Berdasarkan jenis soalan yang digunakan, soal selidik adalah seperti berikut:

1. soal selidik berstruktur:

Datang di bawah penyelidikan kuantitatif. Ia termasuk bilangan penyelidik yang rendah dan jumlah responden yang tinggi. Mereka juga dipanggil sebagai soal selidik tertutup . Mereka biasanya termasuk jawapan seperti yang sangat buruk, buruk, baik, sangat baik dan sebagainya.

 • Mereka mempunyai soalan yang pasti dan konkrit
 • Mereka perlu bersedia dengan baik terlebih dahulu untuk meminta banyak pertanyaan dan menerima maklumat daripada responden.
 • Siasatan rasmi dimulakan.
 • Tambahan dan menyemak data yang terkumpul sebelum ini.
 • Lazimnya digunakan untuk masalah sosial dan ekonomi, untuk mengkaji perubahan yang disebabkan oleh perubahan dasar, undang-undang dan sebagainya.

Soalan-soalan ini terletak di dalam soal selidik berstruktur.

Soalan kontingensi:

Ini datang dengan soal selidik berstruktur. Di sini soalan hanya ditanya jika responden dapat memberikan jawapan kepada soalan sebelumnya.

Soalan matriks:

Pilihan jenis yang sama disediakan untuk pelbagai soalan. Soalan disediakan di bawah yang lain, membentuk matriks dengan kategori tindak balas di atas dan soalan di sebelah

2. soal selidik tidak berstruktur:

Versi kajian kualitatif. Mereka biasanya berdasarkan soalan-soalan yang lebih terbuka. Soalan terbuka juga bermakna rakaman lebih banyak data kerana responden dapat menunjukkan apa yang penting bagi mereka, dengan kata-kata dan kaedah mereka sendiri. Tetapi ia adalah lebih sukar dari pihak penyelidik kerana ia tidak memberikan idea yang tepat mengenai topik itu dan seterusnya, pemahaman yang tepat tentang data diperlukan.

 • Biasanya digunakan pada masa temu duga.
 • Tidak memerlukan banyak perancangan dan masa.
 • Lebih fleksibel untuk memohon di banyak kawasan.
 • Biasanya digunakan untuk mengumpul data tentang orang dan maklumat peribadi mereka seperti keluarga, perdebatan, kepercayaan dll.

3. Soal soal selidik:

Responden diminta menimbang jawapan berdasarkan penilaian yang diberikan oleh soalan tersebut.

Bergantung kepada jenis format yang digunakan dalam soal selidik, mereka dibahagikan kepada yang berikut.

Terbuka soalan format:

Ini adalah jenis soalan yang digunakan untuk membolehkan responden menyatakan pandangan mereka secara bebas.

Dengan menggunakan soalan seperti itu, responden tidak perlu mengikuti kriteria untuk menjawab soalan dan dia benar-benar boleh menyatakan kepercayaan dan cadangan mereka.

Soal selidik ideal adalah jenis soal selidik yang merangkumi soalan terbuka dan juga mempunyai maklum balas dan cadangan untuk penambahbaikan masa depan.

Soalan format tertutup:

Soalan berbilang pilihan terdapat dalam kategori ini. Pengguna dibatasi untuk menjawab pendapat mereka melalui pilihan yang ditetapkan oleh juru ukur. Oleh itu, ini juga dipanggil sebagai soalan yang hampir-hampir.

Salah satu kelebihan utama menggunakan soalan tertutup adalah kemudahan untuk melakukan analisis awal. Ini biasanya digunakan untuk mencari pendapat mengenai soalan dan jawapan yang diketahui. Mereka biasanya digunakan untuk mengesan status dan peningkatan organisasi dan syarikat.

Soalan tertutup terdiri daripada pelbagai jenis:

1. Soalan utama:

Soalan jenis ini memaksa jenis jawapan yang pasti daripada penonton. Dalam soalan sedemikian, semua jenis jawapan adalah sama. Jawapannya boleh berbeza dari yang buruk, sangat buruk kepada yang baik dan sangat baik. Ini biasanya digunakan untuk mengumpul maklumat dari pengguna dengan kata-kata yang sangat terhad.

2. Soalan penting:

Responden diminta untuk mengambil penarafan untuk jenis isu tertentu pada skala 1 hingga 5. Ini menunjukkan betapa pentingnya topik soal selidik yang benar-benar berlaku dalam syarikat atau di dalam minda pengguna.

3. Soalan Likert:

Soalan-soalan ini menunjukkan berapa banyak pelanggan bersetuju dengan topik tertentu dan berapa banyak kesannya terhadap responden.

4.Dichotomous questions:

Soalan-soalan ini meminta responden hanya menjawab ya atau tidak. Oleh itu, ia sukar untuk menganalisis melampaui ya dan tiada jawapan.

5.Bipolar questions:

Soalan-soalan semacam itu mempunyai jawapan yang ada dalam kes yang melampau. Para responden diminta untuk menilai persoalan antara kedua-dua ekstrem ini.

6. Soalan skala skala:

Dalam soalan sedemikian, responden diminta menilai satu isu tertentu antara penarafan yang baik dan buruk. Soalan-soalan semacam itu mempunyai beberapa pilihan, supaya dapat memilih pilihan tengah sepanjang masa.

7.Buying propensity questions:

Soalan-soalan ini digunakan untuk menilai sama ada responden akan menggunakan perkhidmatan atau produk pada masa hadapan.

4.Hand Delivered Questionnaire:

Soal selidik jenis ini juga dipanggil soal selidik langsung di mana penyelidik
terus pergi ke responden dan berkongsi soalan.

Responden perlu menandakan jawapan yang betul di hadapan penyelidik

Kelebihan:

 • Dalam jenis ini, penyelidik akan mempunyai hubungan yang rapat dengan responden.
 • Soalan-soalan yang sukar dijelaskan oleh penyelidik jika responden mahu.
 • Alasan untuk belajar juga diterangkan

Kelemahan:

 • Mahal
 • Mengambil masa.

5.Mailed Questionnaire:

Soal selidik ini digunakan terutamanya oleh kebanyakan penyelidik. Di sini responden akan tinggal di tempat yang jauh dan soal selidik dihantar kepadanya melalui pos. Bersama-sama dengan soalan, satu set senarai arahan juga dihantar kepadanya.

Responden perlu menulis jawapan dan hantar semula kepada orang atau agensi masing-masing.

Kelebihan:

 • Paling biasa digunakan
 • Sangat berguna untuk penyelidik.
 • Penjimatan masa
 • Mudah dan ringkas.
 • Sama sekali tidak mahal

Kelemahan:

 • Kurang pulangan.
 • Mengambil masa jika responden tidak ceroboh dan malas.
 • Kekurangan responden mahir.
 • Kemungkinan Kesilapan disebabkan salah faham oleh responden.

6. Borang soal selidik bercampur:

 • Merangkumi jenis soalan tertutup dan terbuka.
 • Paling banyak digunakan dalam sektor penyelidikan sosial.

7. Soal selidik bergambar:

 • Ia tidak digunakan dengan kerap.
 • Penggunaan gambar memberi kesan kepada responden dalam menjawab soalan
 • Kebanyakannya digunakan untuk kajian berdasarkan sikap dan prasangka sosial pada kanak-kanak

Kelebihan Questionnaires:

1. Soal soal selidik adalah sangat murah apabila ia ditangani dengan betul. Mereka boleh lebih murah daripada mengambil kaji selidik yang memerlukan banyak masa dan wang.

2. Soal soal selidik boleh terdiri daripada pelbagai jenis, bertulis, pos, telefon dan banyak lagi kaedah lain.

3. Satu soalan atau topik boleh diminta kepada ramai pada masa yang sama tanpa sebarang kelewatan. Tidak seperti tinjauan, mereka tidak perlu pergi ke masing-masing dan setiap orang untuk mendapatkan pendapat.

4. Ini adalah kaedah yang berkesan untuk mendapatkan pendapat daripada sebilangan besar orang.

5. Sejumlah besar responden boleh mungkin berbeza-beza mengikut umur, jantina, pekerjaan, dll.

6. Maklum balas soalan boleh ditakrifkan dengan jelas dan spesifik, bergantung pada jenis soalan yang ditanya dalam soal selidik.

7. Keputusan ini juga boleh dimasukkan sebagai tinjauan statistik, faktor penentu adalah sifat soal selidik dan pada topik yang menjadi soal selidik berdasarkan.

8. Tidak seperti kaji selidik bersemuka yang mana responden perlu menjawab dalam masa itu sendiri, soal selidik memberi masa kepada responden untuk berfikir dengan teliti, sebelum memberi jawapan.

9. Soal selidik mudah direplikasi dan boleh diulang, dan jika dibina dengan baik dan dipandu dengan betul, mereka boleh digunakan sebagai bahan perbandingan untuk kajian dan projek masa depan.

10. Soal selidik piawai telah dapat disahkan dan boleh digunakan untuk membandingkan antara karya dan kajian.

11. Mereka mudah untuk mentadbir dan mengurus.

12. Pengumpulan data jenis ini lazim di kalangan semua jenis profesion termasuk pengajaran dan pembukuan . Soal selidik telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita.

13. Format bagi kebanyakan jenis soal selidik adalah perkara biasa kepada orang awam tanpa mengira statusnya.

14. Bahagian yang paling penting dalam tinjauan awal. Biasanya diambil sebagai langkah untuk mengumpulkan data penting seperti maklum balas, cadangan dan kritikan yang membina .

15. Soal selidik biasanya mudah dalam pendekatan mereka yang menjadikan mereka lebih mudah untuk menganalisis dan membandingkan dengan jawapan yang ideal.

16. Soal soal selidik menyediakan banyak untuk analisis data dan manipulasi data . Semakin banyak data yang diterima, lebih tepat akan menjadi analisis.

17. Soal selidik membenarkan orang menjawab soalan apabila mereka merasa senang. Oleh itu, ia lebih bersesuaian daripada tinjauan bersemuka dengan orang yang dijangka akan segera menjawab soalan tersebut.

18. Jika jawapan tanpa nama, lebih jujur ​​dapat dijangkakan dari orang yang disurvei.

19. Soal soal selidik dapat mengurangkan banyak kecenderungan. Oleh kerana semua responden menjawab nombor yang sama dan jenis soalan yang sama.

20. Digunakan untuk mendapatkan jawapan dari sekumpulan besar orang dari ruang masa yang singkat.

Kelemahan Questionnaires:

1. Keputusan untuk soal selidik hanya berdasarkan jenis pertanyaan yang diminta. Sekiranya soalan-soalan tersebut kurang dipetik atau bersifat bias, maka hasil analisa juga akan sama.

2. Soal selidik boleh menimbulkan kesukaran kepada penganalisis sekiranya dia tidak biasa dengan sistem yang berdasarkan kepada soalan-soalan yang ditanya. Iaitu, penganalisis mungkin tidak dapat menghasilkan soalan yang diperlukan, dan oleh itu hasil yang diperlukan tidak dapat dicapai.

3. Soal selidik cenderung memberi perasaan asing kepada ramai responden dan dengan itu mereka sangat tidak mempedulikan tanpa mengira keadaan. Oleh itu, ramai orang lebih suka menghadapi perbualan daripada menjawab soal selidik.

4. Kadar tindak balas mungkin kurang baik dalam soal selidik jika orang tidak mempunyai masa atau mereka tidak merasa penting dalam menjawabnya. Ini adalah salah satu kelemahan utama soal selidik.

5. Soal selidik membuat orang tidak boleh menjawab soalan berdasarkan pendapat mereka sendiri. Ini menjadikan mereka sangat sempit dari segi menjawab soalan tersebut. Ini benar, terutamanya apabila soal selidik mempunyai soalan tertutup. Mereka mengehadkan pendapat responden dengan faktor yang besar. Justeru, jawapan kurang jujur ​​dan terperinci boleh diterima.

6. Sesetengah peserta mungkin melupakan keseluruhan masalah dan cenderung untuk melupakan mengapa soal selidik seperti itu hadir di tempat pertama.

7. Pertanyaan terbuka boleh mengambil masa yang lama dan akan menghasilkan sejumlah besar data yang akan mengambil masa untuk menganalisis.

8. Responden boleh menjawab soal selidik secara dangkal sekiranya memerlukan masa untuk menjawab soalan tersebut. Ini mungkin membawa kepada data yang tidak mencukupi dan mungkin tidak diingini untuk menganalisis hasil akhir.

9. Jangan cuba untuk bertanya terlalu banyak soalan kerana ia mungkin menanggung responden dan akhirnya ia akan membawa kepada jawapan yang salah.

10. Cuba buat soal selidik sebagai tanpa nama kerana mungkin lebih bermanfaat bagi responden untuk menjelaskan pendapat mereka secara terperinci.

11. Cuba nyatakan responden untuk tujuan kajian dan bagaimana soal selidik akan bermanfaat dalam proses keseluruhan.

12. Untuk pendekatan yang lebih bermanfaat, cuba pastikan soal selidik itu boleh digunakan untuk individu yang bersedia menjawab dan bersedia memberikan jawapan yang sah.

13. Jika ada keraguan di dalam jawapan, penganalisis tidak dapat mengesan kembali responden kerana kebanyakan soal selidik biasanya tidak dikenali.

14. Soal selidik juga boleh memberi responden kebebasan untuk berbohong, sehingga menghasilkan jawaban yang tidak jelas atau pendapat yang jauh dari isu utama.

15. Sekiranya tidak ditangani secara bersemuka, melalui telefon atau insentif seperti itu, soal selidik boleh mempunyai kadar tindak balas yang rendah.

16. Soal selidik tidak menjelaskan soalan-soalan kepada responden yang mungkin membawa kepada jawapan dan fakta yang disalahtafsirkan.

17. Soal selidik tidak dapat memaklumkan tentang makna sebenar dan fakta mengapa data tersebut dikumpulkan. Oleh itu, ini bermakna bahawa responden tidak merasa bertanggungjawab untuk menjawab soal selidik tersebut dengan jujur ​​dan khusus. Ini membawa kepada salah tafsir data.

18. Orang boleh merasa berat sebelah pada soalan-soalan tertentu dalam soal selidik. Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahawa responden boleh dihukum apabila menjawab soalan-soalan tersebut dengan jujur.

19. Soal soal selidik menyediakan kestabilan yang sangat kurang dengan proses tindak balas dalam mengambil kaji selidik.

20. Soal selidik mungkin tidak sesuai untuk orang tertentu. Ia mungkin tidak sesuai untuk orang buta huruf atau orang yang mengalami masalah membaca.

21. Khususnya dari soal selidik pos, mungkin sukar untuk mendapatkan beberapa jawapan tertentu dalam masa yang terhad.

22. Responden boleh mengabaikan soalan-soalan tertentu tanpa memberi jawapan yang betul.

23. Questionnaires boleh diisi dengan salah.

24. Mereka tidak sesuai untuk mengumpul dan mengambil maklumat mengenai isu-isu yang panjang dan kompleks.

25. Kerana bahasa yang samar-samar digunakan, mungkin agak membingungkan bagi responden untuk menjawab soalan tersebut.

26. Lebih daripada 90% soalan dicetak atau dalam bentuk visual dalam soal selidik bertulis. Gerak isyarat atau petunjuk visual lain tidak hadir. Ini boleh menimbulkan masalah yang menjadi soal selidik.

27. Terlalu banyak soal selidik sering menyebabkan keletihan di kalangan kumpulan responden dan boleh menyebabkan penyalahgunaan soal selidik dan kaji selidik yang berkaitan .

28. Cuba mempunyai format soal selidik yang mudah dan intuitif. Sebagai contoh, cuba selar kotak tindak balas di sebelah kanan soal selidik supaya mudah bagi responden untuk menandakan pilihan.

29. Cuba gunakan kosa kata yang mudah dan mudah difahami supaya soal selidik dapat difahami oleh semua kumpulan orang.

30. Cuba buat arahan kepada responden dengan jelas.

 

SUMBER : wisestep

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL