no comments

SISTEM PERKONGSIAN PENGETAHUAN (SEM)

Pengetahuan adalah aset intelektual sesebuah organisasi. Bagi organisasi proses pembelajaran, kreativiti dan inovasi adalah idea asas organisasi atau organisasi. Oleh itu, keupayaan sebuah organisasi untuk membangunkan sains dan teknologi adalah salah satu faktor daya saing yang paling penting. Apabila sesebuah organisasi cuba berkembang menjadi lebih baik, ia memerlukan pengetahuan yang sangat luas untuk setiap pekerja dapat bersaing dan bertahan.

Keadaan persaingan semakin ketat menyebabkan keperluan peralihan paradigma dari pangkalan sumber daya saing bergantung kepada daya saing asas pengetahuan. Kedua-dua konsep ini sangat bercanggah, konsep pertama bergantung pada keunggulan sumber semula jadi dan lokasi geografi. Konsep kedua adalah berdasarkan sains dan teknologi serta pembangunan HR organisasi. Romhardt menyatakan bahawa pengetahuan adalah faktor persaingan penting dalam memenangi persaingan.

Pengetahuan yang dimiliki oleh sesebuah organisasi mesti dapat menjelaskan hubungan pengetahuan dengan strategi organisasi dan organisasi. Organisasi dan organisasi mesti membangunkan objektif strategiknya dan mengenal pasti setiap pengetahuannya yang perlu dapat dilaksanakan dalam strategi yang dipilih. Strategi yang dipilih oleh organisasi dapat dibandingkan dengan aset pengetahuan sedia ada dalam organisasi. Pilihan strategi adalah berdasarkan unsur-unsur yang secara langsung mempengaruhi pengetahuan itu sendiri. Perkembangan teknologi semasa adalah sangat mungkin bagi organisasi dan organisasi untuk melaksanakan teknologi berasaskan komputer untuk menguruskan pengetahuan.

Tiwana berkata Pengurusan Pengetahuan (KM) adalah pengurusan pengetahuan sedia ada dalam organisasi supaya pengetahuan dapat digunakan untuk meningkatkan nilai perniagaan dan daya saing organisasi [11]. KM dapat membuat, berkomunikasi, dan menggunakan pengetahuan sebagai keupayaan untuk mencipta dan mengekalkan nilai yang lebih tinggi dari kecekapan perniagaan teras organisasi. Atas sebab ini, Sistem Pengurusan Pengetahuan (KMS) diperlukan, sebuah sistem yang diwujudkan untuk memudahkan penangkapan, penyimpanan, pencarian, pemindahan dan penggunaan semula pengetahuan. Kewujudan teknologi maklumat ini telah menjadi penyumbang bagi pelaksanaan KM.

Pengetahuan dalam organisasi perlu diuruskan dan didokumenkan supaya dapat menjadi rujukan bagi individu lain untuk memperoleh pengetahuan tanpa bergantung pada individu lain. Dengan mendokumenkan pengetahuan, mencari dan mengambil semula pengetahuan itu akan menjadi lebih mudah walaupun individu itu tidak berfungsi lagi dalam organisasi.

Perkongsian pengetahuan adalah pertukaran pengalaman, peristiwa, pemikiran atau pemahaman pengetahuan sehingga seseorang dapat meningkatkan wawasan dan memahami dan meningkatkan kepakaran. Manakala perkongsian pengetahuan dalam sesebuah organisasi adalah proses menangkap, menganjurkan, dan memindahkan pengetahuan yang datang dari pengalaman seseorang dan menjadikan pengetahuan yang tersedia kepada orang lain dalam organisasi. Perkongsian pengetahuan adalah aktiviti utama KM.

Perkongsian pengetahuan juga boleh dilihat sebagai budaya interaksi sosial yang melibatkan pertukaran satu persefahaman yang dikongsi bersama untuk memberi pekerja akses kepada maklumat mengenai bidang yang berkaitan dan menggunakan rangkaian pengetahuan dalam organisasi. Perkongsian ilmu bukan hanya memberi sesuatu kepada orang lain atau mendapatkan sesuatu daripada mereka sebagai akibat dari timbal balik. Tetapi perkongsian pengetahuan berlaku apabila orang secara semulajadi berminat untuk membantu satu sama lain untuk membina kecekapan dan kemampuan baru untuk bertindak. Oleh itu, perkongsian pengetahuan bukan sesuatu yang dipaksa atau secara formal disediakan, tetapi mengalir secara semula jadi dan terdapat unsur kesediaan untuk membantu orang lain untuk maju atau mencapai matlamat tertentu.

Perkongsian pengetahuan juga disebutkan adalah proses mewujudkan pembelajaran. Ia bertujuan melalui aktiviti perkongsian pengetahuan, maka seseorang akan mendapat pemahaman, pandangan baru tentang sesuatu, dan peningkatan itu adalah salah satu bentuk pembelajaran.

Fokus utama perkongsian pengetahuan ialah keupayaan seseorang untuk secara eksplisit dan menyampaikan pengetahuan kepada individu, kumpulan dan organisasi. Selain itu, dalam KMS, seseorang individu dijangka dapat menyumbang pengetahuan mereka melalui sistem yang telah disediakan oleh organisasi daripada berkongsi secara peribadi atau dalam kumpulan tertentu. KMS adalah kunci utama kejayaan aktiviti perkongsian pengetahuan dalam organisasi.

Chen et al. menjalankan penyelidikan mengenai pembentukan niat dalam menjalankan tingkah laku dalam perkongsian pengetahuan [2]. Kajian ini menyatakan bahawa aplikasi KMS mempunyai peranan penting dalam menggalakkan perkongsian pengetahuan dalam organisasi.

Sumber : Muhammad Ihsan Jambak

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL