no comments

Sehala vs Dua hala ANOVA: Perbezaan, Andaian dan Hipotesis

Apakah yang dimaksudkan dengan Sehala ANOVA?

ANOVA satu hala adalah sejenis ujian statistik yang membandingkan varians dalam kumpulan bermakna dalam sampel sementara mengingati hanya satu pembolehubah atau faktor bebas. Ini adalah ujian berasaskan hipotesis, yang bermaksud bahawa ia bertujuan untuk menilai pelbagai teori eksklusif bersama mengenai data kami. Sebelum kita dapat menghasilkan hipotesis, kita perlu mempunyai soalan mengenai data kita yang kita mahu jawapannya. Sebagai contoh, penyelidik yang mencabar yang mempelajari populasi walrus mungkin bertanya “Adakah walnut kami lebih berat pada musim awal atau lewat musim?” Di sini, pembolehubah atau faktor bebas (kedua-dua istilah itu bermakna perkara yang sama) adalah “bulan musim kawin”. Dalam ANOVA, pembolehubah bebas kami dianjurkan dalam kumpulan kategori. Sebagai contoh, jika para penyelidik melihat berat walrus pada bulan Disember, Januari, Februari dan Mac, akan ada empat bulan dianalisis, dan oleh itu empat kumpulan akan dianalisis.

Satu arah ANOVA membandingkan tiga atau lebih daripada tiga kumpulan kategori untuk menentukan sama ada terdapat perbezaan antara mereka. Dalam setiap kumpulan terdapat tiga atau lebih pemerhatian (di sini, ini bermakna walrus), dan cara-cara sampel dibandingkan.

Apakah hipotesis ANOVA Satu Arah?
Dalam ANOVA sehala terdapat dua hipotesis yang mungkin.

Hipotesis nol (H0) adalah bahawa tidak ada perbezaan antara kumpulan dan kesamaan antara cara. (Walruses beratnya sama dalam bulan yang berbeza)
Hipotesis alternatif (H1) ialah terdapat perbezaan antara cara dan kumpulan. (Walrus mempunyai berat yang berbeza dalam bulan yang berbeza)

Apakah andaian ANOVA Satu Arah?
-Normaliti – Setiap sampel diambil dari populasi yang diedarkan secara normal
-Contoh kemerdekaan – bahawa setiap sampel telah diambil secara berasingan daripada sampel lain
-Variasi Kesaksamaan – Bahawa varians data dalam kumpulan yang berlainan harus sama
-Pemboleh ubah bergantung anda – di sini, “berat”, harus berterusan – iaitu, diukur pada skala yang boleh dibahagikan dengan menggunakan kenaikan (iaitu gram, miligram)

Apakah yang dimaksudkan dengan Dua hala ANOVA?

ANOVA dua hala adalah, seperti ANOVA sehala, ujian berasaskan hipotesis. Walau bagaimanapun, dalam ANOVA dua hala setiap sampel ditakrifkan dalam dua cara, dan seterusnya dimasukkan ke dalam dua kumpulan kategori. Berfikir sekali lagi tentang walrus kami, penyelidik mungkin menggunakan ANOVA dua hala jika soalan mereka adalah: “Adakah walrus lebih berat pada awal atau akhir musim mengawan dan adakah itu bergantung kepada jantina walrus?” Dalam contoh ini, kedua-dua “bulan dalam mengawan musim “dan” jantina walrus “adalah faktor – makna secara keseluruhannya, terdapat dua faktor. Sekali lagi, setiap kumpulan kumpulan faktor mesti dipertimbangkan – untuk “jantina” hanya terdapat dua kumpulan “lelaki” dan “perempuan”.

Oleh itu, ANOVA dua hala meneliti kesan dua faktor (bulan dan jantina) pada pemboleh ubah bergantung – dalam kes ini berat, dan juga mengkaji sama ada kedua-dua faktor mempengaruhi satu sama lain untuk mempengaruhi pembolehubah berterusan.

Apakah andaian ANOVA Dua Hala?

-Pemboleh ubah bergantung anda – di sini, “berat”, harus berterusan – iaitu, diukur pada skala yang boleh dibahagikan dengan menggunakan kenaikan (iaitu gram, miligram)
-Dua pembolehubah bebas anda – di sini, “bulan” dan “jantina”, mestilah dalam kategori bebas dan bebas.
-Contoh kemerdekaan – bahawa setiap sampel telah diambil secara berasingan daripada sampel lain
-Variasi Kesaksamaan – Bahawa varians data dalam kumpulan yang berlainan harus sama
-Normaliti – Setiap sampel diambil dari populasi yang diedarkan secara normal

Apakah hipotesis ANOVA Dua Hala?

Kerana ANOVA dua hala mempertimbangkan kesan dua faktor kategorinya, dan kesan faktor-faktor kategorinya di antara satu sama lain, terdapat tiga pasang hipotesis nol atau alternatif untuk ANOVA dua hala. Di sini, kami membentangkan mereka untuk eksperimen walrus kami, di mana bulan musim kawin dan jantina adalah dua pembolehubah bebas.

1) H0: Cara semua kumpulan bulan adalah sama
2) H1: Purata sekurang-kurangnya satu bulan kumpulan adalah berbeza

 

3) H0: Cara kumpulan jantina adalah sama
4) H1: Cara kumpulan gender berbeza

 

5) H0: Tidak ada interaksi antara bulan dan jantina
6) H1: Ada interaksi antara bulan dan jantina

 

Sumber : https://www.technologynetworks.com/

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL