no comments

Sebarang nasihat yang baik apabila melakukan kajian literatur?

Mengikut kajian literatur adalah satu mekanisme yang boleh digunakan untuk pelbagai literasi sehingga tepu tercapai (sama seperti lukisan di dinding dengan pelapis yang banyak sehingga mencapai hasil yang memuaskan). Mencapai kejayaan memerlukan kajian literatur yang ketat untuk diselesaikan. Berikut adalah perkara yang boleh dipertimbangkan semasa kajian literatur:

  1. Tentukan masalah penyelidikan / masalah penyelidikan anda sendiri pada peringkat tinggi kemudian lakukan semakan sastera sehingga anda dapat membuat kristalisasi kawasan penyelidikan / melukis sempadan & penurun pernyataan masalahnya (tahap kajian literatur ini juga membantu penyelidikan anda bukan “mencipta semula roda” untuk sumbangan pengetahuan)

 

  1. Lakukan kajian semula kesusasteraan untuk mengetahui teori, kerangka teoretis, model dan lain-lain yang menyokong model kerangka / penyelidikan konseptual anda dibangunkan (model penyelidikan yang dibangunkan tanpa pendirian terhadap teori-teori tertentu akan tenggelam apabila dicabar oleh pemeriksa tesis / pengulas artikel).

 

  1. Lakukan kajian semula kesusasteraan pada metodologi penyelidikan anda, nyatakan mengapa anda menggunakan kaedah penyelidikan tertentu misalnya. kaedah kuantitatif, kualitatif, campuran dan sebagainya, pensampelan apa yang hendak digunakan, cara untuk mengendalikan instrumen anda, mis. mengadaptasi / menyesuaikan atau membuat yang baru, jenis skala data untuk digunakan, jenis analisis data yang dipilih, contohnya. Deskriptif, univariat beretika, statistik pelbagai variasi.

 

  1. Apabila hasil / hasil anda berbeza dari apa yang telah hipotesis / hasil arus perdana, anda boleh beralih kepada ulasan kesusasteraan untuk penjelasan / justifikasi tertentu – anda juga boleh menggunakan kajian literatur untuk membantu anda dalam menulis bahagian perbincangan tesis / artikel anda.

 

  1. Mengekalkan hasil penyelidikan anda dengan fikiran serta apa yang anda telah semak dari kesusasteraan akan membantu anda untuk menyatakan had penyelidikan anda & mencadangkan apa yang akan menjadi cadangan penyelidikan masa depan.

 

  1. Untuk melakukan tinjauan secara taktikal secara taktikal, anda boleh mencari, memuat turun & membaca secara kritis semua artikel jurnal eLibraray yang relevan yang boleh anda akses – memupuk kebiasaan untuk membaca semua artikel yang dimuat turun contohnya. 2-3 artikel setiap hari jika anda melakukan tesis dan lain-lain – tidak ada unduhan untuk memuat turun jika anda tidak mempunyai masa untuk membaca (ingatlah artikel-artikel ini mempunyai jangka hayat yang mudah rosak di mana apabila mereka sudah usang, anda perlu mencari semula & muat semula artikel yang lebih baru lagi).

 

  1. Gunakan jurnal lain atau Google Research atau Internet untuk mencari artikel topikal yang sama supaya “tidak ada batu yang belum dibuka” untuk mencapai ketepuan carian (saya gunakan ini # 7 untuk melengkapi di atas # 6 sebagai sebahagian daripada “triangulasi” dalam kajian literatur).

 

  1. Jejaki semua artikel yang telah anda baca & diperolehi daripada semakan sastera (berikutan pautan Excel adalah satu contoh) supaya anda boleh menyusun fikiran anda / mensintesiskan semua kesusil yang berguna yang telah dikaji sebelum menulis bahagian ulasan literatur tesis / artikel anda.

SUMBER : https://www.researchgate.net/post/Any_good_advice_when_doing_a_literature_review

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL