no comments

Reka Bentuk Soal Selidik – Garis panduan mengenai cara membuat soal selidik yang baik

Reka Bentuk Kuesioner – Garis panduan mengenai cara membuat soal selidik yang baik

 

Soal selidik yang baik tidak boleh terlalu panjang. Bahasa Inggeris mudah harus digunakan dan persoalannya tidak sukar dijawab. Soal selidik yang baik memerlukan bahasa yang wajar, menyunting, menilai, dan penyusunan semula.

Proses Reka Bentuk Kuesioner

 1. Nyatakan maklumat yang diperlukan – Ini bergantung kepada jenis masalah, tujuan kajian dan hipotesis yang dirangka. Penonton sasaran harus tertumpu pada.
 1. Nyatakan jenis teknik wawancara – kaedah wawancara boleh menjadi telefon, surat, wawancara peribadi atau wawancara elektronik. Temubual telefoni boleh dibantu oleh komputer. Wawancara peribadi boleh dilakukan di tempat responden atau di pusat membeli-belah atau tempat membeli-belah. Wawancara mel boleh mengambil bentuk panel mel. Wawancara elektronik berlaku sama ada melalui mel elektronik atau melalui internet.
 1. Tentukan perkara / kandungan soalan individu- Terdapat dua faktor penentu untuk ini-

Adakah soalan itu penting? – Perhatikan sumbangan setiap soalan. Adakah soalan itu menyumbang untuk objektif kajian?

Adakah terdapat beberapa soalan atau satu soalan? – Beberapa soalan diminta dalam kes berikut:

 • Apabila terdapat keperluan untuk memeriksa silang
 • Apabila jawapannya samar-samar
 • Apabila orang teragak-agak untuk memberikan maklumat yang betul.
 1. Mengatasi ketidakmampuan responden dan keengganan untuk menjawab- Para responden mungkin tidak dapat menjawab soalan-soalan kerana alasan berikut:
 • Responden tidak boleh dimaklumkan sepenuhnya
 • Responden mungkin tidak ingat
 • Dia mungkin tidak dapat menyatakan atau mengungkapkannya

Responden mungkin tidak mahu menjawab kerana-

 • Mungkin terdapat maklumat sensitif yang boleh menyebabkan rasa malu atau merosakkan imej responden.
 • Responden mungkin tidak biasa dengan tujuan sebenar
 • Persoalannya mungkin tidak relevan kepada responden
 • Responden tidak akan bersedia untuk mendedahkan ciri-ciri seperti agresif (Sebagai contoh – jika dia ditanya “Adakah anda memukul isteri, kakak”, dan lain-lain)

Untuk mengatasi keengganan responden untuk menjawab:

 • Letakkan topik yang sensitif pada akhir soal selidik
 • Nyatakan soalan dengan pernyataan
 • Gunakan teknik orang ketiga (Sebagai contoh – Mark memerlukan kerja yang teruk dan dia menggunakan cara yang salah untuk mendapatkannya – Betul? Orang yang berbeza akan mempunyai pendapat yang berbeza bergantung kepada keadaan)
 • Categorikan tanggapan tersebut daripada meminta angka respons tertentu (Sebagai contoh – Kelompok untuk tingkat pendapatan 0-25000, 25000-50000, 50000 dan ke atas)
 1. Tentukan struktur soalan – Soalan boleh terdiri daripada dua jenis:
 2. Soalan berstruktur – Ini menentukan satu set alternatif tindak balas dan format tindak balas. Ini boleh dikelaskan ke dalam pelbagai soalan pilihan (mempunyai pelbagai kategori respons), soalan dikotom (hanya mempunyai 2 kategori respons seperti “Ya” atau “Tidak”) dan skala (dibincangkan sudah).
 3. Soalan yang tidak berstruktur – Ini juga dikenali sebagai soalan terbuka. Tiada alternatif yang dicadangkan dan responden bebas untuk menjawab soalan-soalan ini dengan cara yang mereka suka.
 1. Tentukan bahasa / perbincangan soalan- Jika soalan tidak ditulis dengan baik, maka responden akan menolak untuk menjawab soalan atau mereka mungkin memberi jawapan yang salah. Oleh itu, kata-kata soalan harus dipilih dengan teliti. Kata-kata biasa dan tidak jelas mesti digunakan. Elakkan andaian tersirat, generalisasi dan alternatif tersirat. Elakkan pertanyaan yang berat sebelah. Tentukan masalah dari segi siapa soal selidik ditangani, apa maklumat diperlukan, bilakah maklumat yang diperlukan, mengapa soalan itu ditanya, dsb.
 1. Susun atur soalan dengan betul – Untuk menentukan susunan soalan, mengambil keputusan mengenai aspek seperti membuka soalan (soalan mudah, menarik harus digunakan sebagai soalan pembukaan untuk mendapatkan kerjasama dan keyakinan responden), jenis maklumat (Maklumat asas berkaitan dengan isu penyelidikan, maklumat klasifikasi berkaitan dengan ciri-ciri sosial dan demografi, dan maklumat pengenalan berkaitan dengan maklumat peribadi seperti nama, alamat, nombor telefon responden), soalan yang sukar (kompleks, perkara yang memalukan, membosankan dan sensitif mungkin sukar) soalan seterusnya, urutan logik, dll.
 1. Mengenali borang dan susun atur soal selidik – Ini sangat penting untuk soal selidik sendiri. Soalan-soalan perlu diberi nombor dan pra-kod. Susun atur harus sedemikian rupa sehingga nampaknya kemas dan teratur, dan tidak terjerat.
 1. Mereproduksi kuesioner – Kualiti kertas harus baik. Soal selidik sepatutnya menjadi profesional. Ruang yang diperlukan untuk menjawab jawapannya perlu mencukupi. Jenis dan saiz fon sepatutnya sesuai. Soalan respon menegak harus digunakan, contohnya:

Adakah anda menggunakan jenama X syampu?

Ya

Tidak

 1. Pra ujian soal selidik – Soal selidik harus diuji terlebih dahulu dengan sebilangan kecil responden untuk mengenal pasti masalah yang mungkin dan untuk menghapuskan mereka. Setiap dimensi kuesioner harus diuji terlebih dahulu. Responden sampel harus sama dengan responden sasaran tinjauan.
 1. Muktamadkan soal selidik – Semak draf kuadrat akhir. Tanya sendiri berapa banyak maklumat yang diperoleh dari setiap soalan yang menyumbang kepada kajian ini. Pastikan soalan yang tidak relevan tidak diminta. Dapatkan maklum balas responden mengenai soal selidik.

 

SUMBER – MSG

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL