no comments

REKA BENTUK SOAL SELIDIK

SOAL SELIDIK

 • Soalan ‘tertutup’ paling mudah dianalisa, dan boleh dilakukan secara berkomputer
 • Boleh diberikan kepada suatu populasi yang besar
 • Media penyebaran – kertas, dan laman web
 • Kelebihan soalselidik elektronik – data masuk terus ke dalam pangkalan data, dan mudah dianalisa
 • Masalah soalselidik elektronik – persampelan iaitu saiz populasi tidak diketahui

 

GAYA SOAL SELIDIK

 • Pelbagai mengikut matlamat – gunakan rangkakerja DECIDE
 • Format soalselidik termasuk:
 • Pilihan ‘ya’ , ‘tidak’
 • Pilihan lebih dari satu
 • Skala Likert
 • Skala semantikSoalan terbuka
 • Skala Likert mempunyai julat titik tertentu
 • Biasanya 3, 5, dan 7

 

MEMBANGUN SOAL SELIDIK

 • Menyatakan tujuan soalselidik dengan jelas dan menjamin anonymity responden
 • Merancang soalan – jika soalselidik berasaskan web, bangunkan secara off-line dahulu
 • Tentukan samada pernyataan adalah dalam bentuk posotif, negatif, atau gabungan
 • Soalan diuji terlebih dahulu (pilot test)
 • Tentukan bagaimana data akan dianalisa dan dapatkan nasihat ahli statistik jika perlu

 

CARA MENDAPATKAN RESPON YANG BAIK

 • Pastikan tujuan kajian jelas
 • Jamin anonymity
 • Pastikan soalan direkabentuk dengan baik dan teliti
 • Sediakan versi pendek untuk mereka yang tiada masa untuk mengisi versi panjang
 • Buat follow-up dengan , telefon, surat
 • Sediakan insentif

 

ANALISIS DAN PERSEMBAHAN DATA

 • Persembahkan data dengan jelas – jadual boleh membantu
 • Gunakan statistik mudah spt: min, median, mod, sisihan piawai
 • Peratusan juga baik, tetapi memerlukan saiz populasiCarta bar boleh menunjukkan data berkategori (nominal)
 • Analisis statistik yang lebih terperinci boleh dilakukan jika perlu

 

Sumber : slideplayer.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL