no comments

Reka Bentuk Soal Selidik

Mungkin bahagian terpenting dalam proses tinjauan adalah penciptaan soalan yang mengukur pendapat, pengalaman dan tingkah laku masyarakat dengan tepat. Pensampelan rawak yang tepat dan kadar tindak balas yang tinggi akan dibazirkan jika maklumat yang dikumpul dibina di atas dasar yang goyah soalan-soalan samar-samar atau bias. Membuat langkah yang baik melibatkan kedua-dua soalan yang baik dan menganjurkannya untuk membentuk soal selidik.

Reka bentuk soal selidik adalah proses berbilang kaum yang memerlukan perhatian kepada banyak butiran sekaligus. Merancang soal selidik adalah rumit kerana tinjauan boleh menanyakan topik dalam pelbagai peringkat terperinci, soalan boleh ditanya dengan cara yang berbeza, dan soalan-soalan yang diminta sebelum ini dalam kaji selidik mungkin mempengaruhi bagaimana orang bertindak balas kepada soalan-soalan kemudian. Para penyelidik juga sering berminat untuk mengukur perubahan dari semasa ke semasa dan oleh itu harus memperhatikan bagaimana pendapat atau tingkah laku telah diukur dalam tinjauan sebelumnya.

Juruukur boleh menjalankan ujian perintis atau kumpulan fokus pada peringkat awal perkembangan soal selidik untuk lebih memahami bagaimana orang berfikir tentang masalah atau memahami soalan. Mendapatkan tinjauan adalah satu langkah penting dalam proses reka bentuk soal selidik untuk menilai bagaimana orang memberi respons kepada soal selidik keseluruhan dan soalan khusus.

Selama bertahun-tahun, para juru ukur mendekati reka bentuk soal selidik sebagai seni, tetapi penyelidikan yang besar sejak tiga puluh tahun yang lalu telah menunjukkan bahawa terdapat banyak sains yang terlibat dalam membuat tinjauan soal selidik yang baik. Di sini, kami membincangkan perangkap dan amalan terbaik untuk merekabentuk soal selidik.

Perkembangan soalan
Terdapat beberapa langkah yang terlibat dalam membangunkan soal selidik tinjauan. Yang pertama adalah mengenalpasti topik-topik yang akan dibincangkan dalam kaji selidik. Untuk tinjauan Pusat Penyelidikan Pew, ini melibatkan pemikiran tentang apa yang sedang berlaku di negara kita dan di dunia dan apa yang akan relevan dengan orang awam, penggubal dasar dan media. Kami juga menjejaki pendapat tentang pelbagai isu dari masa ke masa supaya kami sering memastikan bahawa kami mengemas kini aliran ini secara berkala supaya kami dapat memahami sama ada pendapat orang berubah.

Di Pusat Penyelidikan Pew, perkembangan soal selidik adalah proses kolaborasi dan proses berulang di mana kakitangan bermesyuarat untuk membincangkan draf soal selidik beberapa kali sepanjang perkembangannya. Setelah soal selidik disusun dan dikaji semula, kami pratest setiap soal selidik dan membuat perubahan akhir sebelum membuat tinjauan.

Mengukur perubahan dari semasa ke semasa
Ramai juruukur ingin menjejak perubahan dari masa ke masa dalam sikap, pendapat dan tingkah laku orang. Untuk mengukur perubahan, soalan diminta pada dua atau lebih mata pada masanya. Reka bentuk keratan rentas, yang paling umum digunakan dalam penyelidikan pendapat umum, tinjauan orang yang berlainan dalam populasi yang sama pada beberapa titik pada waktunya. Reka bentuk panel atau membujur, yang sering digunakan dalam jenis penyelidikan sosial yang lain, mengkaji orang yang sama dari masa ke masa. Pusat Penyelidikan Pew melancarkan tinjauan panel sampel rawak sendiri pada tahun 2014; Untuk maklumat lanjut, lihat bahagian pada Panel Trend Amerika.

Banyak soalan dalam kaji selidik Pew Research telah ditanya dalam pemilihan sebelum ini. Meminta soalan yang sama pada masa yang berlainan membolehkan kami melaporkan perubahan keseluruhan pandangan orang awam (atau subset orang ramai, seperti pengundi berdaftar, lelaki atau orang Afrika Amerika).

Apabila mengukur perubahan dari masa ke masa, adalah penting untuk menggunakan kata-kata soalan yang sama dan menjadi sensitif di mana soalan ditanya dalam soal selidik untuk mengekalkan konteks yang sama seperti apabila soalan itu telah ditanya sebelum ini (lihat kata-kata soalan dan perintah pertanyaan untuk maklumat lanjut ). Semua laporan tinjauan kami termasuk soal selidik topline yang menyediakan kata-kata dan penjujukan soalan yang tepat, bersama-sama dengan keputusan dari tinjauan terkini dan pemilihan sebelumnya di mana soalan itu ditanya.

Soalan terbuka dan ditutup
Salah satu keputusan yang paling penting yang boleh mempengaruhi bagaimana orang menjawab soalan adalah sama ada persoalan itu dipertikaikan sebagai soalan terbuka, di mana responden memberikan maklum balas dalam kata-kata mereka sendiri, atau soalan tertutup, di mana mereka diminta memilih senarai pilihan jawapan.

Contohnya, dalam tinjauan pendapat yang dilakukan selepas pilihan raya presiden pada tahun 2008, orang-orang menjawab dengan sangat berbeza dengan dua versi soalan ini: “Apa satu isu penting bagi anda dalam memutuskan bagaimana anda mengundi untuk presiden?” Satu telah ditutup dan yang lain terbuka. Dalam versi tertutup, responden diberikan lima pilihan (dan boleh menjadi sukarelawan pilihan tidak pada senarai).

Apabila secara eksplisit menawarkan ekonomi sebagai respons, lebih daripada separuh responden (58%) memilih jawapan ini; hanya 35% daripada mereka yang memberi respons kepada versi terbuka yang melancarkan ekonomi. Lebih-lebih lagi, di antara mereka yang ditanya versi tertutup, kurang daripada satu-sepuluh (8%) menyediakan respons selain lima yang dibaca; sebaliknya sepenuhnya 43% dari mereka yang ditanya versi terbuka dengan memberikan respons yang tidak tercantum dalam versi tertutup pertanyaan tersebut. Semua isu lain dipilih sekurang-kurangnya sedikit lebih kerap apabila secara eksplisit ditawarkan dalam versi tertutup daripada versi terbuka. (Juga lihat “Markah Tinggi untuk Kempen, Bar Tinggi untuk Obama” untuk maklumat lanjut.)

Penyelidik kadang-kadang akan menjalankan kajian perintis menggunakan soalan terbuka untuk mengetahui jawapan yang paling biasa. Mereka kemudiannya akan membangunkan soalan tertutup yang termasuk respons yang paling biasa sebagai pilihan jawapan. Dengan cara ini, soalan mungkin lebih mencerminkan apa yang difikirkan orang ramai atau bagaimana mereka melihat isu tertentu.

Apabila bertanya soalan tertutup, pilihan pilihan disediakan, bagaimana setiap pilihan diterangkan, bilangan pilihan tindak balas yang ditawarkan dan urutan pilihan yang dibaca dapat mempengaruhi bagaimana orang bertindak balas. Satu contoh mengenai kesan bagaimana kategori ditakrif boleh didapati dalam tinjauan Pew Research yang dijalankan pada bulan Januari 2002: Apabila separuh sampel ditanya sama ada ia “lebih penting bagi Presiden Bush untuk memberi tumpuan kepada polisi domestik atau dasar luar,” 52 % memilih dasar domestik manakala hanya 34% mengatakan dasar luar negara. Apabila kategori “dasar luar” dikecilkan kepada satu aspek tertentu – “perang terhadap keganasan” – lebih banyak orang memilihnya; hanya 33% memilih dasar domestik manakala 52% memilih perang ke atas keganasan.

Dalam kebanyakan keadaan, bilangan pilihan jawapan harus disimpan pada jumlah yang relatif kecil – hanya empat atau mungkin lima paling banyak – khususnya dalam tinjauan telefon. Penyelidikan psikologi menunjukkan bahawa orang ramai mempunyai masa yang sukar untuk menyimpan lebih banyak pilihan dalam fikiran ini pada satu masa. Apabila persoalan bertanya mengenai fakta objektif, seperti hubungan agama responden, lebih banyak kategori boleh digunakan. Sebagai contoh, persoalan agama piawai Pew Research Center termasuk 12 kategori yang berlainan, bermula dengan gabungan yang paling biasa (Protestan dan Katolik). Kebanyakan responden tidak mempunyai masalah dengan soalan ini kerana mereka hanya boleh menunggu sehingga mereka mendengar tradisi agama mereka membaca untuk bertindak balas.

Apakah agama anda sekarang, jika ada? Adakah anda Protestan, Katolik Roman, Mormon, Ortodoks seperti Greek Orthodox, Yahudi, Muslim, Buddha, Hindu, ateis, agnostik, sesuatu yang lain, atau apa-apa secara khusus?

Sebagai tambahan kepada bilangan dan pilihan pilihan tindak balas yang ditawarkan, urutan kategori jawapan dapat mempengaruhi bagaimana orang memberi respons kepada soalan tertutup. Penyelidikan mencadangkan bahawa dalam tinjauan telefon responden lebih kerap memilih item yang terdengar kemudian dalam senarai (“kesan kebaikan”).

Kerana kebimbangan mengenai kesan urutan kategori mengenai tindak balas kepada soalan tertutup, banyak pilihan tindak balas di kaji selidik Pusat Penyelidikan Pew diprogramkan untuk rawak (apabila soalan mempunyai dua atau lebih pilihan jawapan) untuk memastikan pilihan tidak diminta dalam susunan yang sama bagi setiap responden. Contohnya, dalam contoh yang dibincangkan di atas mengenai isu apa yang paling penting dalam undi orang, perintah lima isu dalam versi tertutup soalan adalah rawak supaya tidak ada satu isu yang muncul awal atau lewat dalam senarai untuk semua responden. Rakaman item tindak balas tidak menghilangkan kesan pesanan, tetapi ia memastikan bahawa jenis berat sebelah ini tersebar secara rawak.

Soalan dengan kategori tindak balas ordinal – mereka yang mempunyai perintah asas (contohnya, sangat baik, baik, hanya adil, miskin ATAU sangat menguntungkan, kebanyakannya menguntungkan, kebanyakan tidak menguntungkan, sangat tidak menguntungkan) – secara umumnya tidak rawak kerana urutan kategori menyampaikan maklumat penting kepada membantu responden menjawab soalan. Secara amnya, jenis skala ini perlu dibentangkan supaya responden dapat dengan mudah meletakkan respons mereka sepanjang kontinum, tetapi perintah itu boleh diterbalikkan untuk beberapa responden. Sebagai contoh, dalam salah satu soalan Pusat Penyelidikan Pew mengenai pengguguran, separuh daripada sampel ditanya sama ada pengguguran sepatutnya “sah di semua kes, undang-undang dalam kebanyakan kes, haram dalam kebanyakan kes, haram dalam semua kes” manakala separuh lagi sampel itu ditanya soalan yang sama dengan kategori tindak balas yang dibaca dalam urutan terbalik, bermula dengan “menyalahi undang-undang dalam semua kes.” Sekali lagi, membalikkan perintah itu tidak menghilangkan kesan keterukan tetapi mendistribusikannya secara rawak ke seluruh populasi.

Kata perkataan
Pilihan kata-kata dan frasa dalam soalan adalah kritikal dalam menyatakan makna dan niat persoalan kepada responden dan memastikan semua responden menafsirkan soalan dengan cara yang sama. Walaupun perbezaan kata-kata kecil dapat memberi kesan yang besar kepada jawapan yang diberikan orang.

Satu contoh perbezaan kata-kata yang mempunyai kesan yang signifikan terhadap tindak balas datang dari kajian Januari 2003 Pew Research Center. Apabila orang ditanya sama ada mereka akan “memihak atau menentang mengambil tindakan ketenteraan di Iraq untuk menamatkan pemerintahan Saddam Hussein,” 68% berkata mereka menyukai tindakan ketenteraan manakala 25% berkata mereka menentang tindakan ketenteraan. Bagaimanapun, apabila ditanya sama ada mereka akan “memihak atau menentang mengambil tindakan ketenteraan di Iraq untuk menamatkan pemerintahan Saddam Hussein walaupun ia bermakna bahawa pasukan A.S. mungkin mengalami ribuan korban,” respons sangat berbeza; hanya 43% mengatakan mereka menyukai tindakan ketenteraan, manakala 48% mengatakan mereka menentangnya. Pengenalan korban A.S. mengubah konteks persoalan dan mempengaruhi sama ada orang disukai atau menentang tindakan ketenteraan di Iraq.

Terdapat banyak penyelidikan untuk mengukur kesan cara yang berbeza untuk bertanya soalan dan bagaimana untuk mengurangkan perbezaan cara responden mentafsirkan apa yang diminta. Isu-isu yang berkaitan dengan perkataan soalan lebih banyak daripada yang boleh dirawat secukupnya dalam ruang pendek ini. Berikut adalah beberapa perkara penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengukuhkan soalan tinjauan:

Pertama, adalah penting untuk bertanya soalan yang jelas dan spesifik dan setiap responden akan dapat menjawabnya. Sekiranya soalan terbuka, mestilah jelas kepada responden bahawa mereka boleh menjawab dengan kata-kata mereka sendiri dan jenis tindak balas yang harus diberikan (masalah atau masalah, sebulan, bilangan hari, dll.). Soalan tertutup harus merangkumi semua respon yang munasabah (iaitu senarai pilihan adalah lengkap) dan kategori tindak balas tidak boleh bertindih (iaitu pilihan tindak balas harus saling eksklusif).

Adalah penting untuk hanya bertanya satu soalan pada satu masa. Soalan-soalan yang meminta responden untuk menilai lebih daripada satu konsep (dikenali sebagai soalan berbilang dua) – seperti “Berapa banyak keyakinan yang anda miliki dalam Presiden Obama untuk mengendalikan dasar domestik dan luar negara?” – sukar bagi responden untuk menjawab dan sering membawa kepada tanggapan yang sukar difahami. Dalam contoh ini, lebih berkesan untuk menanyakan dua soalan berasingan, satu tentang dasar domestik dan satu lagi mengenai dasar luar.

Secara umum, soalan yang menggunakan bahasa mudah dan konkrit lebih mudah difahami oleh responden. Adalah sangat penting untuk mempertimbangkan tahap pendidikan penduduk kajian ketika memikirkan betapa mudahnya bagi responden untuk menafsirkan dan menjawab soalan. Negatif berganda (contohnya, adakah anda memihak atau menentang tidak membenarkan orang gay dan lesbian untuk berkahwin secara sah) atau singkatan atau jargon yang tidak dikenali (mis., ANWR dan bukannya Perlindungan Hidupan Liar Kebangsaan Artik) boleh menyebabkan kekeliruan responden dan harus dielakkan.

Begitu juga, adalah penting untuk mempertimbangkan sama ada kata-kata tertentu boleh dilihat sebagai berat sebelah atau berpotensi menyinggung perasaan kepada beberapa responden, serta reaksi emosional yang boleh diprovokasi beberapa perkataan. Contohnya, dalam kaji selidik Pew Research 2005, 51% responden berkata mereka suka “menjadikan undang-undang bagi doktor untuk memberikan pesakit yang sakit dengan cara untuk mengakhiri hidup mereka,” tetapi hanya 44% mengatakan mereka suka “menjadikannya sah untuk doktor membantu pesakit yang sakit dalam melakukan bunuh diri. “Walaupun kedua-dua versi soalan bertanya tentang perkara yang sama, reaksi responden adalah berbeza. Dalam contoh lain, responden bertindak balas dengan cara yang berbeza dengan soalan yang menggunakan perkataan “kebajikan” berbanding dengan bantuan “yang lebih generik kepada golongan miskin.” Beberapa eksperimen telah menunjukkan bahawa terdapat sokongan masyarakat yang lebih besar untuk memperluas “bantuan kepada golongan miskin” daripada memperluaskan “kebajikan.”

Salah satu format yang paling biasa digunakan dalam soalan kaji selidik ialah format “bersetuju-tidak bersetuju”. Dalam jenis soalan ini, responden ditanya sama ada mereka bersetuju atau tidak bersetuju dengan kenyataan tertentu. Penyelidikan telah menunjukkan bahawa, berbanding responden yang berpendidikan dan lebih baik, responden yang kurang berpendidikan dan kurang berpengetahuan mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk bersetuju dengan kenyataan tersebut. Ini kadang-kadang dipanggil “kecenderungan acquiescence” (kerana beberapa jenis responden lebih cenderung untuk mengakui penegasan daripada yang lain). Amalan yang lebih baik adalah untuk menawarkan pilihan responden kepada pilihan responden. Percubaan Pusat Penyelidikan Pew dengan salah satu soalan nilai yang sering ditanya menunjukkan perbezaan yang dapat dibuat oleh format soalan. Bukan sahaja format pilihan terpaksa menghasilkan hasil yang sangat berbeza secara keseluruhan daripada format yang tidak setuju, tetapi corak jawapan antara responden yang lebih baik dan kurang berpendidikan juga cenderung sangat berbeza.

Satu cabaran lain dalam membangunkan soal selidik adalah apa yang dipanggil “kecenderungan keinginan sosial.” Orang mempunyai kecenderungan semulajadi untuk mahu diterima dan disukai, dan ini boleh menyebabkan orang ramai memberikan jawapan yang tidak tepat kepada soalan-soalan yang menangani subjek yang sensitif. Penyelidikan telah menunjukkan bahawa responden mengecilkan penggunaan alkohol dan dadah, pengelakan cukai dan berat sebelah kaum; mereka juga boleh melebih-lebihkan kehadiran gereja, sumbangan amal dan kemungkinan bahawa mereka akan mengundi dalam satu pilihan raya. Para penyelidik mencuba untuk mempertimbangkan potensi bias ini dalam menimbulkan persoalan tentang topik ini. Sebagai contoh, apabila tinjauan Pusat Kajian Pew bertanya mengenai tingkah laku mengundi yang lalu, adalah penting untuk diperhatikan bahawa keadaan mungkin telah menghalang responden daripada mengundi: “Pada pilihan raya presiden 2012 antara Barack Obama dan Mitt Romney, melakukan perkara-perkara yang membuat anda meninggalkan mengundi, atau adakah anda mengundi? “Pilihan pilihan tindak balas juga boleh memudahkan orang untuk jujur; contohnya, persoalan mengenai kehadiran gereja mungkin termasuk tiga daripada enam pilihan tindak balas yang menunjukkan kehadiran yang jarang berlaku. Penyelidikan juga menunjukkan bahawa kecenderungan keinginan sosial boleh menjadi lebih besar apabila terdapat penemu pewawancara (contohnya, tinjauan telefon dan tatap muka) daripada apabila responden melengkapkan kaji selidik itu sendiri (misalnya, kertas dan kaji selidik web).

Akhir sekali, kerana sedikit pengubahsuaian dalam kata-kata soalan boleh menjejaskan respons, perkataan soalan yang sama harus digunakan apabila niatnya adalah untuk membandingkan hasil kepada mereka dari tinjauan sebelumnya (lihat mengukur perubahan dari semasa ke semasa untuk maklumat lanjut). Begitu juga, kerana soalan dan tindak balas soalan boleh berbeza-beza berdasarkan mod yang digunakan untuk tinjauan responden, penyelidik harus menilai dengan teliti kemungkinan kesan ke atas pengukuran trend jika mod tinjauan yang berbeza akan digunakan untuk menilai perubahan pendapat dari semasa ke semasa (lihat mengumpul data tinjauan untuk lebih lanjut maklumat).

Pesanan pertanyaan
Apabila soalan kaji selidik dimajukan, perhatian khusus harus diberikan kepada bagaimana mereka diperintahkan dalam soal selidik. Penempatan soalan boleh mempunyai kesan yang lebih besar terhadap hasil daripada pilihan tertentu kata-kata yang digunakan dalam soalan.

Apabila menentukan susunan soalan dalam soal selidik, juru ukur harus memperhatikan bagaimana soalan awal dalam soal selidik mungkin mempunyai kesan yang tidak diingini pada bagaimana responden menjawab soalan-soalan berikutnya. Para penyelidik telah menunjukkan bahawa pesanan di mana soalan-soalan ditanya boleh mempengaruhi bagaimana orang bertindak balas; Soalan awal – terutamanya yang secara langsung sebelum soalan-soalan lain – dapat memberikan konteks untuk soalan-soalan yang mengikuti (kesan ini dipanggil “kesan pesanan”).

Satu jenis kesan pesanan boleh dilihat dalam jawapan kepada soalan terbuka. Survei Kajian Pew umumnya menanyakan persoalan terbuka tentang masalah kebangsaan, pendapat mengenai pemimpin dan topik yang sama di dekat permulaan soal selidik. Jika soalan tertutup yang berkaitan dengan topik diletakkan sebelum persoalan terbuka, responden lebih mungkin menyebut konsep atau pertimbangan yang dibangkitkan dalam soalan-soalan terdahulu apabila menjawab soalan terbuka.

Untuk soalan pendapat yang tertutup, terdapat dua jenis kesan pesanan utama: kesan kontras, di mana pesanan menghasilkan perbezaan yang lebih besar dalam tindak balas, dan kesan asimilasi, di mana tindak balas lebih serupa dengan hasil pesanan mereka.

Satu contoh kesan kontras dapat dilihat dalam tinjauan Pusat Penyelidikan Pew yang dijalankan pada bulan Oktober 2003 yang mendapati bahawa orang lebih cenderung memihak kepada membenarkan kaum gay dan lesbian memasuki perjanjian undang-undang yang memberi mereka hak yang sama seperti pasangan suami isteri apabila soalan ini bertanya selepas satu sama ada mereka suka atau menentang membenarkan kaum gay dan lesbian berkahwin (45% menyokong perjanjian undang-undang apabila ditanya selepas persoalan nikah, tetapi 37% menyokong perjanjian undang-undang tanpa konteks terdahulu mengenai persoalan mengenai perkahwinan gay). Sementara itu, respons kepada persoalan mengenai perkahwinan gay tidak terjejas oleh penempatannya sebelum atau selepas persoalan perjanjian undang-undang.

Percubaan lain yang disiarkan dalam Pew Research Pew Research Disember 2008 juga menghasilkan kesan kontras. Apabila orang ditanya “Semua dalam semua, adakah anda berpuas hati atau tidak berpuas hati dengan cara yang sedang berlaku di negara ini hari ini?” Dengan segera setelah ditanya “Adakah anda bersetuju atau tidak setuju dengan cara George W. Bush mengendalikan tugasnya sebagai presiden ? “; 88% mengatakan mereka tidak berpuas hati, berbanding hanya 78% tanpa konteks soalan sebelumnya. Tanggapan kepada kelulusan presiden kekal tidak berubah sama ada kepuasan negara diminta sebelum atau selepasnya. Temuan serupa berlaku pada Disember 2004 apabila kedua-dua kepuasan dan kelulusan presiden adalah lebih tinggi (57% tidak puas hati apabila persetujuan Bush ditanya terlebih dahulu berbanding 51% apabila kepuasan umum ditanya terlebih dahulu).

Beberapa kajian juga menunjukkan bahawa mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik sebelum persoalan yang lebih umum (mis., Bertanya tentang kebahagiaan dengan perkahwinan seseorang sebelum bertanya tentang kebahagiaan keseluruhan seseorang) dapat menghasilkan efek kontras. Walaupun beberapa pengecualian telah ditemui, orang ramai cenderung untuk mengelakkan lebihan dengan tidak memasukkan soalan yang lebih spesifik daripada penarafan umum.

Kesan asimilasi berlaku apabila tindak balas kepada dua soalan lebih konsisten atau lebih dekat bersama kerana penempatan mereka dalam soal selidik. Kami mendapati contoh kesan asimilasi dalam tinjauan Pew Research yang dijalankan pada bulan November 2008 apabila kami bertanya sama ada pemimpin parti Republik harus bekerjasama dengan Obama atau menentangnya mengenai isu-isu penting dan sama ada pemimpin demokratik harus bekerjasama dengan pemimpin Republikan atau menentang mereka isu penting. Orang lebih cenderung untuk mengatakan bahawa pemimpin Parti Republik perlu bekerjasama dengan Obama apabila persoalan itu didahului oleh orang yang meminta pemimpin Pemimpin demokratik dalam bekerja dengan pemimpin Republikan (81% vs 66%). Walau bagaimanapun, apabila orang pertama ditanya mengenai pemimpin Parti Republik yang bekerja dengan Obama, lebih sedikit mengatakan bahawa pemimpin Demokrat harus bekerjasama dengan pemimpin Republikan (71% vs 82%).

Soalan-soalan yang diminta adalah sangat penting apabila menjejak trend dari masa ke masa. Akibatnya, penjagaan perlu diambil untuk memastikan konteksnya sama setiap kali soalan ditanya. Mengubah konteks persoalan boleh menimbulkan persoalan perubahan yang diperhatikan dari masa ke masa (lihat mengukur perubahan dari semasa ke semasa untuk maklumat lanjut).

Soal selidik, seperti perbualan, harus dikumpulkan mengikut topik dan dibentangkan dalam urutan logik. Sering membantu untuk memulakan tinjauan dengan soalan mudah yang responden akan mendapati menarik dan menarik untuk membantu mewujudkan hubungan dan mendorong mereka untuk terus mengambil bahagian dalam tinjauan. Sepanjang tinjauan, satu usaha harus dilakukan untuk memastikan tinjauan itu menarik dan tidak menjawab responden dengan beberapa soalan yang sulit sesudahnya. Persoalan demografik seperti pendapatan, pendidikan atau umur tidak boleh ditanya berhampiran permulaan tinjauan melainkan mereka diperlukan untuk menentukan kelayakan untuk tinjauan atau untuk menjawab responden melalui bahagian tertentu soal selidik. Walaupun begitu, adalah lebih baik untuk mendahului item tersebut dengan soalan yang lebih menarik dan menarik.

Ujian perintis dan kumpulan fokus
Sama seperti pretest, ujian perintis digunakan untuk menilai bagaimana sampel orang dari penduduk kajian menanggapi soal selidik. Untuk ujian perintis, juru ukur biasanya menghubungi sebilangan besar orang supaya perbezaan potensi di dalam dan di seluruh kumpulan dalam populasi dapat dianalisis. Di samping itu, ujian perintis untuk banyak tinjauan menguji prosedur pelaksanaan penuh (mis., Surat hubungan, insentif, panggilan balik, dan sebagainya). Ujian perintis biasanya dijalankan dengan baik terlebih dahulu apabila tinjauan akan ditiadakan supaya perubahan yang lebih besar terhadap soal selidik atau prosedur boleh dibuat. Ujian perintis amat berguna apabila jurukur sedang menguji soalan baru atau membuat perubahan besar pada soal selidik, menguji prosedur baru atau cara yang berlainan untuk melaksanakan kaji selidik, dan untuk tinjauan besar-besaran, seperti Banci A.S..

Kumpulan fokus sangat berbeza dengan ujian perintis kerana orang membincangkan topik tinjauan atau menjawab pertanyaan khusus dalam kumpulan kumpulan, sering bersemuka (walaupun kumpulan fokus dalam talian kadang-kadang digunakan). Semasa menjalankan kumpulan fokus, juru ukur biasanya mengumpulkan sekumpulan orang dan bertanya kepada mereka soalan-soalan, baik sebagai kumpulan dan secara individu. Penyederhana kumpulan fokus boleh menanyakan pertanyaan kaji selidik tertentu, tetapi sering memberi tumpuan kepada soalan-soalan kumpulan yang kurang spesifik dan membolehkan para peserta memberikan jawapan yang lebih panjang dan membincangkan topik dengan orang lain. Kumpulan fokus boleh membantu dalam mengumpul maklumat sebelum membangunkan soal selidik kaji selidik untuk melihat topik-topik apa yang penting kepada ahli-ahli penduduk, bagaimana orang memahami kawasan topik dan bagaimana orang menafsirkan soalan (khususnya, bagaimana membingkai topik atau soalan dengan cara yang berbeza mungkin memberi kesan kepada respons). Untuk jenis kumpulan fokus ini, moderator lazimnya menanyakan soalan yang luas untuk membantu mendapatkan tindak balas yang tidak didedahkan daripada ahli kumpulan, dan kemudian boleh meminta lebih banyak pertanyaan susulan yang khusus.

Untuk sesetengah projek, kumpulan tumpuan boleh digunakan bersama dengan soal selidik tinjauan untuk memberi peluang kepada orang untuk membincangkan topik dengan lebih terperinci atau mendalam daripada yang mungkin dalam temu bual. Aspek penting kumpulan fokus adalah interaksi di kalangan peserta. Walaupun kumpulan tumpuan boleh menjadi komponen penting dalam proses penyelidikan, menyediakan pemahaman kualitatif mengenai topik yang diukur dalam penyelidikan tinjauan, hasil kumpulan tumpuan mesti ditafsirkan dengan berhati-hati. Kerana orang bertindak balas dalam kumpulan menetapkan jawapan mereka boleh dipengaruhi oleh pendapat yang dinyatakan oleh orang lain dalam kumpulan, dan kerana jumlah peserta sering kali kecil (dan bukan subset populasi secara rawak), hasil dari kumpulan fokus harus tidak digunakan untuk umum kepada penduduk yang lebih luas.

PRETESTS
Salah satu cara yang paling penting untuk menentukan sama ada responden menafsirkan soalan seperti yang dimaksudkan dan sama ada susunan soalan boleh mempengaruhi tindak balas adalah untuk menjalankan pretest menggunakan sampel kecil orang dari populasi tinjauan. Ujian pretest dilakukan dengan menggunakan protokol dan penetapan yang sama seperti tinjauan dan biasanya dijalankan setelah soal selidik dan prosedur telah diselesaikan.

Untuk tinjauan telefon, penemuduga memanggil responden seperti yang mereka lakukan dalam tinjauan sebenar. Juruukur sering mendengar responden apabila mereka menyiapkan soal selidik untuk memahami jika terdapat masalah dengan pertanyaan tertentu atau dengan pertanyaan pesanan diminta. Di samping itu, juru ukur mendapat maklum balas daripada penemubual tentang soalan dan anggaran berapa banyak masa yang diperlukan oleh orang untuk menjawab soal selidik.

Pusat Penyelidikan Pew pretests semua soal selidiknya, biasanya pada petang sebelum tinjauan dijangka bermula. Kakitangan kemudian bermesyuarat pada hari berikutnya untuk membincangkan pretest dan membuat apa-apa perubahan kepada soal selidik sebelum kaji selidik masuk ke lapangan. Maklumat dari pretesting adalah tidak ternilai apabila membuat keputusan akhir mengenai soal selidik tinjauan.

SUMBER: PEW RESEARCH CENTER

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL