no comments

Reka bentuk soal selidik

Soalan yang anda tanyakan akan bergantung kepada maklumat yang anda cari. Soalan soal selidik Qood akan mempertimbangkan beberapa peraturan umum:

 • Adakah persoalan ini penting untuk tinjauan itu?
 • Bolehkah kata-kata dari mana-mana soalan dianggap menyinggung?
 • Adakah orang menjawab soal selidik bahawa mereka boleh menjawab dengan jujur? (Jika tidak, pertimbangkan membuat soal selidik tanpa nama)
 • Adakah soalan mudah dimengerti atau kata-kata anda tidak jelas?
 • Adakah soalan yang relevan dan menarik kepada orang yang menjawabnya?
 • Sekiranya tinjauan itu tertutup, adakah terdapat banyak jawapan untuk dipilih atau anda cuba mendapatkan respons tertentu daripada penerima anda dengan mengehadkan bilangan pilihan yang ada?

 

Batasan Reka bentuk soal selidik
Saiz sampel soal selidik anda akan menentukan ketepatannya. Selalunya tidak mungkin untuk mengamati seluruh penduduk, tetapi hanya mengambil sedikit sahaja pihak berkepentingan yang mungkin mengakibatkan data yang miring. Semakin banyak respons yang anda terima, semakin tepat data yang anda kumpulkan.

 

Reka bentuk soal selidik menunjukkan bahawa soalan perlu mengalir dari yang paling mudah ke yang paling sukar. Berikut ialah urutan soalan yang biasa:

 1. Skrin – soalan awal ini menyiarkan penerima untuk melihat sama ada mereka mahu melengkapkan soal selidik
 2. Pemanasan – soalan pemanasan yang sering tidak perlu tetapi dapat meningkatkan minat dalam soal selidik
 3. Peralihan – soalan yang membuat soal selidik mengalir dengan lebih baik
 4. Soalan yang sukar – sukar diletakkan berdekatan dengan akhir soal selidik kerana orang lebih cenderung untuk menjawabnya setelah mereka menjawab beberapa orang lain
 5. Klasifikasi – soalan demografik yang lebih peribadi, dan oleh itu orang kurang berkemungkinan untuk menjawabnya pada permulaan soal selidik
KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL