no comments

Reka bentuk penyelidikan kualitatif

Reka bentuk penyelidikan kualitatif mungkin adalah yang paling fleksibel dari pelbagai
teknik eksperimen, merangkumi pelbagai kaedah dan struktur yang diterima. Empat utama
Jenis reka bentuk penyelidikan kualitatif adalah yang paling biasa digunakan. Mereka adalah:
1) fenomenologi
2) etnografi
3) teori berasaskan
4) kajian kes
.
Pertama, saya akan mengkaji semula empat penyelidikan kualitatif yang fenomenologi,
perspektif etnografi, teori asas dan kajian kes. Kajian kes boleh sama ada kualitatif
atau kuantitatif dalam pendekatan mereka terhadap pengumpulan data. Perihal semua empat reka bentuk kualitatif
diberikan di bawah secara berasingan.
.
Fenomenologi
Istilah yang digunakan oleh penulis yang berlainan boleh menjadi sangat mengelirukan dan penggunaan istilah tersebut
fenomenologi adalah satu contoh. Walau bagaimanapun, ia juga digunakan untuk menggambarkan jenis tertentu
penyelidikan kualitatif. Secara literal kita tahu bahawa fenomenologi bermaksud kajian fenomena.
Fenomena boleh menjadi peristiwa, situasi, pengalaman atau konsep. Fenomenologi adalah satu cara
menggambarkan sesuatu yang wujud sebagai sebahagian daripada dunia di mana kita hidup. Kami adalah
dikelilingi oleh banyak fenomena. Sudah tentu, kita menyedari hal itu tetapi tidak sepenuhnya
faham.
Kadang-kadang ia berlaku bahawa kekurangan persefahaman kita terhadap fenomena ini mungkin
wujud kerana fenomena itu tidak diterangkan secara terang-terangan dan dijelaskan atau kami
pemahaman tentang impak yang ia mungkin tidak jelas. Contohnya, kita tahu banyak orang
adalah kaunselor. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan “kaunseling” dan apa yang ingin menjadi kaunselor?
Mari kita ambil satu lagi contoh sakit belakang. Terdapat banyak kajian bersama
terdapat yang memberitahu kita tentang jenis orang yang mengalami sakit belakang dan yang jelas
sebab. Ujian ubat yang dikawal secara rawak membandingkan keberkesanan analgesia terhadap
setiap yang lain. Tetapi apa yang sebenarnya ingin hidup dengan sakit belakang?
Apakah kesannya kepada orang-orang “hidup? Apa masalah yang menyebabkannya? A
Kajian fenomenologi mungkin meneroka, contohnya, kesan bahawa sakit belakang mempunyai pada pesakit ”
hubungan dengan orang lain dengan menggambarkan ketegangan yang boleh menyebabkan perkahwinan atau kesannya
kanak-kanak mempunyai ibu bapa yang kurang upaya.
Akhirnya kita boleh mengatakan bahawa di mana pun terdapat jurang dalam pemahaman kita dan penjelasan atau
penjelasan akan diperlukan di sana penyelidikan fenomenologi boleh bermula dengan cara yang sistematik
dengan penuh keyakinan. Penyelidikan fenomenologi tidak semestinya memberikan definitif
penjelasan tetapi ia meningkatkan kesedaran dan meningkatkan wawasan tentang fenomena ini.

.
Etnografi
Sains sosial yang mengkaji asal usul dan hubungan sosial manusia adalah
yang dikenali sebagai antropologi. Etnografi adalah cabang antropologi yang menyediakan saintifik
perihalan masyarakat manusia individu. Istilah ini bermaksud “potret orang” dan ia adalah a
metodologi untuk kajian deskriptif budaya dan masyarakat. Menurut Van Maanen,
“Kerja lapangan etnografi biasanya bermaksud hidup dan hidup seperti orang-orang yang dipelajari
yang paling luas, rasa konvensional, kerja lapangan memerlukan penglibatan sepenuh masa penyelidik
sepanjang tempoh masa yang panjang (biasanya tidak ditentukan) dan kebanyakannya terdiri daripada interaksi yang berterusan
dengan sasaran manusia untuk belajar di rumah mereka “. Parameter kebudayaan adalah bahawa rakyat
di bawah siasatan mempunyai sesuatu yang sama. Parameter kebudayaan termasuk:

 •  geografi – rantau atau negara tertentu
 •  agama
 •  puak – pembinaan keluarga atau jenisnya
 •  pengalaman bersama
 •  gaya hidup – cara hidup bersama
  .
  Dalam tetapan kaunseling, penyelidik boleh memilih pendekatan etnografi kerana
  parameter kebudayaan disyaki mempengaruhi tanggapan penduduk untuk menyelesaikannya
  masalah. Sebagai contoh, peraturan budaya tentang hubungan antara lelaki dan perempuan boleh menyumbang
  kepada keengganan wanita dari subkumpulan Asia untuk mengambil pemeriksaan serviks. Etnografi
  membantu kaunselor dan juga kaunselor dalam proses kaunseling untuk membangunkan kesedaran budaya
  dan sensitiviti dan meningkatkan penyediaan dan cara terbaik untuk memberi nasihat kepada semua orang
  budaya.
  Kajian etnografi memerlukan kerja lapangan yang meluas oleh penyiasat semasa
  pemandangan. Kami mempunyai beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini
  termasuk kedua-dua temubual formal dan tidak formal. Selalunya, wawancara individu pada beberapa
  Peristiwa dan pemerhatian peserta digunakan untuk pengumpulan data. Kerana ini, etnografi
  sangat memakan masa kerana ia melibatkan penyelidik menghabiskan masa yang lama dalam
  bidang.
  Dalam analisis data etnografi menggunakan pendekatan “emic”. Dalam pendekatan emic,
  penyelidik cuba menafsirkan data dari perspektif populasi yang sedang dikaji. The
  hasilnya dinyatakan seolah-olah mereka telah dinyatakan oleh subjek sendiri, selalunya
  menggunakan bahasa dan terminologi tempatan untuk menggambarkan fenomena. Sebagai contoh, seorang penyelidik boleh
  meneroka tingkah laku yang secara tradisinya dalam dunia perubatan barat akan menggambarkan sebagai
  sakit mental. Walau bagaimanapun, dalam populasi di bawah kajian, tingkah laku mungkin tidak
  dicirikan sebagai penyakit tetapi sebagai sesuatu yang lain – sebagai bukti bahawa individu itu “diberkati” atau
  “Berbakat” dalam beberapa cara.
  Penyelidikan etnografi boleh menjadi masalah apabila para penyelidik tidak cukup akrab
  dengan makro sosial orang-orang yang dikaji atau dengan bahasa mereka. Tafsiran dari a
  Perspektif “etik” – perspektif orang luar – boleh menjadi salah tafsir yang menyebabkan kekeliruan. Untuk
  sebab ini, penyelidik etnografi biasanya kembali ke lapangan untuk memeriksa tafsirannya
  dengan pemberi maklumat di sana dengan mengesahkan data sebelum menyampaikan penemuan.
  .

Teori yang berasaskan
Semasa penyelidikan mereka ke penyakit dan mati, Glaser dan Strauss berkembang berasaskan
prosedur teori, yang ditulis dalam bukunya The Discovery of Grounded Theory (1967). Untuk bergerak
jauh dari kaedah saintifik tradisional, Glaser dan Strauss mencadangkan mengumpulkan data melalui
prosedur metodologi yang sistematik dan membangunkan teori-teori dari kajian yang berasaskan
data itu.
Teori berasaskan adalah sejenis metodologi penyelidikan kualitatif yang membolehkan teori / teori
untuk muncul daripada data yang dikumpulkan. Penyelidikan teori berasaskan berikut adalah sistematik
proses fleksibel untuk mengumpul data, kod data, membuat sambungan dan melihat apa teori / teori
dijana atau dibina dari data. Teori adalah satu set konsep yang disepadukan melalui  siri pernyataan hubungan (Hage, 1972). Dalam teori berasaskan, penyelidik tidak
memulakan proses penyelidikan dengan teori yang telah ditetapkan, perumusan
teori berasal dari data yang membolehkan seseorang menerangkan bagaimana orang mengalami dan bertindak balas
peristiwa. Ciri utama Penyelidikan teori berasaskan adalah pembangunan teori baru melalui
pengumpulan dan analisis data mengenai fenomena. Ia melampaui fenomenologi kerana
penjelasan yang muncul adalah ilmu yang benar-benar baru dan digunakan untuk membangunkan teori-teori baru
mengenai fenomena. Dalam tetapan penjagaan kesihatan, teori baru boleh digunakan untuk membolehkan kami
mendekati masalah yang ada dengan cara yang baru. Sebagai contoh, pendekatan kami untuk promosi kesihatan atau penyediaan penjagaan.
Ramai penyelidik mengamati bahawa orang yang mengalami kekacauan berkembang melalui satu siri
peringkat dan setiap peringkat dicirikan oleh respons tertentu: penafian, kemarahan, penerimaan dan
resolusi. Ini bukan fenomena baru, orang telah melalui peringkat ini selagi
masyarakat telah wujud, tetapi penyelidikan secara rasmi mengakui dan menerangkan pengalaman itu. Sekarang
kami menggunakan pengetahuan tentang proses kesedihan, pengetahuan baru yang diperoleh daripada teori yang berasaskan, kepada
memahami pengalaman mengantuk dan membantu mangsa yang berkahwin dengan istilah mereka
kehilangan. Kami mengiktiraf apabila seseorang mengalami kesulitan datang dari segi kerugian kerana kami menggunakannya
pengetahuan untuk mengenali tanda-tanda kesedihan “tidak normal” dan boleh menawarkan bantuan.
Terdapat begitu banyak teknik untuk pengumpulan data yang digunakan untuk membangunkan asas
teori, terutamanya wawancara dan pemerhatian walaupun kajian literatur dan relevan
analisis dokumentari membuat sumbangan penting. Pada dasarnya, teori yang berasaskan adalah
pengumpulan dan analisis serentak data menggunakan proses yang dikenali sebagai perbandingan konstan
analisis. Dalam proses ini, data ditranskripsikan dan diperiksa untuk kandungan selepasnya
pengumpulan data. Idea yang muncul dari analisis dimasukkan dalam pengumpulan data apabila
penyelidik seterusnya memasuki bidang. Atas sebab ini, seorang penyelidik mengumpul data melalui separuh
wawancara berstruktur secara beransur-ansur boleh membangunkan jadual wawancara di peringkat akhir a
projek penyelidikan yang kelihatan sangat berbeza dengan jadual asal yang digunakan dalam wawancara pertama.
Teori baru bermula konsepnya sebagai penyelidik mengiktiraf idea dan tema baru yang muncul
dari apa yang dikatakan orang atau dari peristiwa-peristiwa yang telah diperhatikan. Borang memo di dalam
kesedaran penyelidik sebagai data mentah dikaji semula. Hipotesis mengenai hubungan antara
pelbagai idea atau kategori diuji dan dibentuk dibentuk yang membawa kepada konsep baru atau
pemahaman. Dalam pengertian ini, teori itu didasarkan pada data.
Dalam fenomenologi, terdapat banyak konsep bagi mereka yang kita sedar tetapi tidak sepenuhnya
faham, ada aspek penjagaan kesihatan yang mungkin dimaklumkan oleh perkembangan baru
teori. Kami mempunyai satu contoh yang berkaitan dengan kerohanian. Dalam mana-mana program holistik profesional penjagaan penjagaan kesihatan boleh bercakap tentang keperluan untuk memenuhi keperluan rohani pesakit.
Walau bagaimanapun, kami memahami sedikit dari apa yang dimaksudkan dengan ini. Pada pandangan pertama, keperluan rohani mungkin
ditafsirkan sebagai merujuk kepada kepercayaan agama tetapi ramai orang mengatakan bahawa keperluan rohani adalah
lebih daripada ini. Ini mungkin rasa kesejahteraan individu, kebahagiaan atau ketenangan jiwa.
Penyelidikan teori berasaskan boleh menyediakan profesional penjagaan kesihatan dengan rangka kerja yang lebih baik untuk
menyediakan penjagaan holistik yang benar.

.

Kajian kes
Menurut Thomas, kajian kes itu ditakrifkan sebagai: “Kajian kes adalah analisis
orang, peristiwa, keputusan, tempoh, projek, dasar, institusi, atau sistem lain yang ada
dikaji secara holistik dengan satu atau lebih kaedah. Kajian kes ini boleh dilakukan dalam sains sosial dan
Kehidupan Sains. Kajian kes mungkin bersifat deskriptif atau jelas. Seperti tinjauan, kajian kes kajian
pendekatan boleh dianggap sebagai kualitatif atau kuantitatif. Penyelidikan kajian kes digunakan untuk menggambarkan
entiti yang membentuk satu unit seperti seseorang, organisasi atau institusi. Sesetengah
Kajian penyelidikan menggambarkan satu siri kes. Jenis terakhir digunakan untuk meneroka penyebabnya
mencari asas yang mendasari. Mereka mungkin calon, di mana kriteria telah ditetapkan dan kes
pemasangan kriteria dimasukkan ketika mereka tersedia, atau retrospektif, di mana kriteria adalah
ditubuhkan untuk memilih kes-kes daripada rekod sejarah untuk dimasukkan ke dalam kajian.
Kes yang menjadi subjek siasatan itu akan menjadi contoh kelas fenomena begitu
untuk menyediakan bingkai analisis objek di mana kajian dijalankan dan yang mana
kes menyinari dan menerangkan. ”

.

Tiga jenis kes boleh dibezakan:
1. Kes-kes utama
2. Kes-kes lebih jelas
3. Kes-kes pengetahuan tempatan
Menurut kerangka rujukan pilihan tertentu subjek, kajian kes itu
(kes utama, kes luaran dan kes pengetahuan tempatan) boleh dibuat antara subjek dan
objek itu. Subjek adalah “persatuan sejarah praktikal,” di mana tumpuan teoretikal
kajian sedang dilihat. Objeknya ialah fokus teori – bingkai analitik. Untuk
Contohnya, seorang penyelidik dapat menarik minat pengembangan budaya barat di India.
Sebagai reka bentuk penyelidikan, kajian kes mendakwa mencadangkan kekayaan dan kedalaman
maklumat yang biasanya tidak ditawarkan oleh kaedah lain. Dengan banyak pembolehubah kajian kes
boleh dikenal pasti sebagai satu set kompleks syarat yang menghasilkan demonstrasi tertentu. Ia adalah
kaedah penyelidikan pelbagai guna. Ia boleh menggunakan mana-mana dan semua kaedah pengumpulan data dari
ujian ke temuduga. Yang paling mudah ialah penerangan ilustrasi peristiwa tunggal atau
kejadian. Lebih kompleks adalah analisis keadaan sosial dalam tempoh masa. Paling banyak
kompleks adalah kajian kes dilanjutkan yang mengesan peristiwa yang melibatkan pelakon yang sama selama satu tempoh
masa yang membolehkan analisis untuk mencerminkan perubahan dan penyesuaian.
Sekarang sehari, kajian kes kajian mempunyai ruang lingkup yang luas di bidang pusat penjagaan kesihatan.
Sebagai contoh pendekatan kajian kes adalah untuk menggambarkan dan menganalisis penghantaran kesihatan
perkhidmatan, penilaian pendekatan penjagaan tertentu dan perubahan organisasi dalam perancangan seperti dalam projek perintis. Satu lagi contoh, kajian kes boleh dilakukan untuk pembangunan yang baru
perkhidmatan seperti kerjasama hospital untuk dijalankan di bawah skim penghubung pelepasan. Jadi itu
menjangkau perkhidmatan kesihatan remaja yang ditubuhkan sebagai alternatif klinik remaja yang berasaskan amalan umum
pusat dalam mempromosikan kesihatan remaja

.

Sumber : Semantic Scholar

 

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL