no comments

“Questionnaire Design” – Garis Panduan Mengenai Cara Membuat Soal Selidik Yang Tepat Dan Baik

Soal selidik yang baik tidak boleh terlalu panjang. Bahasa Inggeris mudah harus digunakan dan persoalannya tidak sukar dijawab. Soal selidik yang baik memerlukan bahasa yang masuk akal, penyuntingan, penilaian, dan perekrutan.

Proses Reka Bentuk Kuesioner:

1.Nyatakan maklumat yang diperlukan – Ini bergantung kepada jenis masalah, tujuan kajian dan hipotesis yang dirangka. Penonton sasaran harus ditumpukan.

2. Nyatakan jenis teknik wawancara – kaedah wawancara boleh menjadi telefon, surat, wawancara peribadi atau wawancara elektronik. Temubual telefoni boleh dibantu oleh komputer. Wawancara peribadi boleh dilakukan di tempat responden atau di pusat membeli-belah atau tempat membeli-belah. Wawancara mel boleh mengambil bentuk panel mel. Wawancara elektronik berlaku melalui surat elektronik atau melalui internet.

3. Tentukan perkara / kandungan soalan individu- Terdapat dua faktor penentu untuk ini-
Adakah soalan penting? – Perhatikan sumbangan setiap soalan. Adakah soalan itu menyumbang untuk tujuan kajian ini?
Adakah terdapat beberapa soalan atau satu soalan? – Beberapa soalan diminta dalam kes berikut:
Apabila ada keperluan untuk memeriksa silang
Apabila jawapannya samar-samar
Apabila orang teragak-agak untuk memberikan maklumat yang betul.

 

4. Mengatasi ketidakupayaan responden dan keengganan untuk menjawab – Para responden mungkin tidak dapat menjawab soalan-soalan kerana sebab berikut:
– Responden tidak boleh dimaklumkan sepenuhnya
– Responden mungkin tidak ingat
– Dia mungkin tidak dapat menyatakan atau mengungkapkannya

Responden mungkin tidak bersedia untuk menjawab kerana-

 • Mungkin ada maklumat sensitif yang boleh menyebabkan rasa malu atau merosakkan imej responden.
 • Responden mungkin tidak biasa dengan tujuan sebenar
 • Persoalannya mungkin tidak relevan kepada responden
 • Responden tidak akan bersedia untuk mendedahkan ciri-ciri seperti agresif (Sebagai contoh – jika dia ditanya “Adakah anda memukul isteri, kakak”, dan lain-lain)

Untuk mengatasi keengganan responden untuk menjawab:

 • Tempatkan topik yang sensitif pada akhir soal selidik
 • Nyatakan persoalan dengan pernyataan
 • Gunakan teknik orang ketiga (Sebagai contoh – Mark memerlukan pekerjaan yang teruk dan dia menggunakan cara yang salah untuk mendapatkannya – Betul? Orang yang berbeza akan mempunyai pendapat yang berbeza bergantung kepada keadaan)
 • Categorikan tanggapan tersebut daripada meminta angka respons tertentu (Sebagai contoh – Kelompok untuk tingkat pendapatan 0-25000, 25000-50000, 50000 dan ke atas)

5. Tentukan struktur soalan – Soalan boleh terdiri daripada dua jenis:

 1. Soalan berstruktur – Ini menentukan set alternatif tindak balas dan format tindak balas. Ini boleh diklasifikasikan kepada pelbagai pilihan soalan (mempunyai pelbagai kategori respons), soalan dikotom (hanya mempunyai 2 kategori tindak balas seperti “Ya” atau “Tidak”) dan skala (dibincangkan sudah).
 2. Soalan yang tidak berstruktur – Ini juga dikenali sebagai soalan terbuka. Tiada alternatif yang dicadangkan dan responden bebas untuk menjawab soalan-soalan ini dengan cara yang mereka suka.

6. Tentukan bahasa / perbincangan soalan – Jika soalan tidak ditulis dengan baik, maka responden akan menolak untuk menjawab soalan atau mereka mungkin memberikan jawaban yang salah. Oleh itu, kata-kata soalan harus dipilih dengan teliti. Kata-kata biasa dan tidak jelas harus digunakan. Elakkan andaian tersirat, generalisasi dan alternatif tersirat. Elakkan pertanyaan yang berat sebelah. Tentukan masalah dari segi siapa soal selidik sedang ditangani, apakah maklumat yang diperlukan, bilakah maklumat yang diperlukan, mengapa soalan itu ditanya, dan sebagainya.

7. Susun atur soalan dengan betul – Untuk menentukan susunan soalan, mengambil keputusan mengenai aspek seperti membuka soalan (soalan mudah, menarik harus digunakan sebagai soalan pembukaan untuk mendapatkan kerjasama dan keyakinan responden), jenis maklumat (Maklumat asas berkaitan dengan isu penyelidikan, maklumat klasifikasi berkaitan dengan ciri-ciri sosial dan demografi, dan maklumat pengenalan berkaitan dengan maklumat peribadi seperti nama, alamat, nombor hubungan responden), soalan-soalan yang sukar (kompleks, perkara yang memalukan, membosankan dan sensitif mungkin sukar) soalan seterusnya, urutan logik, dll.

8. Kenali bentuk dan susun atur soal selidik – Ini sangat penting untuk soal selidik diri. Soalan-soalan harus diberi nombor dan pra-kod. Tata letak itu sepatutnya kelihatan seperti kemas dan teratur, dan tidak bertembung.

9. Mengreproduksikan kuesioner – Kualiti kertas harus baik. Soal selidik sepatutnya menjadi profesional. Ruang yang diperlukan untuk menjawab jawapannya perlu mencukupi. Jenis dan saiz fon sepatutnya sesuai. Soalan respon menegak harus digunakan, contohnya:

Adakah anda menggunakan jenama X syampu?

 • Ya
 • Tidak

10. Pra ujian soal selidik – Soal selidik harus diuji terlebih dahulu dengan sebilangan kecil responden untuk mengenal pasti masalah yang mungkin dan untuk menghapuskannya. Setiap dimensi soal selidik harus diuji terlebih dahulu. Responden sampel harus sama dengan responden sasaran kaji selidik tersebut.

11. Muktamadkan soal selidik – Semak draf kuesioner akhir. Tanya sendiri berapa banyak maklumat yang diperoleh dari setiap soalan yang menyumbang kepada kajian ini. Pastikan soalan yang tidak relevan tidak diminta. Dapatkan maklum balas responden mengenai soal selidik.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL