no comments

Proses Reka Bentuk Soal Selidik

Langkah-langkah berikut terlibat dalam proses reka bentuk soal selidik:

1) Tentukan Maklumat yang Diperlukan:

Langkah pertama dan utama dalam mereka-bentuk soal selidik adalah untuk menentukan maklumat yang diperlukan dari responden supaya objektif kajian itu dipenuhi. Penyelidik mesti mengkaji sepenuhnya komponen masalah, terutamanya hipotesis, soalan penyelidikan, dan maklumat yang diperlukan.

2) Menentukan Responden Sasaran:

Di yang sangat permulaan, penyelidik harus mengenal pasti responden sasaran yang mana maklumat akan dikumpulkan. Soalan mesti direka bentuk simpan dalam fikiran jenis responden di bawah kajian. Seperti, soalan yang sesuai untuk anggota tentera mungkin tidak sesuai untuk seorang ahli perniagaan. Kumpulan responden yang kurang terpelbagai akan dipilih kerana yang lebih terpelbagai kumpulan ialah, yang lebih sukar ia adalah mereka bentuk satu soal selidik yang sesuai untuk seluruh kumpulan

3) Tentukan jenis Kaedah Temubual:

Langkah seterusnya adalah untuk mengenal pasti cara responden dicapai. Dalam temu bual peribadi, responden dibentangkan dengan soal selidik dan berinteraksi secara bersemuka dengan pewawancara. Oleh itu, soalan yang panjang, rumit dan pelbagai boleh ditanya dengan kaedah wawancara peribadi. Dalam temu bual telefon, responden dikehendaki memberi jawapan kepada soalan melalui telefon. Di sini responden tidak dapat melihat soal selidik dan dengan itu kaedah ini membataskan penggunaan soalan-soalan kecil, mudah dan tepat.

Soal selidik boleh dihantar melalui pos atau pos. Ia harus jelas dan mengandungi semua maklumat penting supaya responden dapat memahami setiap soalan dan memberikan respons yang lengkap. Soal selidik elektronik dihantar secara langsung kepada e-mel kepada responden dan dikehendaki memberi jawapan dalam talian.

4) Menentukan Kandungan Soalan Individu:

Sebaik sahaja maklumat yang diperlukan ditentukan dan kaedah wawancara ditentukan, langkah seterusnya adalah menentukan kandungan soalan. Penyelidik mesti membuat keputusan mengenai apa yang perlu disertakan dalam soalan itu supaya ia menyumbang kepada maklumat yang diperlukan atau untuk tujuan tertentu.

Dalam beberapa situasi, soalan tidak langsung yang tidak berkaitan secara langsung dengan maklumat yang diperlukan boleh ditanya. Adalah berguna untuk bertanya soalan-soalan yang neutral pada awal soal selidik dengan niat untuk menubuhkan penglibatan dan hubungan responden. Ini dilakukan terutamanya apabila subjek soal selidik sensitif atau kontroversi. Penyelidik mesti cuba mengelakkan penggunaan soalan dua laras. Satu persoalan yang membincangkan tentang dua isu pada masa yang sama, seperti Adakah jus Real lazat dan minuman kesihatan yang menyegarkan?

5) Mengatasi Ketidakupayaan dan Ketidakmampuan Responden untuk Menjawab:

Penyelidik tidak boleh menganggap bahawa responden dapat memberikan jawapan yang tepat kepada semua soalan. Dia mesti berusaha untuk mengatasi ketidakupayaan responden untuk menjawab. Persoalan-persoalan itu harus dirancang dalam bahasa yang senang dan mudah, sehingga mudah difahami oleh setiap responden. Dalam situasi di mana responden tidak dimaklumkan tentang topik minat, maka penyelidik boleh menanyakan soalan penyaring, soalan awal yang diminta dalam soal selidik untuk mengenal pasti calon responden untuk memastikan bahawa mereka memenuhi kehendak sampel.

Walaupun dapat menjawab soalan itu, responden tidak bersedia untuk menumpukan masa untuk memberikan maklumat. Penyelidik mesti cuba memahami sebab-sebab di sebalik keengganan tersebut dan merekabentuk soal selidik dengan cara yang membantu dalam mempertahankan perhatian responden.

6) Memutuskan Struktur Soalan:

Penyelidik mesti membuat keputusan mengenai struktur soalan yang perlu disertakan dalam soal selidik. Persoalannya boleh berstruktur atau tidak berstruktur. Soalan yang tidak berstruktur adalah soalan terbuka yang dijawab oleh responden dalam kata-kata mereka sendiri. Soalan ini juga dipanggil sebagai satu respons bebas atau menjawab soalan bebas.

Manakala, soalan berstruktur dipanggil sebagai soalan tertutup yang sebelum ini menentukan alternatif tindak balas. Soalan-soalan ini boleh menjadi soalan pilihan ganda, dikotomi (ya atau tidak) atau skala.

7) Tentukan Teks Soalan:

Kandungan dan struktur soalan yang dikehendaki mesti diterjemahkan ke dalam perkataan  yang mudah difahami oleh responden. Pada langkah ini, penyelidik mesti menterjemahkan soalan dengan mudah sehingga maklumat yang diterima daripada responden adalah serupa dengan apa yang dimaksudkan.

Sekiranya soalan itu ditulis dengan teruk, maka responden mungkin enggan menjawab atau mungkin memberikan jawapan yang salah. Sekiranya responden enggan memberikan jawapan, maka “tidak bertanggungjawab” timbul yang meningkatkan kerumitan analisis data. Sebaliknya, jika maklumat yang salah diberikan, maka “ralat tindak balas” timbul kerana hasilnya dipertikaikan.

8) Tentukan Turutan Soalan:

Pada langkah ini, penyelidik mesti menentukan urutan yang mana soalan-soalan akan diminta. Persoalan pembukaan adalah penting dalam mewujudkan penglibatan responden dan hubungan, dan oleh itu, soalan-soalan ini mesti menarik, tidak mengancam dan mudah. Biasanya, soalan terbuka yang meminta responden untuk pendapat mereka dianggap sebagai soalan pembukaan yang baik, kerana orang suka menyatakan pendapat mereka.

9) Kenal Pasti Bentuk dan Bentangan:

Format, kedudukan dan jarak soalan mempunyai kesan yang signifikan terhadap keputusan. Susun atur soal selidik adalah amat penting untuk soal selidik sendiri. Soal selidik mesti dibahagikan kepada beberapa bahagian, dan setiap bahagian akan bernombor dengan tepat untuk menentukan dengan jelas cabang-cabang soalan.

10) Pengeluaran semula Soal Selidik:

Di sini, kita bercakap mengenai penampilan soal selidik, iaitu kualiti kertas yang mana kuesioner ditulis atau dicetak. Dalam kes, soal selidik diterbitkan semula pada kertas berkualiti rendah; maka responden mungkin merasakan penyelidikan tidak penting kerana kualiti respon akan terjejas.

Oleh itu, adalah disyorkan untuk menghasilkan semula soal selidik pada kertas berkualiti yang mempunyai penampilan profesional. Sekiranya soal selidik mempunyai beberapa muka surat, maka ia perlu dibentangkan dalam bentuk buku kecil dan bukannya sepatutnya dipotong atau dibungkus bersama-sama.

11) Pra Percubaan:

Pra Percubaan (Pretesting) bermakna menguji soal selidik pada beberapa responden terpilih atau sampel kecil responden sebenar dengan tujuan meningkatkan soal selidik dengan mengenal pasti dan menghapuskan potensi yang masalah. Semua aspek soal selidik mestilah diuji seperti soal kandungan, struktur, teks, urutan, bentuk dan bentangan, arahan , dan soal kesukaran.Penyelidik mesti memastikan bahawa responden dalam prauji sepatutnya sebagaimana mereka yang akan akhirnya ditinjau.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL