no comments

Proses menganalisis data kualitatif.

Data kualitatif terdiri daripada perkataan, pemerhatian, gambar, dan simbol. Analisis Data Kualitatif (QDA) merujuk kepada proses dan prosedur yang digunakan untuk menganalisis data dan memberikan beberapa peringkat atau penjelasan, pemahaman, atau tafsiran. Analisis data kualitatif biasanya berlaku serentak dengan pengumpulan data. Oleh itu, makna dan persefahaman kerap berkembang dengan perlahan dari masa ke masa dalam cara yang tidak linear apabila projek berlangsung. Berikut adalah lima langkah utama yang sering diikuti dalam analisis data kualitatif:
.
1. Menjadi akrab dengan data. Penyelidik perlu membaca dan membaca semula data, menuliskan jejak, mencari makna dan menentukan nilai data mana yang mempunyai nilai.
.
2. Fokus analisis. Dalam langkah ini, para penyelidik mengenal pasti soalan-soalan utama yang mereka mahu menjawab melalui analisis. Satu pendekatan adalah untuk memfokuskan analisis mengenai jawapan kepada soalan atau topik tertentu, mengikut tempoh masa, atau peristiwa. Satu lagi cara untuk menumpukan analisis adalah untuk memeriksa data yang berkaitan dengan kes, individu, atau kumpulan tertentu.
.
3. Categorikan data dan buat rangka kerja. Ini sering dirujuk sebagai pengekodan atau mengindeks data. Penyelidik bermula dengan mengenal pasti tema atau pola yang mungkin terdiri daripada idea, konsep, tingkah laku, interaksi, frasa dan sebagainya. Satu “kod” kemudiannya ditugaskan kepada sekeping data tersebut dalam usaha untuk melabelkan data dan membuatnya lebih mudah untuk mengatur dan mengambil semula. Pelan pengekodan membantu untuk menyediakan rangka kerja yang akan struktur, label dan menentukan data. Rangka kerja ini boleh dijelaskan dan dibimbing oleh soalan penyelidikan. Rangka kerja ini juga boleh menjadi penerokaan di mana analisis dipandu oleh data yang dikumpulkan. Contoh skema pengekodan dimasukkan ke dalam beberapa Pautan Sumber ke kanan di halaman ini.
.
4. Kenal pasti corak dan buat sambungan. Penyelidik mesti tahu sekarang mengenal pasti tema, mencari kepentingan relatif respons yang diterima, mengenal pasti hubungan antara tema atau set data, dan cuba mencari penjelasan dari data. Perisian QDA mungkin membantu dalam mengatur data, menetapkan pengekodan dan mencari sambungan. Lihat modul Perisian Kualitatif yang termasuk dalam Sedia Penyelidikan Kualitatif untuk maklumat lanjut.
.
5. Mentafsirkan data dan terangkan dapatan. Selepas tema, pola, hubungan dan hubungan dikenalpasti, penyelidik mesti melampirkan makna dan penting kepada data. Ia dapat membantu dalam proses ini untuk membangunkan senarai idea-idea utama, membuat diagram, atau menggunakan model untuk menerangkan penemuan. Adalah penting untuk diingat bahawa data kualitatif tidak meminjamkan kepada generalisasi di seluruh populasi.
.
Terdapat pelbagai pendekatan untuk proses analisis dan tafsiran ini. Antara pendekatan yang paling sering digunakan ialah:
.

  •  Analisis Kandungan – digunakan untuk menganalisis dan mentafsir data lisan, atau data tingkah laku. Kandungan boleh dianalisis secara deskriptif atau tafsiran.
  • Nasrative Analysis – digunakan untuk menganalisis teks yang boleh datang dari pelbagai sumber termasuk transkrip dari wawancara, diari, catatan lapangan, tinjauan dan bentuk-bentuk tertulis yang lain. Analisis naratif sering melibatkan pembaharuan cerita yang dibentangkan oleh orang dalam konteks yang berbeza dan berdasarkan pengalaman mereka yang berbeza.
  • Discourse Analysis – satu kaedah menganalisis interaksi bercakap secara semulajadi dan teks bertulis dan berkenaan dengan konteks sosial di mana komunikasi berlaku. Ia memberi tumpuan kepada bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan seharian dan melihat bagaimana orang menyatakan diri mereka.
  • Grounded Teori – juga dipanggil induksi analitik. Ini adalah kaedah yang cuba untuk menghasilkan penjelasan sebab-sebab fenomena daripada satu atau lebih kes yang dikaji. Penjelasan diubah kerana kes-kes tambahan dipelajari sehingga penyelidik tiba di pernyataan yang sesuai dengan semua kes.
  • Perubahan Perbualan – mengkaji penggunaan bahasa oleh orang sebagai satu jenis tindakan atau pencapaian yang mahir. Konsep utama dalam analisis ini adalah prinsip orang bergilir-gilir dalam perbualan. Maksudnya biasanya dibentuk dalam konteks pertukaran itu sendiri.

.

Sumber : Cirt

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL