no comments

Point yang Perlu Dipertimbangkan Semasa Menyusun Soalan Soal Selidik

Point 1 # Pentingnya Masalah Di Bawah Kajian atau Perumusan Masalah:

Perumusan masalah membentuk titik permulaan untuk membangunkan kuesioner. Jika masalah di bawah kajian adalah yang penting, respons yang lebih tinggi dijangka, tetapi jika ia adalah satu perkara biasa, dan yang tidak mempunyai kaitan sosial untuk kehidupan responden, tindak balas mungkin rendah. Masalah yang dirumuskan untuk kajian haruslah relevan bagi responden. Seorang penyelidik boleh menjangkakan tindak balas yang lebih tinggi, jika masalah yang diselidiki secara langsung memberi tumpuan kepada masalah responden.

Point 2 # Jenis Maklumat yang Diperlukan:
Badan data yang sangat luas tidak boleh dijamin melalui penggunaan soal selidik. Penyelidik harus terlebih dahulu mengetahui sejauh mana data yang dikehendaki sudah tersedia dalam laporan yang diterbitkan dan memutuskan sama ada semua atau sebahagian daripada data yang diperlukan boleh diperoleh melalui soal selidik rasmi. Secara ringkas, penyiasat mesti memutuskan apa aspek masalahnya untuk ditangani dalam satu kajian tertentu melalui soal selidik rasmi.

Point 3 # Mengamankan Bantuan daripada Orang yang Memiliki Pengalaman di Bidang Terkait:
Penyelidik harus memastikan semua bantuan yang dia dapat, dalam merancang dan membina kuesionernya. Dia harus mengkaji soal selidik lain dan mengemukakan soal selidiknya untuk analisis kritikal kepada ahli-ahli organisasi penyelidikannya atau rakan-rakannya yang lain dan terutama kepada mereka yang mempunyai pengalaman soal selidik pembinaan.

Point 4 # Pengetahuan menyeluruh tentang hipotesisnya:
Dia harus benar-benar meneroka hipotesis, pengalaman, kesusasteraan yang ada dalam topik yang bersangkutan dan bidang lain yang berkaitan untuk membentangkan soal selidiknya sendiri. Ia akan membantu beliau meneliti masalah penting dalam masalah penyelidikannya secara mendalam.

Point 5 # Jelas Memahami Objektif Pengajian:
Dia harus mencapai pengetahuan yang menyeluruh mengenai bidang itu dan pemahaman yang jelas tentang objektif penyiasatan dan sifat data yang diperlukan untuk penyiasatan.

Point 6 # Pemerhatian yang betul:
Soal selidik harus diteliti dengan teliti untuk kecacatan teknikal, agak terlepas dari bias dan bintik-bintik buta yang timbul daripada nilai-nilai peribadi.

Point 7 # Banyak Semakan atau Pra-Ujian:
Membina soal selidik memerlukan banyak revisi, di mana variasi soalan yang sama harus diberikan untuk percubaan percubaan. Persoalan yang sama yang ditimbulkan dengan cara yang sangat kerap mungkin membawa maklum balas yang berbeza. Percubaan ini boleh dilakukan melalui pra-ujian atau kajian perintis. Pra ujian adalah perlu untuk mengetahui bagaimana soal selidik berfungsi dan sama ada perubahan diperlukan sebelum menggunakan kuesioner sebenar.

Pra-ujian elemen menyediakan cara untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat dialami dalam pentadbirannya di lapangan. Ia juga mungkin menunjukkan keperluan penambahan atau penghapusan soalan. Kadang-kadang satu siri semakan dan ujian pra diperlukan. Selepas pra-ujian pengeditan akhir perlu dilakukan untuk memastikan setiap elemen telah diteliti. Pengeditan diperlukan untuk membuat soal selidik dengan jelas dan mudah digunakan.

Titik 8 # Kesediaan Termohon:
Soal selidik itu hanya berkesan apabila responden dapat atau bersedia untuk menyatakan reaksinya dengan jelas. Responden mesti dipilih dengan teliti. Soal selidik hendaklah dihantar hanya kepada mereka yang mempunyai maklumat yang dikehendaki dan mereka yang mungkin berminat untuk bertindak balas. Goode dan Hatt berkata, “Responden tidak akan biasanya menjawab soal selidik yang berkaitan dengan subjek yang dia tidak dikenali, seperti perjalanan udara, undang-undang yang berlaku atau pengalaman dengan cawangan tertentu kerajaan atau pekerjaan”.

Point 9 # Precision of the Hypothesis:
Soal selidik ini amat berguna apabila banyak kerja penerokaan telah menyempitkan soalan untuk dijawab. Apa yang lebih penting di sini ialah ketajaman hipotesis. Yang lebih menumpukan perhatian kepada hipotesis, lebih berkesan adalah soal selidik.

Titik 10 # Saiz soal selidik:
Soal selidik hendaklah selesa mungkin. Ia hanya perlu cukup lama untuk mendapatkan data penting. Sekiranya soal selidik terlalu panjang tindak balasnya mungkin kurang baik.

Titik 11 # Surat Rayuan:
Surat lamaran hampir selalu mengiringi soal selidik, meminta responden untuk memberikan kerjasama. Dalam penyelidik harus menjelaskan apa yang akan dilakukannya, mengapa dia melakukannya dan untuk siapa dia melakukannya? Surat rayuan ini biasanya mengandungi nama institusi penyelidikan yang menjalankan penyelidikan, objektif penyelidikan, faedah yang mungkin berlaku untuk responden atau orang secara amnya. Bagaimanapun, rayuan itu perlu ringkas, betul dan berkesan. Kebanyakan responden tidak sanggup membaca surat panjang dan surat rayuan yang panjang memusnahkan impaknya.

Titik 12 # Prestij Institut Penyelidikan:
Untuk kejayaan soal selidik, prestij organisasi penyelidikan banyak perkara. Biasanya jika organisasi penyelidikan yang menjalankan kajian itu terkenal, bertanggungjawab dan satu kumpulan saintifik, tindak balasnya mungkin tinggi. Orang umumnya tidak menunjukkan minat mereka untuk memberi respons jika institusi yang menyetujui kajian itu tidak diketahui, terkenal atau integriti ragu dan dalam hal ini respon mungkin rendah.

Dalam kaedah soal selidik, surat lamaran harus menjelaskan sifat organisasi penyelidikan dan objektifnya dalam beberapa ayat. Ia juga harus memberikan kesan kecekapan saintifik, alamat dan nombor telefon organisasi penyelidikan. Tiada yang sepatutnya kelihatan tersembunyi, samar-samar dan mencurigakan.

Titik 13 # Tujuan Pengajian:
Penyelidik boleh memasukkan tujuan kajian dalam ucapan pengantarnya. Dalam surat penutup soal selidik adalah penting untuk menjelaskan mengapa organisasi penyelidikan memerlukan jenis maklumat daripada responden. Walau bagaimanapun, Goode dan Hatt berkata, “Penerangan mengenai tujuan soal selidik harus ditinggalkan kecuali responden meminta penjelasan mengenainya”.

Titik 14 # Penampilan atau Layout Umum soal selidik:
Semasa menyediakan soal selidik, perhatian penting diperlukan berkaitan susun atur am atau soal selidik. Di sini tidak seperti jadual pekerja lapangan tidak hadir secara peribadi di lapangan untuk membersihkan keraguan responden. Oleh itu, tugas ini perlu dilakukan dengan penampilan yang sempurna dari soal selidik itu sendiri.

(a) Kualiti kertas:

Kertas yang digunakan untuk mencetak soal selidik mestilah berkualiti tinggi. Sehingga ia akan tahan lama dan huruf-huruf yang dicetak di atasnya akan kelihatan jelas. Sekiranya kualiti kertas adalah rendah, percetakan di atasnya tidak dapat dilihat dan dakwat mungkin merebak di atasnya. Oleh itu kertas mestilah berkualiti. Jika tidak, ia mungkin akan membawa kepada beberapa masalah tindak balas untuk soal selidik.

(b) Jarak:

Antara soalan, tajuk dan sub tajuk lain mesti ada ruang yang sesuai, supaya responden dapat menulis dengan jelas dan bebas, dan ia akan dapat dilihat dengan jelas oleh penyelidik juga.

(c) Margin:

Margin yang betul memberikan pandangan yang lebih baik kepada borang soal selidik. Selain itu, untuk menyimpan rekod secara sistematik, penyelidik perlu menumbuk dan memajukan borang soal selidik. Tetapi jika tiada ruang yang sesuai disediakan dalam soal selidik, penumbuk akan memusnahkan beberapa perkataan bertulisnya.

(d) Percetakan:

Percetakan yang betul adalah jelas lebih diingini kerana ia menarik responden untuk tindak balas yang lebih baik. Borang soal selidik hendaklah ditaip atau dicetak dengan teliti. Surat-surat bercetak mestilah jelas, kemas dan bebas daripada penulisan. Jika tidak, responden tidak akan memahami soalan dengan betul dan meninggalkan kebanyakan soalan tanpa memberikan sebarang jawapan.

(e) Penggunaan gambar:

Seringkali pelbagai gambar yang relevan harus dimasukkan apabila mungkin dalam soal selidik untuk menarik responden untuk tindak balas yang lebih baik. Orang kurang berpendidikan mungkin tidak memahami persoalan bertulis tetapi dengan memerhati gambar dia dapat memahami dan menanggapinya.

Titik 15 # Bahasa Soalan:
Jelas sekali penjagaan yang baik diperlukan dalam menggunakan bahasa soalan. Pelbagai singkatan yang tidak diketahui, perkataan makna yang banyak harus dielakkan oleh penyelidik, kerana ini mungkin diketahui oleh penyelidik tetapi responden tidak dapat memahaminya. Sekali lagi dalam soal selidik penyelidik tidak hadir di lapangan. Jadi di sini responden tidak mendapat peluang untuk menjelaskan keraguannya. Sekiranya dia menghadapi sebarang kesukaran dalam memahami beberapa soalan, dia mungkin tidak dapat menjawab soalan tersebut. Oleh itu bahasa kuesioner haruslah mudah dan tidak jelas.

Titik 16 # Jenis Soalan:
Persoalan yang tidak jelas, rumit, bersuara, samar-samar, sensitif, normatif, hipotesis, peribadi dan terlalu panjang harus dielakkan oleh penyelidik sejauh mungkin, kerana ada pertanyaan yang tidak dapat memberikan respons yang tepat dari responden. Soalan yang jawapannya boleh diperoleh dengan lebih tepat dari sumber lain boleh dikecualikan.

Point 17 # Sequence of the Questions:
Adalah penting untuk meneliti susunan di mana soalan-soalan akan diminta. Semasa membingkas soalan penyelidik harus berhati-hati mempertimbangkan urutan terbaik topik dalam soal selidik. Soalan perlu disusun secara logik untuk menentukan arah respon. Ia adalah lebih baik untuk memulakan dengan soalan yang sederhana, umum, tidak jelas dan tidak menentu dan kemudian meneruskan ke soalan-soalan khusus yang lebih kompleks dan peribadi.

Soalan yang mungkin memalukan responden atau soalan yang mencari maklumat rahsia harus diakhiri. Penyelidik juga harus memberikan beberapa soalan yang berkaitan dengannya untuk mengukur ketekalan dan untuk memeriksa kebolehpercayaan respon. Terdapat beberapa kaedah yang membolehkan penyelidik menyemak masalah tindak balas.

.

Sumber: your article library

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL