no comments

Penyelidikan metodologi mengenai pemodelan persamaan struktur sekurang-kurangnya kuadrat (PLS-SEM): Analisis berdasarkan pendekatan rangkaian sosial

Tujuan
Tujuan ini adalah untuk menerokai infrastruktur pengetahuan penyelidikan metodologi mengenai pemodelan persamaan struktur persegi (PLS-SEM) separa minimum dari sudut rangkaian. Analisis ini melibatkan struktur pengarang, institusi, negara dan rangkaian tafsiran, dan mendedahkan perkembangan perkembangan di lapangan.

Reka bentuk / metodologi / pendekatan
Berdasarkan data bibliometrik yang dimuat turun dari Web of Science, penulis menggunakan pelbagai analisis rangkaian sosial (SNA) dan alat visualisasi untuk mengkaji struktur rangkaian pengetahuan domain PLS-SEM. Secara khusus, penulis menyiasat rangkaian pengetahuan PLS-SEM dengan menganalisis 84 kajian metodologi yang diterbitkan dalam 39 jurnal oleh 145 penulis dari 106 institusi.

Penemuan
Analisis mendedahkan bahawa pengarang tertentu menguasai rangkaian, sedangkan kebanyakan penulis bekerja dalam kumpulan yang terpencil, secara longgar dihubungkan dengan penulis fokus rangkaian. Selain membentangkan hasil analisis tahap negara, penyelidikan juga mengenal pasti jurnal yang memainkan peranan penting dalam menyebarkan pengetahuan dalam rangkaian. Akhir sekali, analisis pengesanan pecah menunjukkan perbandingan kaedah dan lanjutan, sebagai contoh, untuk menganggarkan data model faktor biasa atau untuk memanfaatkan keupayaan ramalan PLS-SEM, yang menonjol dalam penyelidikan baru-baru ini.

Keaslian / nilai
Mengatasi keterbatasan ulasan literatur sistematik yang terdahulu mengenai kaedah PLS-SEM, ini adalah kajian pertama untuk menerapkan SNA untuk mendedahkan struktur dan sifat penyelidikan yang berkaitan dengan domain penyelidikan PLS-SEM.

Sumber: emerald insight

Dari: Team Mpws

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL