no comments

Penyelidikan Kualitatif dan Kuantitatif

Perbandingan Penyelidikan Kualitatif dan Kuantitatif

Penyelidikan kuantitatif dan kualitatif biasanya dianggap berbeza secara asasnya. Walau bagaimanapun, objektif mereka serta aplikasi mereka bertindih dengan pelbagai cara.

Penyelidikan Kuantitatif dianggap sebagai tujuan utama kuantifikasi data. Ini membolehkan pengumuman hasil dari sampel kepada seluruh penduduk yang menarik dan pengukuran kejadian pelbagai pandangan dan pendapat dalam sampel yang diberikan. Walau bagaimanapun, penyelidikan kuantitatif tidak selalunya diikuti dengan penyelidikan kualitatif yang kemudiannya bertujuan untuk meneroka penemuan pilih lagi.

Penyelidikan kualitatif dianggap sesuai untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai sebab dan motivasi yang mendasari. Ia memberi pandangan tentang penetapan masalah. Pada masa yang sama, ia sering menghasilkan idea dan hipotesis untuk kajian kuantitatif yang kemudian.

Perbezaan utama antara penyelidikan kuantitatif dan kualitatif terdiri daripada sampel data,  pengumpulan data, analisis data, dan terakhir tetapi paling tidak berkenaan dengan hasil.

Pengumpulan data dalam penyelidikan kualitatif tidak jarang berdasarkan teknik tidak berstruktur atau separa berstruktur, tetapi teknik fleksibel secara metodologi, mis. wawancara mendalam individu atau perbincangan kumpulan, yang sesuai untuk mendapatkan maklumat terperinci dan pandangan yang komprehensif. Penyelidikan kuantitatif menggunakan teknik yang sangat berstruktur, tegar seperti soal selidik dalam talian, wawancara di jalan atau telefon. Tidak seperti penyelidikan kualitatif, yang membolehkan ekspresi tanpa had daripada responden, penyelidikan kuantitatif bergantung kepada respons kepada soalan yang telah dirumuskan.

Hasil: Penyelidikan kualitatif biasanya bersifat exploratory dan / atau penyiasatan. Penemuannya sering tidak konklusif dan tidak boleh digunakan secara automatik untuk membuat generalisasi. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk membangunkan pemahaman yang mendalam mengenai kompleks tematik dan rasional yang diberikan untuk membuat keputusan selanjutnya. Penyelidikan kuantitatif adalah penting untuk menyediakan asas pemahaman yang luas yang biasanya disyorkan sebagai tindakan akhir.

Pemilihan sampel dalam penyelidikan kualitatif biasanya didasarkan pada bilangan yang lebih kecil yang tidak perlu mewakili kes. Responden sering dipilih dengan jangkaan bahawa mereka memenuhi kriteria tertentu. Dalam penyelidikan kuantitatif, pemilihan sampel mencari sejumlah besar kes yang dijangka mewakili penduduk yang paling menarik. Responden individu dipilih secara rawak.

Analisis data kualitatif adalah bukan statistik, pendekatan metodologinya terutama dipandu oleh bahan konkrit di tangan. Dalam penyelidikan kuantitatif, pendekatan tunggal untuk data adalah statistik dan mengambil tempat dalam bentuk tabulasi. Penemuan biasanya bersifat deskriptif walaupun konklusif hanya dalam kerangka berangka.

Ia adalah prasangka yang sering dipertimbangkan bahawa penyelidikan kuantitatif adalah “objektif” berbanding kualitatif adalah “subjektif.” Ini, sememangnya, terlalu banyak penyebaran kasar. Sebaliknya, seseorang dapat membandingkan kedua-dua pendekatan seperti berikut: Penyelidikan kuantitatif mencari undang-undang penjelasan manakala penyelidikan kualitatif bertujuan lebih jelas pada penerangan mendalam. Langkah-langkah penyelidikan kualitatif, dengan harapan untuk membangunkan undang-undang universal di mana penyelidikan kualitatif dapat digambarkan sebagai penerokaan apa yang dianggap sebagai realiti dinamik. Penyelidikan kualitatif tidak mendakwa bahawa apa yang ditemui dalam proses itu adalah sejagat, dan dengan itu, boleh ditiru. Perbezaan yang lazimnya diketengahkan antara jenis penyelidikan ini termasuk.

Secara umum, penyelidikan kualitatif menghasilkan data proses yang kaya, terperinci dan sah yang menyumbang kepada pemahaman yang mendalam tentang konteks. Penyelidikan kuantitatif, sebaliknya, menghasilkan data yang berasaskan populasi dan boleh dipercayai yang sesuai untuk mewujudkan hubungan sebab-akibat. Keputusan sama ada untuk memilih reka bentuk kuantitatif atau kualitatif akhirnya merupakan soalan falsafah. Kaedah yang dipilih bergantung kepada jenis projek, jenis maklumat yang diperlukan konteks kajian dan ketersediaan sumber (masa, wang, dan manusia).

Analisis kualitatif melibatkan interaksi antara teori dan analisis secara berterusan. Dalam menganalisis data kualitatif, kami berusaha untuk mencari pola seperti perubahan dari masa ke masa atau kemungkinan hubungan kausal antara pembolehubah.

Menggabungkan penyelidikan kualitatif dan kuantitatif menjadi lebih dan lebih biasa. Penting untuk diingat bahawa ini adalah dua falsafah yang berbeza, tidak semestinya bertentangan polar. Sebenarnya, unsur-unsur kedua-dua reka bentuk boleh digunakan bersama dalam kajian kaedah campuran.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL