no comments

Penyelidikan dan Analisis Kuantitatif

Definisi Penyelidikan Kuantitatif
Kaedah penyelidikan kuantitatif menekankan pengukuran objektif dan statistik statistik, matematik, atau angka data yang dikumpul melalui pemilihan, soal selidik, dan tinjauan, atau dengan memanipulasi data statistik yang sedia ada menggunakan teknik pengiraan. Penyelidikan kuantitatif memberi tumpuan kepada mengumpulkan data berangka dan umumnya merentasi kumpulan orang atau untuk menerangkan fenomena tertentu. Laporan tertulis akhir mempunyai struktur yang terdiri daripada pengenalan, kesusasteraan dan teori, kaedah, hasil, dan perbincangan.
.
Definisi Penyelidikan Kuantitatif
Kaedah penyelidikan kuantitatif menekankan pengukuran objektif dan statistik statistik, matematik, atau angka data yang dikumpul melalui pemilihan, soal selidik, dan tinjauan, atau dengan memanipulasi data statistik yang sedia ada menggunakan teknik pengiraan. Penyelidikan kuantitatif memberi tumpuan kepada mengumpulkan data berangka dan umumnya merentasi kumpulan orang atau untuk menerangkan fenomena tertentu. Laporan tertulis akhir mempunyai struktur yang terdiri daripada pengenalan, kesusasteraan dan teori, kaedah, hasil, dan perbincangan.
.
Ciri-ciri Penyelidikan Kuantitatif
Matlamat anda dalam menjalankan kajian penyelidikan kuantitatif adalah untuk menentukan hubungan antara satu perkara [pembolehubah bebas] dan satu lagi [pembolehubah bergantung atau hasil] dalam populasi. Reka bentuk penyelidikan kuantitatif adalah sama ada deskriptif [subjek biasanya diukur sekali] atau eksperimen [subjek diukur sebelum dan selepas rawatan]. Kajian deskriptif hanya menetapkan persatuan antara pembolehubah; kajian eksperimen mewujudkan kausalitas.
.
Tawaran penyelidikan kuantitatif dalam bilangan, logik, dan sikap objektif. Penyelidikan kuantitatif memberi tumpuan kepada data berangka dan tidak berubah dan penalaran yang lebih terperinci, berbanding penafsiran yang berbeza [iaitu, penjanaan pelbagai idea tentang masalah penyelidikan secara spontan, bebas mengalir].
.
Ciri utamanya ialah:
-Data biasanya dikumpulkan menggunakan instrumen penyelidikan berstruktur.
-Hasilnya didasarkan pada saiz sampel yang lebih besar yang mewakili populasi.
-Kajian penyelidikan biasanya boleh direplikasi atau diulang, memandangkan kebolehpercayaan yang tinggi.
-Pengarah penyelidik mempunyai persoalan penyelidikan yang jelas untuk mencari jawaban obyektif.
-Semua aspek kajian dirancang dengan teliti sebelum data dikumpulkan.
-Data dalam bentuk angka dan statistik, sering disusun dalam jadual, carta, angka, atau bentuk bukan teks lain.
-Project boleh digunakan untuk meramalkan konsep lebih luas, meramalkan hasil masa depan, atau menyelidiki hubungan kausal.
-Pengkaji menggunakan alat, seperti soal selidik atau perisian komputer, untuk mengumpul data berangka.
Tujuan keseluruhan kajian penyelidikan kuantitatif adalah mengklasifikasikan ciri-ciri, menghitungnya, dan membina model statistik dalam usaha untuk menerangkan apa yang diamati.
.
Perkara yang perlu diingat apabila melaporkan hasil kajian menggunakan kaedah kuantitatif:
1. Jelaskan data yang dikumpul dan rawatan statistik mereka serta semua hasil yang berkaitan berhubung dengan masalah penyelidikan yang anda sedang menyiasat. Tafsiran keputusan tidak sesuai di bahagian ini.
2. Laporkan peristiwa yang tidak dijangka yang berlaku semasa pengumpulan data anda. Terangkan bagaimana analisis sebenar berbeza daripada analisis yang dirancang. Jelaskan pengendalian data yang hilang dan mengapa data yang hilang tidak menjejaskan kesahihan analisis anda.
3. Jelaskan teknik yang digunakan untuk “membersihkan” set data anda.
4. Pilih prosedur statistik yang mencukupi; memberikan rasional untuk penggunaannya dan sebutannya. Tentukan sebarang program komputer yang digunakan.
5. Huraikan andaian bagi setiap prosedur dan langkah-langkah yang anda ambil untuk memastikan bahawa mereka tidak dilanggar
6. Apabila menggunakan statistik inferens, berikan statistik deskriptif, selang keyakinan, dan saiz sampel untuk setiap pembolehubah serta nilai statistik ujian, hala tuju, darjah kebebasan, dan tahap kepentingan
7. Elakkan kesengsaraan, terutamanya dalam reka bentuk yang tidak dirakam atau tanpa percubaan lanjut.
8. Gunakan jadual untuk memberikan nilai yang tepat; gunakan angka untuk menyampaikan kesan global. Pastikan angka bersaiz kecil; termasuk perwakilan grafik selang keyakinan bila mungkin.
9. Sentiasa beritahu pembaca apa yang perlu dicari dalam jadual dan angka.

.

 • Reka Bentuk Penyelidikan Asas
  Sebelum merancang kajian penyelidikan kuantitatif, anda mesti memutuskan sama ada ia akan menjadi deskriptif atau eksperimen kerana ini akan menentukan bagaimana anda mengumpulkan, menganalisis, dan mentafsirkan hasilnya. Kajian deskriptif dikawal oleh peraturan berikut: subjek biasanya diukur sekali; niatnya hanya untuk mewujudkan persatuan antara pembolehubah; dan, kajian ini boleh merangkumi populasi sampel beratus-ratus atau beribu-ribu mata pelajaran untuk memastikan bahawa anggaran yang sah hubungan umum antara pembolehubah telah diperolehi. Reka bentuk eksperimen termasuk subjek yang diukur sebelum dan selepas rawatan tertentu, populasi sampel mungkin sangat kecil dan sengaja dipilih, dan ia bertujuan untuk mewujudkan kausalitas antara pembolehubah.
  .
  Pengenalan
  Pengenalan kepada kajian kuantitatif biasanya ditulis dalam tegang sekarang dan dari pandangan orang ketiga. Ia merangkumi maklumat berikut:
 • Mengesahkan masalah penyelidikan – seperti mana-mana kajian akademik, anda mesti menyatakan dengan jelas dan ringkas masalah penyelidikan yang diselidiki.
 • Pelajari sastera – mengkaji semula biasiswa mengenai topik, mensintesis tema utama dan, jika perlu, mencatat kajian yang telah menggunakan kaedah penyelidikan dan analisis serupa. Perhatikan di mana jurang utama wujud dan bagaimana pembelajaran anda membantu mengisi jurang ini atau menjelaskan pengetahuan sedia ada.
 • Menjelaskan kerangka teoretikal – menyediakan garis besar teori atau hipotesis yang menyokong kajian anda. Jika perlu, tentukan istilah, konsep, atau idea yang tidak biasa atau rumit dan berikan maklumat latar belakang yang sesuai untuk meletakkan masalah penyelidikan dalam konteks yang betul [mis., Sejarah, budaya, ekonomi, dll.].
  .
  Metodologi
  Bahagian kaedah kajian kuantitatif harus menerangkan bagaimana setiap objektif kajian anda akan dicapai. Pastikan anda memberikan butiran yang cukup untuk membolehkan pembaca dapat membuat penilaian terperinci mengenai kaedah yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang berkaitan dengan masalah penyelidikan. Seksyen kaedah harus dibentangkan pada masa lalu.
 • Pengikut penduduk dan pensampelan – di mana data berasal; betapa teguhnya; ambil perhatian di mana jurang wujud atau apa yang dikecualikan. Perhatikan prosedur yang digunakan untuk pemilihan mereka;
 • Data kutipan – terangkan alat dan kaedah yang digunakan untuk mengumpul maklumat dan mengenal pasti pembolehubah yang diukur; terangkan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan data; dan, perhatikan jika data telah sedia ada [iaitu, data pemerintah] atau anda mengumpulnya sendiri. Jika anda mengumpulnya sendiri, terangkan jenis instrumen yang anda gunakan dan mengapa. Perhatikan bahawa tiada set data sempurna – terangkan sebarang batasan dalam kaedah pengumpulan data.
 • Data analisis – terangkan prosedur untuk memproses dan menganalisis data. Jika sesuai, huraikan instrumen analisis khusus yang digunakan untuk mengkaji setiap objektif penyelidikan, termasuk teknik matematik dan jenis perisian komputer yang digunakan untuk memanipulasi data.
  .
  Perbincangan
  Perbincangan haruslah analitik, logik, dan komprehensif. Perbincangan haruslah bersama-sama dengan penemuan anda berkaitan dengan yang telah dikenalpasti dalam kajian literatur, dan diletakkan dalam konteks kerangka teori yang menyokong kajian ini. Perbincangan perlu dibentangkan dalam tegang sekarang ini.
 • Terjemahan keputusan – mengulangi masalah penyelidikan yang diselidiki dan membandingkan dan membezakan penemuan dengan soalan penyelidikan yang mendasari kajian. Adakah mereka mengesahkan hasil yang diramalkan atau membuat data menyangkalnya?
 • Menentukan trend, perbandingan kumpulan, atau hubungan antara pemboleh ubah – terangkan apa-apa trend yang muncul dari analisis anda dan terangkan semua penemuan yang tidak menentu dan statistik yang tidak dijangka.
 • Perkembangan implikasinya – apakah makna hasil anda? Sorot penemuan utama berdasarkan hasil keseluruhan dan penemuan nota yang anda percaya penting. Bagaimanakah keputusan membantu mengisi jurang dalam memahami masalah penyelidikan?
 • Limitations – menerangkan sebarang batasan atau kecenderungan yang tidak dapat dielakkan dalam kajian anda dan, jika perlu, ambil perhatian mengapa batasan-batasan ini tidak menghalang penafsiran berkesan hasilnya.
  .
  Kesimpulannya
  Tamatkan kajian anda dengan meringkaskan topik dan beri komen dan penilaian akhir kajian.
 • Simpulan penemuan – mensintesis jawapan kepada soalan penyelidikan anda. Jangan laporkan sebarang data statistik di sini; hanya memberikan ringkasan naratif mengenai penemuan utama dan terangkan apa yang telah dipelajari yang anda tidak tahu sebelum menjalankan kajian.
 • Rekomendasi – jika sesuai dengan tujuan penyerahan, tukar penemuan penting dengan cadangan dasar atau tindakan yang perlu diambil dalam amalan.
  Penyelidikan masa depan – perhatikan keperluan untuk penyelidikan masa depan dikaitkan dengan batasan kajian anda atau untuk sebarang jurang yang tinggal dalam kesusasteraan yang tidak ditangani dalam kajian anda.

Sumber: LeTourneau University

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL