no comments

Penyelesaian Statistik Amos

AMOS AMOS adalah perisian statistik dan ia merupakan analisis struktur momen. AMOS adalah modul tambahan SPSS, dan digunakan secara khusus untuk Pemodelan Persamaan Struktur, analisa laluan, dan analisis faktor pengesahan. Ia juga dikenali sebagai analisis kovarians atau perisian pemodelan kausal. AMOS adalah program visual untuk pemodelan persamaan struktur (SEM). Di AMOS, kita boleh melukis model secara grafik menggunakan alat lukisan yang mudah AMOS dengan cepat melakukan pengiraan untuk SEM dan memaparkan hasilnya.

Dalam pengiraan pekali SEM, AMOS menggunakan kaedah berikut:

  • Maximum likelihood
  • Unweighted least squares
  • Generalized least squares
  • Browne’s asymptotically distribution-free criterion
  • Scale-free least squares

Pembinaan model di AMOS: Pertama, kita perlu menjalankan AMOS. Dengan mengklik menu “permulaan” dan memilih pilihan “AMOS graphic”, boleh menjalankan program ini. Pada masa AMOS mula berjalan, tetingkap muncul dipanggil “grafik AMOS.” Di tetingkap ini, kita boleh melukis model SEM secara manual secara manual. Melampirkan Data: Dengan memilih nama fail dari pilihan fail data, kami boleh melampirkan data dalam AMOS untuk analisis SEM. Pilihan ini juga akan muncul jika kita mengklik ikon “pilih data”. Variable Observed: Ikon segi empat tepat digunakan untuk menarik pembolehubah yang diperhatikan. Variabel yang tidak dapat diobserve: Ikon bulatan digunakan untuk menarik pembolehubah yang tidak dapat dilihat. Penyebab Hubungan Kesan: Anak panah tunggal dalam AMOS digunakan untuk menarik hubungan sebab akibat antara variabel yang diamati dan tidak diamati. Kovarians: Anak panah berganda yang digunakan untuk menarik kovarians antara pembolehubah. Kesalahan Ralat: Dalam AMOS, ikon istilah ralat adalah bersebelahan dengan ikon pembolehubah yang tidak dapat dilihat, dan ia digunakan untuk menarik pemboleh ubah laten. Menamakan Pembolehubah: Apabila kita mengklik kanan pembolehubah dalam tetingkap grafis, pilihan pertama, “objek objek,” digunakan untuk memberi nama pemboleh ubah dalam AMOS. Terdapat ikon lain juga, dan ikon ini membantu dalam menarik model SEM secara grafik. Ikon seperti ikon padam, ikon bergerak, ikon mengira, paparan teks, sifat analisis, dan lain-lain, membantu dalam menarik model SEM secara grafik. Memahami output teks dalam AMOS Setelah menjalankan analisis, kita dapat melihat keputusan pada tetingkap grafik. Kita juga boleh melihat output teks. Tetingkap grafik hanya akan menunjukkan regresi standard dan tidak terawal dan berat istilah ralat. Semua keputusan akan ditunjukkan dalam output teks.

AMOS akan menghasilkan output penting berikut:

Ringkasan Variabel: Dalam AMOS dan ringkasan pemboleh ubah output teks, kita dapat melihat berapa banyak pembolehubah dan pemboleh ubah yang digunakan untuk analisis SEM. Kita dapat melihat berapa banyak pemboleh ubah yang diamati dan berapa banyak pemboleh ubah yang tidak dapat dilihat dalam model.

Mengakses Normality: Dalam model SEM, data harus diedarkan secara normal. AMOS akan memberikan output teks, dan ujian Skewness, Kurtosis dan Mahalanobis d-kuadrat akan memberitahu kami tentang normality data.

Anggaran: Dalam output teks AMOS, pilihan anggaran akan memberikan hasil untuk berat regresi, beban standard untuk faktor, sisa, korelasi, kovarians, kesan langsung, kesan tidak langsung, kesan keseluruhan, dll.

Indeks Modifikasi: Dalam output teks AMOS, hasil indeks pengubahsuaian menunjukkan kebolehpercayaan laluan yang diambil dalam model SEM. Jika nilai indeks MI besar, maka kita boleh menambah lebih banyak laluan ke model SEM.

Model Fit: Dalam output teks AMOS, pilihan model fit akan memberi hasil untuk kebaikan statistik model patut. Ia akan menunjukkan semua kebaikan indeks yang sesuai, seperti GFI, RMR, TLI, BIC, RMSER, dll.

Mesej Ralat: Jika terdapat sebarang masalah, semasa proses melukis model (contohnya, jika kita lupa untuk menggambarkan istilah ralat atau jika kita menarik kovarians antara dua pembolehubah, atau jika data yang hilang ada) maka AMOS akan sama ada tidak menghitung hasilnya atau ia akan memberi mesej ralat.

 

Sumber : Complete Dissertation

Dari : Team MPWS

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL