no comments

PENYEDIAAN PELAJAR BAGI MENGHADAPI PhD

Penyelidikan bermula dengan masalah atau jurang penyelidikan. Apabila anda melakukan PhD anda, anda selalu mendengar bahawa penyelia anda telah bertanya kepada anda, adakah anda mendapati jurang? Jadi, apa jurangnya? Jurang penyelidikan boleh dirujuk kepada unsur yang hilang dalam kesusasteraan penyelidikan yang sedia ada, dan anda perlu mengisi pendekatan penyelidikan anda untuk menjadikan manuskrip anda dapat diterbitkan. Dalam penyelidikan sains atau penyelidikan terpakai, penyelidikan anda mungkin perlu menyelesaikan masalah sebenar dari produk semasa atau peningkatan proses atau produk yang ada. Walau bagaimanapun, dalam penyelidikan sains sosial, anda dijangka memperluas atau mencabar pengetahuan semasa, teori atau asumsi. Pada asasnya, dalam PhD, keseluruhan proses penyelidikan untuk penyelidikan anda mestilah satu kisah lengkap. Satu cerita lengkap di sini bermaksud anda menjalankan penyelidikan dan anda mesti melengkapkannya dan mencari penemuan.

Dalam penyelidikan sains sosial, 3 atau 4 tahun PhD biasanya memerlukan anda untuk menyediakan tesis 6 atau 7 bab, yang terletak di universiti atau sekolah anda. Sesetengah sekolah atau universiti terutamanya untuk sekolah sains yang terpakai akan memerlukan pelajar PhD untuk menulis tesis PhD dengan 5 bab, dan setiap bab mewakili topik yang berbeza. Bagi sains sosial, biasanya tesis PhD terdiri daripada 7 bab, iaitu pengenalan, ulasan kesusasteraan atau juga dikenali sebagai teori latar belakang, model konseptual / model teoretis atau juga dikenali sebagai teori tumpuan, metodologi penyelidikan atau juga disebut sebagai teori data, penemuan penyelidikan, perbincangan , dan diikuti dengan kesimpulan sebagai bab 7.

Sebaliknya, untuk pelajar sains atau mereka yang melakukan penyelidikan yang digunakan, biasanya mereka perlu menulis tesis PhD mereka dalam 5 bab. Tesis ini bermula dengan bab pengantar, ulasan kesusasteraan atau kajian lepas, bahan penyelidikan, hasil dan perbincangan dan disimpulkan dengan kesimpulan. Walau bagaimanapun, sekali lagi, ia bergantung kepada keperluan universiti anda, sama ada anda perlu melakukan 5, 6, 7, atau 8 bab. Tanya pentadbir penyelidikan anda atau penyelia anda. Nasihat saya adalah untuk mula menulis pada tahun pertama. Mula membuat rancangan tesis anda sejak tahun pertama anda. Sebelum kita melangkah lebih lanjut mengikut bab, apa yang terdapat dalam setiap bab dalam perbincangan seterusnya dalam Subseksyen 3.2 hingga 3.8, marilah kita memahami beberapa istilah yang telah digunakan secara bergantian dalam penyelidikan. Anda mungkin melihat istilah ini apabila anda membaca kesusasteraan anda atau apa sahaja sumber untuk kerja PhD anda.

 

Sumber :  A Handbook For Postgraduate Student PHD Mosaic, penulisan dari  Assoc. Dr. Nor Aida Abdul Rahman

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL