no comments

Penyediaan Data dan Analisis Data Asas

Analisis dan penyediaan berlaku selari dan termasuk langkah-langkah berikut:

1. Mengenal pasti data: Oleh kerana kebanyakan data kualitatif hanyalah kata-kata, penyelidik harus bermula dengan membaca data beberapa kali untuk mengenali dan mula mencari pemerhatian dasar atau corak. Ini juga termasuk menyalin data.

2. Menyemak semula objektif penyelidikan: Di sini, penyelidik mengkaji semula objektif penyelidikan dan mengenalpasti soalan-soalan yang dapat dijawab melalui data yang dikumpul.

3. Membangun rangka kerja: Juga dikenali sebagai pengekodan atau pengindeksan, di sini penyelidik mengenal pasti idea, konsep, tingkah laku, atau frasa yang luas dan menyerahkan kod kepada mereka. Sebagai contoh, pengekodan umur, jantina, status sosioekonomi, dan juga konsep seperti tindak balas positif atau negatif kepada soalan. Pengekodan membantu dalam penstrukturan dan pelabelan data.

4. Mengenal pasti corak dan sambungan: Setelah data dikodkan, penyelidikan boleh mula mengenalpasti tema, mencari respons yang paling biasa kepada soalan, mengenal pasti data atau corak yang boleh menjawab pertanyaan penyelidikan, dan mencari bidang yang dapat diterokai dengan lebih lanjut.

SUMBER: SOCIALCOPS.COM

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL