no comments

Pendekatan Tentang Menulis Research Proposal

Professor anda boleh menetapkan tugas menulis cadangan penyelidikan untuk sebab-sebab berikut:

  • Membangunkan kemahiran anda dalam memikirkan dan merekabentuk kajian penyelidikan yang komprehensif;
  • Ketahui cara untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap literatur untuk memastikan masalah penyelidikan belum dijawab [atau anda mungkin menentukan masalah itu telah dijawab secara tidak berkesan] dan, dengan berbuat demikian, menjadi lebih baik untuk mencari biasiswa yang berkaitan dengan topik anda;
  • Meningkatkan kemahiran penyelidikan dan menulis umum anda;
  • Amalan mengenal pasti langkah logik yang mesti diambil untuk mencapai matlamat penyelidikan seseorang;
    Secara kritis, semak, dan pertimbangkan penggunaan kaedah yang berbeza untuk mengumpul dan menganalisis data yang berkaitan dengan masalah penyelidikan;
  • Memupuk rasa ingin tahu dalam diri anda dan untuk membantu melihat diri anda sebagai peserta aktif dalam proses melakukan penyelidikan ilmiah.

Cadangan sepatutnya mengandungi semua elemen utama yang terlibat dalam merancang kajian penyelidikan yang lengkap, dengan maklumat yang mencukupi yang membolehkan pembaca menilai kesahihan dan kegunaan kajian yang dicadangkan. Satu-satunya elemen yang hilang daripada cadangan penyelidikan adalah penemuan kajian dan analisis anda terhadap hasil tersebut. Akhirnya, cadangan yang berkesan dinilai berdasarkan kualiti penulisan anda dan oleh karenanya, pentingnya penulisan anda adalah koheren, jelas, dan menarik.

Terlepas dari masalah penyelidikan yang anda sedang menyelidiki dan metodologi yang anda pilih, semua cadangan penyelidikan mesti menjawab soalan-soalan berikut:

Apa yang anda merancang untuk dicapai? Jelas dan ringkas dalam menentukan masalah penyelidikan dan apakah yang anda cadangkan untuk penyelidikan.

Mengapa anda mahu melakukannya? Di samping memperincikan reka bentuk penyelidikan anda, anda juga harus menjalankan kajian menyeluruh tentang kesusasteraan dan memberikan bukti yang meyakinkan bahawa ia adalah topik yang layak dikaji. Pastikan untuk menjawab “Jadi Apa?” soalan.
Bagaimana anda akan melakukannya? Pastikan bahawa apa yang anda cadangkan boleh dilakukan. Jika anda mengalami masalah merumuskan masalah penyelidikan untuk mencadangkan penyiasatan

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL