no comments

Pendekatan Kualitatif Atau Kuantitatif? Mana Satu Pilihan Anda

Kuantitatif atau Kualitatif?

Ia berkenaan dengan bagaimana anda melihat sesuatu perkara dan bagaimana anda mahu fenomena itu dilihat dan disimpan.

Contoh 1 area 2 view (kualitatif dan kuantitatif):

Anda di beri grant untuk menilai peningkatan prestasi sebuah syarikat pengeluaran. Anda diminta melihat dari semua aspek; antara lain ialah aspek fizikal iaitu mesin-mesin yang digunakan, proses SOP mesin/pengeluaran dan juga aspek intangible (soft) iaitu adakah sikap pekerja/pengurus, atau apa pun motivasi mereka, dalam memahami peningkatan produktiviti diri.

Jadi, sebagai seorang penyelidik yang melihat kepada faktor fizikal (external) yang ketara penyelidikan  itu lebih kepada bahagian kuantitatif (teori ujian/deduktif), the knowledge is value free and objective.

Dan sebagai seorang penyelidik yang melihat kepada intangible factors, the view is internal, ia memerlukan penyelidik untuk jumlah data yang besar atau membina idea  dari data tersebut (pembangunan teori/induktif). The knowledge is value laden and subjective.

BACA: Isu dan Masalah untuk Master/PhD

Mana satu yang mudah untuk anda untuk menjalankan pandangan dan juga mudah untuk melaksanakan keseluruhan proses (kaedah), membuat pilihan, kedua-duanya adalah sah, kedua-duanya harus mencapai kesahihan, kebolehpercayaan dan sudah tentu kedua-duanya boleh generalised sewajarnya.

Kedua-dua kualitatif dan kuantitatif harus dilaksanakan dengan adil. Kedua-duanya memainkan peranan yang sama untuk memahami penyelidikan dalam konteks.

Dalam membincangkan mengenai paradigma kualitatif, saya merujuk kepada 2 model ini:

1) The Nested Model (Kagioglou et. al, 1998 & 2000)

2) Research Onion Model (Saunders et. al, 2007)

Kedua-duanya menunjukkan garis yang jelas antara 3 bahagian utama bagi kaedah penyelidikan, terutamanya bagi sains sosial / penyelidik kualitatif.

BACA: Tips:Publish Banyak Paper dalam Masa yang Singkat

Pertama – Falsafah Penyelidikan

Dalam paradigma penyelidikan, apakah pandangan anda mengenai fenomena dan bagaimana anda mendapatkan pengetahuan (which govern by 3 assumptions ‘ontology, epistemology & axiology’), penerangan dan perbincangan 3 andaian in boleh membantu penyelidik dalam mengenalpasti pendirian falsafah mereka, sama ada ia adalah ke arah positivisme atau interpretivism.

Kedua – Pendekatan penyelidikan

Keputusan ini adalah untuk memilih pendekatan penyelidikan berdasarkan paradigma penyelidik, yang mana sesuai dengan fenomena yang dikaji. Terdapat pelbagai pendekatan sama ada dari sudut kauntitatif atau kualitatif. Contohnya: Phenomenology, Ethnography, Survey, Case Study, Grounded Theory, Action Research etc.

Ketiga – Teknik atau kaedah penyelidikan

Ini adalah kaedah untuk pengumpulan data dan analisis data.

Tidak kira apa sahaja pandangan anda, sama ada ia adalah kuantitatif atau kualitatif, namun anda boleh membuat kedua-dua kaedah / teknik untuk pengumpulan data anda (yang dipanggil kaedah campuran atau kaedah multi).

Dalam situasi lain, kajian boleh menjadi satu kaedah atau pendekatan. Kerana jika anda membuat keputusan untuk mengenal pasti kajian itu sebagai satu pendekatan, oleh itu anda boleh membuat kedua-dua teknik / kaedah di bawah pendekatan kajian, iaitu; soal kaji selidik (close-ended) & temubual kajian (open-ended).

Atau dalam keadaan kajian lain yang anda mungkin mahu melaksanakan temuduga sebagai teknik di bawah mana-mana pendekatan yang bukan di bawah kajian, ia boleh berada di bawah case study, etnografi dan lain-lain.

🙂 Happy digesting ya!

BACA: 5 Rahsia Menyiapkan Tesis dengan Mudah

KOMEN ANDA

Tiada Respon

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL