no comments

Panduan seorang penyelidik muda untuk semakan sistematik

Pengambilan kunci:

– Semakan sistematik adalah kajian teliti dan terperinci tentang kesusasteraan sedia ada mengenai topik tertentu, yang direka untuk menangani soalan khusus.
– Kajian sistematik amat penting dalam perubatan berdasarkan bukti.
– Semakan sistematik yang baik bermula dengan protokol yang mentakrifkan reka bentuk kajian, objektif, dan hasil yang diharapkan; mengikut garis panduan PRISMA, dan hendaklah didaftarkan dalam pendaftaran protokol yang diiktiraf.
– Artikel ini merangkumi asas-asas cara mendekati semakan sistematik dan bagaimana kajian semacam itu biasanya berstruktur.

Apakah ulasan sistematik?
Tinjauan sistematik adalah semakan yang sangat ketat terhadap kesusasteraan yang ada yang membahas persoalan yang dirumuskan dengan jelas. Semakan secara sistematik mencari, mengenalpasti, memilih, menilai, dan mensintesis bukti penyelidikan yang berkaitan dengan soalan menggunakan metodologi yang jelas, dapat direproduksi, dan mengarah ke kecenderungan minimum. Kajian sistematik dianggap sebagai sumber bukti penyelidikan terbaik. Tinjauan sistematik adalah benar-benar penting dalam bidang perubatan berdasarkan bukti, tetapi juga sangat bernilai dalam bidang lain.

Kajian sistematik adalah lebih menyeluruh daripada kajian literatur kerana ia termasuk kesusasteraan yang diterbitkan dan tidak diterbitkan, yang sering disebut kesusasteraan kelabu. Sastera kelabu adalah bahagian penting dari kajian sistematik dan menambahkan nilai kepada kajian semula. Ini kerana kesusasteraan kelabu sering kali lebih banyak daripada literatur yang diterbitkan dan mungkin mempunyai bias penerbitan kurang. Literatur kelabu termasuk kajian, laporan, disertasi, kertas persidangan dan abstrak, penyelidikan kerajaan dan ujian klinikal yang belum diterbitkan.

Mengendalikan kajian sistematik adalah proses yang kompleks. Artikel ini bertujuan untuk membimbing anda mengenai pelbagai jenis kajian sistematik, prosedur standard yang perlu diikuti, dan pendekatan terbaik untuk menjalankan dan menulis semakan sistematik.

Jenis tinjauan sistematik
Kualitatif: Dalam semakan sistematik ini, hasil kajian yang berkaitan diringkaskan tetapi tidak digabungkan secara statistik.
Kuantitatif: Semakan sistematik jenis ini menggunakan kaedah statistik untuk menggabungkan hasil dua atau lebih kajian.
Meta-analysis: Meta-analisis menggunakan kaedah statistik untuk mengintegrasikan anggaran kesan dari kajian yang relevan yang bebas tetapi serupa dan meringkaskannya.

Menulis protokol
Sebarang semakan sistematik yang baik bermula dengan protokol. Menurut Institut Kesihatan Nasional (NIH), protokol berfungsi sebagai peta jalan untuk semakan anda dan menentukan objektif, kaedah, dan hasil kepentingan utama kajian sistematik. Tujuan mengadakan protokol adalah untuk mempromosikan ketelusan kaedah.

Protokol menentukan istilah carian, kriteria inklusi dan pengecualian, data yang akan dianalisis, dan sebagainya. Protokol perlu diserahkan kepada jurnal bersama dengan manuskrip anda. Kebanyakan jurnal mengharapkan pengarang ulasan sistematik untuk menggunakan pernyataan PRISMA atau garis panduan lain yang serupa untuk menulis protokol mereka.

Kenyataan PRISMA:
Sesiapa yang menulis semakan sastera yang sistematik harus akrab dengan pernyataan PRISMA. Kenyataan PRISMA adalah dokumen yang terdiri daripada senarai semak 27 item dan gambar rajah aliran dan bertujuan untuk membimbing penulis mengenai bagaimana membangunkan protokol kajian sistematik dan apa yang harus disertakan ketika menulis tinjauan.

Protokol yang ideal termasuk perkara berikut:

– Pangkalan data yang perlu dicari dan sumber tambahan (terutamanya untuk kesusasteraan kelabu)
– Kata kunci untuk digunakan dalam strategi carian
– Had yang digunakan untuk carian.
– Proses pemeriksaan
– Data yang akan diekstrak
– Ringkasan data yang akan dilaporkan

Mendaftar protokol kajian sistematik:

Sebaik sahaja anda menulis protokol anda, anda dinasihatkan untuk mendaftarkannya. Mendaftar protokol anda adalah cara yang baik untuk mengumumkan bahawa anda sedang menjalankan semakan, supaya orang lain tidak mula mengerjakannya.

Registri protokol yang tersedia untuk semakan sistematik adalah:

– Campbell Collaboration: Khusus untuk kajian sistematik intervensi sosial
– Kolaborasi Cochrane: Khusus untuk kajian sistematik mengenai intervensi penjagaan kesihatan
– PROSPERO: Pendaftaran terbuka untuk semua ulasan sistematik

Registri juga menyediakan pangkalan data berdaftar yang boleh dicari. Sebelum memulakan semakan sistematik, anda harus mencari pangkalan data ini untuk sebarang ulasan berdaftar mengenai topik pilihan anda. Ini akan memastikan bahawa anda tidak menggandakan usaha.

Apakah pendekatan terbaik untuk menjalankan semakan sistematik?

Inti dari kajian sistematik terletak pada sistematik. Kajian sistematik melibatkan penelitian terperinci dan analisis kesusasteraan besar. Untuk memastikan kerja anda cekap dan berkesan, anda harus mengikuti proses yang jelas:

1. Membangunkan soalan penyelidikan

2. Tentukan kriteria pemasukan dan pengecualian

3. Cari kajian

4. Pilih kajian

5. Menilai kualiti kajian

6. Ekstrak data

7. Menganalisis dan membentangkan hasil

8. Mentafsir hasil

9. Kemas kini semakan yang diperlukan

Adalah berguna untuk mengikuti proses ini dan membuat nota di setiap peringkat. Ini akan memudahkan anda menulis artikel ulasan.

Bagaimana artikel semakan sistematik disusun?

Artikel ulasan sistematik mengikuti struktur yang sama seperti artikel penyelidikan asal. Ia biasanya merangkumi tajuk, abstrak, pengenalan, kaedah, hasil, perbincangan, dan rujukan.

Tajuk: Tajuk harus mencerminkan dengan tepat topik yang ditinjau. Lazimnya, perkataan “kajian sistematik” adalah sebahagian daripada tajuk untuk membuat kajian semula jelas.

Abstrak: Kajian sistematik biasanya mempunyai Abstrak berstruktur, dengan perenggan pendek yang dikhaskan untuk setiap perkara berikut: latar belakang, kaedah, hasil, dan kesimpulan.

Pengenalan: Pengenalan merangkumi topik dan menjelaskan mengapa kajian semula sistematik dijalankan. Mungkin ada jurang dalam pengetahuan yang sedia ada atau ketidaksepakatan dalam literatur yang memerlukan kajian semula. Pengenalan juga harus menyatakan tujuan dan tujuan tinjauan.

Kaedah: Bahagian Kaedah adalah bahagian paling penting dalam artikel semakan sistematik. Metodologi yang diikuti perlu dijelaskan secara jelas dan logik. Komponen berikut perlu dibincangkan secara terperinci:

– Kriteria kemasukan dan pengecualian
– Pengenalpastian kajian
– Pemilihan kajian
– Pengekstrakan data
– Penilaian kualiti
– Analisis data

Keputusan: Bahagian Keputusan juga harus dijelaskan secara logik. Anda boleh bermula dengan menerangkan hasil carian, dan kemudian beralih kepada pelbagai kajian dan ciri, kualiti kajian, dan akhirnya membincangkan kesan intervensi pada hasil.

Perbincangan: Perbincangan perlu merumuskan penemuan utama dari kajian semula dan kemudiannya membincangkan batasan kajian dan kebolehpercayaan keputusan. Akhirnya, kekuatan dan kelemahan tinjauan perlu dibincangkan, dan implikasi untuk amalan semasa yang dicadangkan.

Rujukan: Bahagian Rujukan artikel ulasan sistematik biasanya mengandungi sebilangan rujukan yang luas. Anda perlu berhati-hati dan pastikan anda tidak terlepas satu sama lain. Anda boleh mempertimbangkan menggunakan perisian pengurusan rujukan untuk membantu anda menangani rujukan dengan berkesan.

Sumber: editage

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL