no comments

Panduan Mudah Analisis Rasch Menggunakan Winstep

Model pengukuran Rasch adalah konsep atau teori yang boleh digunakan oleh penyelidik bagi membolehkan pengukuran yang berkesan dibuat terhadap data jenis ordinal atau bukan parametric. Konsep ini kebinasaanya berasaskan konsep kebarangkalian maksimum sesuatu kejadian (maximum likelihood of events) yang memperlihatkan latar belakang pengiraan matematik.

            Teransformasi data jenis ordinal kepada data berbentuk ratio boleh dilakukan dengan mudah oleh perincian yang telah dibina oleh pengamal-pengamal model pengukuran Rasch yang terdahulu.

            Terdapat pelbagai bentuk perisian yang boleh digunakan dan kesemuanua boleh dipilih berdasarkan tujuan kajian dan hasil yang hendak dicapai. Antara perisian yang sedia ada adalah ConQuest, RUM2020, Facet, Winstep dan Bond&Fox.

Membina Fail Data*.prn

  1. Bangunkan dail “*.xls” dengan menggunkan nama Data Respons Rasch. Kemudian, masukkan maklumat responden dalam satu kolum dan setiap respons untuk item di dalam kolum yang seterusnya.

  2. Buka fail *.xls yang baharu dengan menggunakan nama Label Item dan bina Kod Item

  3. Lebar kolum seharusnya selebar bilangan karakter bagi setiap kolum. Sebagai contoh, sekiranya tiga karejtor digunakan untuk menerangkan responden, maka lebar kolum respons iaitu satu karektor untuk setiap kolum, maka lebarnya juga adalah satu

  4. Kemudian, pilih Satu as type dan Formated Text – space delimited.

  5. Simpan fail data dalam format *.prn sebelum fail ini dipanggil daripada perisian Winstep untuk dianalisis.

  6. Pastikan semua fail ditutup termasuklah fail *.xls.

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL