no comments

Nota panduan mengenai merancang kajian sistematik

Berbeza dengan ulasan kesusasteraan tradisional atau naratif, tinjauan literatur sistematik menggunakan lebih banyak
pendekatan yang ketat dan jelas untuk mengkaji kesusasteraan dalam bidang subjek tertentu.
Kebanyakan penyelidikan bermula dengan semakan sastera semacam. Walau bagaimanapun, melainkan semakan sastera
teliti dan adil, ia adalah nilai saintifik yang sedikit. Ini adalah rasional utama untuk menjalankan sistematik
ulasan.
Semakan sastera menghasilkan kata sifat “sistematik” jika ia berdasarkan kepada soalan yang telah diformulasikan dengan jelas,
mengenal pasti kajian yang relevan, menilai kualiti mereka dan merumuskan bukti dengan menggunakan jelas
metodologi.
Kajian sistematik adalah cara untuk mengenal pasti, menilai dan menafsirkan semua penyelidikan yang berkaitan
kepada soalan penyelidikan tertentu, atau kawasan topik, atau fenomena minat. Kajian individu
menyumbang kepada kajian sistematik dipanggil pelajaran primer; kajian sistematik adalah satu bentuk
kajian menengah.

Kelebihan ulasan kesusasteraan sistematik adalah:

 • Metodologi yang ditakrifkan dengan jelas menjadikannya kurang mudah hasil kesusasteraan
  (* tidak melindungi daripada bias penerbitan dalam kajian utama)
 • Boleh memberikan maklumat tentang kesan beberapa fenomena merentasi pelbagai tetapan
  dan kaedah empirikal. Sekiranya kajian memberikan hasil yang konsisten, tinjauan sistematik menyediakan bukti
  bahawa fenomena ini adalah mantap dan boleh dipindah milik. Jika kajian memberikan hasil yang tidak konsisten, sumbernya
  variasi boleh dipelajari.
 • Dengan kajian kuantitatif, adalah mungkin untuk menggabungkan data menggunakan teknik meta-analitik,
  meningkatkan kemungkinan mengesan kesan sebenar bahawa kajian kecil individu tidak dapat
  mengesan.
Ciri-ciri Kajian Sastera Sistematik
 •  Bermula dengan definisi protokol kajian yang menentukan soalan penyelidikan menjadi  ditangani dan         kaedah  yang akan digunakan untuk melakukan semakan.
 • Berdasarkan strategi carian yang ditakrifkan yang bertujuan untuk mengesan banyak kesusasteraan relevan sebanyak mungkin.
 • Strategi carian didokumenkan supaya para pembaca dapat menilai kerapuhan dan kesempurnaannya serta
  kebolehulangan proses.
 • Memerlukan kriteria kemasukan dan pengecualian  untuk menilai setiap kajian utama yang berpotensi.
 • Menentukan maklumat yang akan diperolehi daripada setiap kajian utama termasuk kriteria kualiti yang
  mana untuk menilai setiap kajian utama.
 • Prasyarat untuk meta-analisis kuantitatif.
Membangunkan protokol kajian – komponen
 •   Latar Belakang. Rasional untuk tinjauan itu. Soalan penyelidikan yang dikaji semula jawapannya.
 •   Strategi yang akan digunakan untuk mencari kajian utama termasuk istilah carian dan sumber
  untuk dicari.
 •   Kriteria pemilihan kajian. Kriteria pemilihan kajian digunakan untuk menentukan kajian mana
  dimasukkan ke dalam, atau dikecualikan daripada, semakan sistematik.
  Contohnya. Hanya kerja empirikal untuk dimasukkan? Atau kerja-kerja teori memberi tumpuan kepada sifat
  wacana, kerangka konseptual dan model khusus untuk fenomena kajian?
 •   Contohnya. Kepekatan pada artikel ilmiah yang diterbitkan hanya atau termasuk laporan yang ditugaskan,
  projek organisasi dan kertas persidangan (kesusasteraan kelabu)?

Kriteria kemasukan biasa:

 • Tetapkan julat masa atau tarikh penerbitan
 • Bahasa atau konteks kebangsaan
 • Metodologi eksplisit
 • Pengukuran hasil

Semak semakan dan prosedur penilaian kualiti kajian. Para penyelidik perlu membangunkan kualiti
senarai semak untuk menilai kajian individu. Tujuan penilaian kualiti akan membimbing
pembangunan senarai semak. Protokol ini harus menerangkan bagaimana kriteria pemilihan akan berlaku
digunakan contohnya. berapa penilai akan menilai setiap kajian utama prospektif, dan bagaimana
ketidaksepakatan di kalangan penilai dapat diselesaikan.

Strategi pengekstrakan data. Ini mentakrifkan bagaimana maklumat yang diperlukan dari setiap kajian utama
akan diperolehi. Jika data memerlukan manipulasi atau andaian dan kesimpulan yang dibuat,
protokol itu harus menentukan proses pengesahan yang sesuai.

Sintesis data yang diekstrak. Ini mentakrifkan strategi sintesis. Ini perlu menjelaskan sama ada
atau tidak meta-analisa rasmi adalah dimaksudkan dan jika apa teknik apa yang akan digunakan.

5 langkah dalam menjalankan kajian sistematik

LANGKAH 1. Bingkai soalan (pembentukan masalah)

 • Masalah harus dinyatakan dalam bentuk soalan yang jelas, tidak jelas dan berstruktur
  SEBELUM bermula

– Penduduk
– Intervensi atau pendedahan
– Hasilnya
– Reka bentuk kajian

 •  Pengubahsuaian hanya dibenarkan berdasarkan cara alternatif untuk menentukan populasi,
  campur tangan, hasil, reka bentuk kajian menjadi jelas atau jika positif palsu dalam langkah ke-3
 • Rangka kerja SAMPLE CAMPBELL COLLABORATION

– Adakah Speksifik?
– Adakah Boleh Dipercayai?
– Adakah terdapat pembinaan yang terukur?
– Adakah Praktikal? Adakah ia berkaitan dengan dasar / amalan?
– Adakah ini Logik? Adakah berdasarkan model teori atau logik?
– Adakah Empirik? Bolehkah jawapan dapat dicapai dengan menggunakan bukti yang dapat dilihat?

LANGKAH 2. Mengenal pasti kerja yang berkaitan (pengumpulan data)

 •        Kriteria pemilihan kajian akan ditentukan secara priori dan mesti mengalir terus dari soalan kajian semula
 •        Sebab-sebab kriteria inklusi / pengecualian akan direkodkan
 •         Carian harus luas
 •        Pelbagai sumber harus dicari
 •  Tiada sekatan bahasa

Kaedah mengenal pasti kajian berpotensi yang berkaitan
• Mencari pelbagai pangkalan data bibliografi
• Mengimbas senarai rujukan kajian sedia ada dan kajian yang layak
• Mengimbas prosiding persidangan
• Jurnal kunci mencari tangan
• Teruskan kutipan mencari artikel mani
• Menghubungi cendekiawan di kawasan tersebut
• Mencari Internet

Komponen utama kajian semula sistematik kualiti adalah pencarian dokumen yang komprehensif. Yang berat sebelah
koleksi kajian kemungkinan akan menghasilkan kesimpulan yang berat sebelah
• Menangani ini dengan melakukan carian yang sistematik untuk mengenal pasti (idealnya semua) karya yang               berkaitan dengan topik, iaitu.
kedua-dua kesusasteraan kelabu dan kelabu
• Tidak bermaksud mengutip kajian bebas daripada kualiti metodologi
– Pemilihan untuk bias penerbitan: artikel jurnal yang dikaji semula lebih cenderung untuk dipaparkan
hasil yang ketara daripada kajian yang kurang diterbitkan secara rasmi
– Sastera kelabu sering tidak ditemui melalui pangkalan data bibliografi

Dokumen semasa anda pergi
• Penting untuk mendokumenkan dan melaporkan proses carian sebagai sebahagian daripada sistematik yang               lebih   luas
kajian semula
• Membuat telus kaedah mengenal pasti dan mengumpul kajian supaya orang lain dapat menilai,
kritikan dan meniru prosedur carian anda
– Tempoh masa yang mana kesusasteraan dipilih
– Kaedah yang digunakan untuk menilai dan mensintesis hasil kajian yang dipertimbangkan
• Klasifikasi & artikel kumpulan mengikut jenis dan sumber

LANGKAH 3. Menilai kualiti kajian (penilaian data)
• Kajian-kajian terpilih akan dikenakan penilaian kualiti yang lebih baik menggunakan kritikal umum
panduan penilaian dan senarai semak kualiti berasaskan reka bentuk
– Pengindeksan & sistem ringkasan harus menangkap tajuk, pengarang, tujuan, metodologi,
penemuan dan hasil ditambah komen anda sendiri atau pemikiran utama pada artikel (tambah
sumber dan rujukan penuh)
• Sistem PQRS: Pratonton, Soalan, Baca, Ringkas
• Reka bentuk kajian yang mencukupi sebagai penanda kualiti
– Kebanyakan terpakai apabila sumber utama bukti adalah kajian rambang tetapi ini tidak
sentiasa mungkin dalam kajian sosial

Penilaian dokumen
• Mulakan dengan memeriksa petikan untuk menentukan kaitan (tajuk & abs)
– Adakah ia memenuhi kriteria sintesis?
– Adakah metodologi sesuai?
– Adakah subjek dalam skop yang ditakrifkan?
– Jika berkaitan, kemudian semak dokumen itu sendiri
– Lihat juga untuk rujukan kepada kajian lain yang tidak dikenalpasti oleh carian pangkalan data anda sendiri,
contohnya. Kertas persidangan yang tidak diterbitkan, laporan, laporan penyelidikan yang dijalankan di bawah pemberian,
maklumat mengenai penyelidikan semasa di institusi lain

LANGKAH 4 & 5 Menyatukan bukti & Terangkan hasil penemuan
Struktur ulasan sistematik
Pengenalan: Termasuk ikhtisar objektif & ringkas masalah. Gariskan sumber dan kunci kesusasteraan
istilah carian, had carian, dan sebagainya. Komen pada apa yang terdapat di dalam kesusasteraan yang memberikan wawasan pembaca
ke dalam nafas dan kedalaman sastera yang diperoleh dan memudahkan penghakiman kesahihan
tuntutan dibuat.

Badan utama:
– Mempersembahkan dan membincangkan penemuan dari kesusasteraan
– Kritikal mengkaji kaedah penyelidikan empirikal
– Bertahan objektif. Pembaca perlu tahu bahawa pengulas telah memahami dan
mensintesis maklumat yang relevan dan bukannya hanya menggambarkan pengarang lain
telah menemui. Tinjauan harus dibaca seperti penilaian kritikal terhadap maklumat yang ada
topik, menyoroti dan membandingkan maklumat dari sumber utama

Kesimpulan: Ringkasan ringkas penemuan, menerangkan pengetahuan semasa dan menawarkan rasional untuk
menjalankan penyelidikan masa depan

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL