no comments

Model pengukuran bagi sesuatu konstruk

Penilaian CFA untuk setiap elemen :

  1. Unidimensionaliti

Unidimensionaliti dicapai apabila semua item yang mengukur konstruk mempunyai pemberat faktor yang                    tinggi.  Untuk memastikan unidimensionaliti bagi sesuatu model pengukuran, sebarang item dengan pemberat            faktor yang rendah perlu disingkirkan.

2. Kesahan (Validity)

Kesahan instrumen adalah keupayaan sesuatu instrumen itu mengukur apa yang sepatutnya diukur  untuk sesuatu konstruk. Terdapat tiga jenis kesahan yang diperlukan untuk setiap model pengukuran konstruk iaitu :

a. Kesahan Konvergen

b. Kesahan Konstruk

c. Kesahan Diskriminan

3. Kebolehpercayaan

a. Kebolehpercayaan Komposit

b. Purata Varians yang Terekstrak

Sumber : Buku Pendekatan Mudah Sem

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL