no comments

METODOLOGI PENELITIAN LANGKAH LANGKAH LANGKAH PANDUAN UNTUK PELAJAR SISWAZAH

Format Soalan Penyelidikan
Inilah langkah yang paling penting dalam sebarang penyelidikan. , Ia adalah asas untuk pembangunan selanjutnya. cadangan penyelidikan (objektif, metodologi, pelan kerja dan belanjawan). Ia sepatutnya soalan atau masalah yang memerlukan jawapan atau penyelesaian. Soalan penyelidikan yang jelas dapat memudahkan kajian semula kesusasteraan. Ia memacu keseluruhan kajian. Terkenal dan diuji kaedah diperlukan untuk menjawab atau menyelesaikan soalan penyelidikan. Oleh itu, seorang penyelidik tidak boleh dipandu oleh jawapan tentatif iaitu, hipotesis.

Cadangan penyelidikan menyediakan beberapa tujuan. Ahli tesis atau jawatankuasa disertasi membaca cadangan dengan beberapa tujuan mudah dan langsung:

1- Untuk menentukan apa yang ingin dilakukan oleh penyelidik,
2- Menentukan mengapa penyelidikan penting, meyakinkan dan berbaloi.
3- Memahami bagaimana dia ingin melakukannya. Penulisan cadangan membolehkan penyelidik menunjukkan kepakaran dan kecekapan di kawasan tertentu, dan
4- Untuk mengetahui manfaat apa yang akan dihasilkan dari usaha atau percubaan. Ini mungkin penting untuk meyakinkan para penyelidik penyelidikan.

Soalan penyelidikan harus mengandungi perkara berikut:

• Relevan. Topik yang dipilih harus menjadi masalah utama. Masalahnya dilihat sebagai berikut (berapa besar atau meluas dan mempunyai kesannya cth. keterukan? Siapa yang terjejas dan atau siapa mengiktiraf masalah itu sebagai penting?)

• Mengelakkan pertindihan. Penyelidik perlu mengelak menyiasat dan menjawab soalan. Oleh itu, kesusasteraan perlu dikaji untuk mencari soalan utama yang tidak dijawab.

• Kelayakan. Masalah penyelidikan mestilah mudah dilaksanakan. Ini bergantung pada sumber dan penyelidik tidak seharusnya lebih bercita-cita tinggi. Pemikiran harus diberikan kepada kakitangan, masa, peralatan dan wang yang ada di dalam negara.

• Kelulusan kuasa. Ini meningkatkan peluang pelaksanaan keputusan. Penyelidikan yang kuat dan sesuai soalan akan menarik minat pembekal geran dan sokongan mereka.

• Kebolehgunaan. Kegunaan cadangan penyelidikan bergantung kepada sumber untuk melaksanakan cadangan ini dan pihak berkuasa atau pembuat dasar. Yang terakhir haruslah terlibat dari awal.

• Urgensi data yang diperlukan. Ini biasanya diputuskan oleh dasar ini pembuat, jadi penting untuk menangani keutamaan mereka.

• Ketepatan etika.
Penyelidikan ini tidak boleh menimbulkan sebarang kemudaratan pada orang lain, semasa penyelidikan atau mengikuti hasilnya. Penyelidikan perlu dikaji semula dengan pandangan etika. Etika
pelepasan daripada (jawatankuasa etika penyelidikan) hampir selalu
minta.

Tiada panduan khusus untuk merumuskan masalah penyelidikan;
Walau bagaimanapun, seorang penyelidik boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

1- Pengenalpastian kawasan yang luas kepentingannya
bidang akademik / profesional.
2- Pelbagai kawasan luas menjadi subareas, ini memerlukan otak
menyerang sesi dengan diri sendiri, rakan sebaya, profesional).
3- Pemilihan subarea dengan penghapusan.
4- Meningkatkan soalan penyelidikan perlu menjadi merah.
5- Penyusunan objektif.
6- Menilai objektif-objektif ini untuk memastikan kemungkinan mereka
untuk mencapai matlamat masa, logistik dan kepakaran teknikal.

Jenis Penyelidikan
Satu penyelidikan boleh diklasifikasikan dari tiga perspektif:
Permohonan, objektif dan jenis pemikiran maklumat. Projek penyelidikan boleh diklasifikasikan sebagai penyelidikan tulen atau terpakai(dari perspektif aplikasi) seperti dalam kebanyakan penyelidikan sosial,
atau sebagai deskriptif, korelasi, penjelasan atau penerokaan penyelidikan (dari perspektif objektif) dan sebagai kuantitatif atau kualitatif (dari perspektif jenis maklumat berfikir). Sebagai contoh penyelidikan berdasarkan maklumat fikir adalah:

i- Penyelidikan kualitatif: Penyelidikan dijalankan dengan jelas pengetua metodologi dan melibatkan pengumpulan dan analisis data kualitatif, seperti tingkah laku sosial, sikap, pengetahuan dan amalan sekumpulan responden mengenai isu-isu tertentu. Ia Objektif utama adalah untuk menerangkan variasi dalam fenomena, keadaan atau sikap.

ii- Penyelidikan Kuantitatif: jenis ini membantu mengukur data yang mana
dikumpulkan secara kuantiti (secara berangka). Dalam penyelidikan terkawal, penyelidik dalam meneroka kausalitas di hubungan dengan dua pembolehubah, kajian itu mesti ditubuhkan dengan cara itu meminimumkan kesan kepelbagaian hubungan dan faktor berinteraksi yang mempengaruhi hasilnya. Ini sukar untuk digunakan
dalam sains sosial, kerana tidak mungkin untuk mengawal faktor luaran yang impak mereka diperlukan untuk berkelayakan.

Sumber: sudanjp

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL