no comments

Reka Bentuk Soal Selidik

Apakah yang dimaksudkan dengan soal selidik?

Soal selidik adalah satu bentuk instrumen kajian yang terdiri daripada satu set soalan yang bertujuan untuk mengumpulkan maklumat daripada responden. Soal selidik penyelidikan biasanya terdiri daripada campuran soalan-soalan yang struktur terbuka dan soalan struktur tertutp. Struktur soalan terbuka terdiri daripada soalan berbentuk huraian panjang yang menawarkan responden keupayaan untuk menghuraikan pendapat mereka. Soal selidik penyelidikan telah dibangunkan pada tahun 1838 oleh Persatuan Statistik London.

Data yang dikumpul dari soal selidik pengumpulan data boleh bersifat kualitatif atau bersifat kuantitatif. Soal selidik boleh atau tidak boleh disampaikan dalam bentuk tinjauan, tetapi tinjauan selalu mengandungi soal selidik.

 

Kelebihan Soal Selidik 

 1. Dengan soal selidik, anda boleh mengumpulkan banyak data dalam masa yang singkat.
 2. Kesan bias dapat dikurangkan kerana soal selidik mempunyai set soalan yang biasa atau standard digunakan untuk sasaran responden anda.
 3. Soal selidik yang dilakukan melalui internet adalah sangat cepat dan kos efektif. Ia memudahkan pengkaji untuk mereka bentuk, mengedar dan menganalisis data responden.
 4. Hasil soal selidik dapat digunakan untuk membuat perbandingan dengan data sejarah dan membantu pengkaji untuk memahami perubahan dalam pilihan dan pengalaman responden.
 5. Responden boleh menjawab soal selidik tanpa mendedahkan identiti mereka. Kemudahan teknologi terkini memiliki peraturan keselamatan data utama dan privasi yang dapat menjaga sega data-data privasi responden.

 

Jenis-jenis soal selidik

Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, soal selidik boleh sama ada berstruktur atau tidak berstruktur. Mari lihat dengan lebih dekat apa yang diperlukan untuk soal selidik.

 1. Soal Selidik Berstruktur:
  Soal selidik berstruktur mengumpulkan data kuantitatif. Soal selidik itu dirancang dan direka untuk mengumpulkan maklumat yang tepat. Ia juga memulakan siasatan formal, data tambahan, cek data terkumpul sebelum ini, dan membantu mengesahkan sebarang hipotesis sebelumnya.
 2. Soal Selidik tidak berstruktur:
  Soal selidik tidak berstruktur mengumpul data kualitatif. Mereka menggunakan struktur asas dan beberapa soalan bercabang tetapi tidak ada yang membatasi tanggapan responden. Persoalannya lebih terbuka untuk mengumpulkan data khusus daripada peserta.

Sumber: QuestionPro

 

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL