no comments

Menyusun cadangan penyelidikan anda

Apa yang perlu anda sertakan dalam cadangan penyelidikan anda

Cadangan anda tidak boleh melebihi 10,000 kata jadi sila ikuti arahan dengan teliti. Semua cadangan perlu meliputi bahan teras yang sama: penerangan masalah atau isu, semakan kesusasteraan yang relevan, mengenalpasti soalan penyelidikan atau hipotesis, huraian kaedah yang sesuai untuk menangani kebimbangan tersebut.

Disiplin yang berbeza mempunyai gaya yang berbeza dalam bagaimana mereka menyusun bahan ini. Halaman ini menyediakan dua templat berbeza dan lebih banyak ditambahkan kerana ia dibangunkan atau diperlukan. Sila semak dengan penyelia anda tentang templat yang mereka mahu anda gunakan.

Struktur cadangan kajian

1. Ringkasan atau abstrak

Satu atau dua perenggan yang meringkaskan apa yang akan anda lakukan dalam projek penyelidikan dan bagaimana anda akan melakukannya.

2. Masalah, soalan atau hipotesis

Butiran, pendekatan atau kerangka utama projek penyelidikan akan difokuskan. Sekiranya hipotesis bersesuaian, mereka harus dinyatakan bersama dengan rasional. Sekiranya hipotesis tidak sesuai, masalah penyelidikan atau soalan perlu dinyatakan dengan jelas dan diperiksa.

3. Kepentingan topik penyelidikan

Tesis anda mesti membuat sumbangan asal kepada pengetahuan. Oleh itu, anda mesti menunjukkan bagaimana penyelidikan yang dicadangkan anda cukup penting untuk mewajarkan usaha anda (dan usaha orang lain yang terlibat dalam penyelidikan anda). Anda juga harus memasukkan pernyataan bagaimana penyelesaian masalah, atau jawaban atas pertanyaan, dapat mempengaruhi teori pendidikan atau praktik.

4. Penyelidikan terlebih dahulu yang penting

Ini harus menunjukkan secara mendalam bahawa anda menyedari sumber-sumber utama maklumat yang relevan di kawasan pilihan anda. Kebanyakan projek penyelidikan timbul daripada kajian terdahulu, yang perlu diringkaskan. Anda juga perlu menunjukkan hubungan antara soalan atau masalah anda dan kajian terdahulu ini.

5. Kaedah penyelidikan

Bahagian metodologi adalah salah satu bahagian yang paling penting dalam cadangan anda. Ia menunjukkan kefahaman anda tentang langkah-langkah dan kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan penyelidikan anda. Ia sepatutnya sebagai jelas mungkin, merinci bagaimana anda akan mengumpul, menganalisis dan mengemukakan data atau penyelidikan anda.

Contoh metodologi termasuk:

 • Penyelidikan kuantitatif atau kualitatif
 • Kaedah eksperimen dalam penyelidikan psikologi
 • Pendekatan khusus untuk menganalisis konsep dalam penyelidikan falsafah

Metodologi pilihan anda harus dibenarkan oleh soalan penyelidikan anda. Sebagai contoh jika anda sedang mengkaji hubungan antara dua atau lebih fenomena, satu metodologi korelasi akan sesuai. Secara alternatif, metodologi kajian kes adalah sesuai untuk meneliti fenomena kompleks dalam suasana semulajadi mereka.

Pastikan anda menerangkan teknik pengumpulan data dan analisa yang dimaksudkan dengan seberapa banyak detail yang mungkin. Mereka mungkin berubah semasa anda menjalankan penyelidikan, tetapi anda masih harus menunjukkan bahawa anda telah memberikan banyak pemikiran ke atas praktikal penyelidikan anda pada tahap awal ini. Anda juga perlu ambil perhatian mana-mana soalan utama yang belum diputuskan.

Jika anda mengumpul sampel orang atau dokumen, anda harus menggariskan prosedur anda untuk memilih sampel ini.

Jika anda berminat untuk memberi temubual atau menyerahkan soal selidik, anda harus memberikan contoh jenis soalan yang akan anda tanyakan.

Jika anda berhasrat menggunakan situasi percubaan untuk mengumpul data, anda harus menerangkan sebanyak mungkin elemennya. Ini termasuk:

 • Jenis subjek pilihan anda (umur, peringkat sekolah, kuantiti)
 • Jenis bahan yang hendak digunakan
 • Apa yang akan diukur (pencapaian, sikap, kepercayaan, dsb)
 • Kaedah pengumpulan data (pelaporan diri, pemerhatian, diagnosis klinikal)

6. Pertimbangan etika

Semua penyelidikan universiti dijangka mematuhi piawaian dan cadangan etika yang boleh diterima. Penyelidikan yang melibatkan peserta manusia juga harus diluluskan sebelum penyelidikan bermula oleh Jawatankuasa Etika Subjek Manusia Universiti Auckland.

Kebimbangan etika dapat timbul dalam bagaimana penyelidikan dijalankan dan cara-cara penemuan penyelidikan ini dapat digunakan kemudian. Anda mesti mengambil kira bidang tanggungjawab terhadap subjek penyelidikan anda pada peringkat perancangan, dan menyediakan strategi untuk menangani mereka dalam metodologi.

Contoh bidang tanggungjawab boleh termasuk:

 • Menjamin kebenaran persetujuan
 • Kerahsiaan
 • Pemeliharaan tanpa nama
 • Mengelakkan penipuan atau kesan buruk

Cadangan penyelidikan yang melibatkan Māori dan kumpulan minoriti / komuniti harus menunjukkan bahawa penyelidik mempunyai persiapan latar belakang yang memadai untuk bekerja di daerah tersebut. Ia juga harus menggariskan sejauh mana ahli kumpulan / komuniti itu akan terlibat atau berbincang dalam penyeliaan keseluruhan projek dan penyebaran hasil penyelidikan.

7. Analisis maklumat

Bagaimana anda berminat untuk menganalisis maklumat yang anda kumpulkan merupakan bahagian penting dari penilaian cadangan penyelidikan anda. Anda harus menerangkan dengan jelas bagaimana anda boleh menjawab soalan penyelidikan anda berdasarkan maklumat yang anda kumpulkan. Dalam erti kata lain, “Bagaimana anda akan memahami apa yang dimaksudkan dengannya?”

Jadilah jelas. Sebagai contoh, jika anda merancang untuk mengumpul bukti dengan soal selidik dan analisis statistik seterusnya, anda harus menerangkan kemungkinan kaedah analisis dan hasil yang mungkin.

Dalam contoh lain, jika anda bercadang untuk menggunakan pendekatan kajian kes, terangkan bagaimana anda merancang untuk mengenal pasti tema dan pola utama dalam data anda dan prosedur yang anda akan gunakan untuk memeriksa kesahihan analisis anda.

Huraian analisis sampel

“Analisis prosedur varians akan digunakan untuk menentukan sama ada skor keseluruhan soal selidik lebih tinggi untuk guru berpengalaman, seperti yang dijangkakan daripada, untuk guru dalam latihan.

“Kalau bagaimanapun, guru dalam latihan didapati mempunyai skor yang lebih tinggi ini bermakna …”

8. Batasan dan andaian utama

Bahagian ini harus mengandungi satu perenggan atau dua yang mentakrifkan batas penyelidikan anda. Ia biasa bagi pelajar untuk cuba melakukan terlalu banyak. Bahagian ini berguna dalam menentukan berapa banyak yang anda akan lakukan dan andaian utama yang akan anda ikuti dalam membina hujah, model, atau eksperimen anda.

Sekali lagi menjadi khusus. Buat kenyataan seperti, “Argumen ini menganggap bahawa …”, dan “Penyelidikan ini tidak akan …”.

9. Rujukan atau bibliografi

Bahagian akhir ini membincangkan pembacaan utama yang dicadangkan dalam cadangan anda, atau kesusasteraan yang menerangkan penyelidikan yang dicadangkan anda.

SUMBER: Universiti Auckland

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL