no comments

Menyimpan data: Jenis fail data

Anda boleh menyimpan data dalam format berikut:

Perangkaan IBM® SPSS® (* .sav). Format Statistik SPSS IBM.

– Fail data yang disimpan dalam format Statistik SPSS IBM tidak dapat dibaca mengikut versi perisian sebelum versi 7.5. Fail-fail data yang disimpan dalam pengekodan Unicode tidak dapat dibaca oleh siaran Perangkaan IBM SPSS sebelum versi 16.0 Lihat topik Pilihan umum untuk mendapatkan maklumat lanjut.
– Apabila menggunakan fail data dengan nama pembolehubah lebih lama daripada lapan bait dalam versi 10.x atau 11.x, versi lapan-bait nama pemboleh ubah yang unik digunakan-tetapi nama pemboleh ubah asal dipelihara untuk digunakan dalam pelepasan 12.0 atau lebih baru. Dalam siaran sebelum 10.0, nama pembolehubah lama asal hilang jika anda menyimpan fail data.
– Apabila menggunakan fail data dengan pembolehubah rentetan lebih lama daripada 255 bait dalam versi sebelum melepaskan 13.0, pembolehubah rentetan itu dipecah menjadi beberapa pemboleh ubah rentetan 255-bait.

Versi 7.0 (* .sav). Format 7.0 versi. Fail data yang disimpan dalam format 7.0 versi boleh dibaca mengikut versi 7.0 dan versi terdahulu tetapi tidak menyertakan set tindak balas pelbagai atau Kemasukan Data untuk maklumat Windows.

SPSS / PC + (* .sys). Format SPSS / PC +. Jika fail data mengandungi lebih daripada 500 pembolehubah, hanya 500 yang pertama akan disimpan. Bagi pembolehubah yang mempunyai lebih daripada satu nilai pengguna yang ditakrifkan, nilai tambahan pengguna yang hilang akan dikembalikan kepada nilai yang hilang pengguna yang ditetapkan terlebih dahulu. Format ini hanya tersedia pada sistem pengendalian Windows.

Perangkaan IBM SPSS Portable (* .por). Format mudah alih yang boleh dibaca oleh versi lain dari Statistik SPSS IBM dan versi pada sistem operasi lain. Nama ubah adalah terhad kepada lapan bait dan secara automatik ditukar kepada nama lapan-bait unik jika perlu. Dalam kebanyakan kes, menyimpan data dalam format mudah alih tidak lagi diperlukan, memandangkan fail data Statistik SPSS IBM seharusnya sistem platform / operasi bebas. Anda tidak boleh menyimpan fail data dalam fail mudah alih dalam mod Unicode. Lihat topik Pilihan umum untuk maklumat lanjut.

Tab-delimited (* .dat). Fail teks dengan nilai yang dipisahkan oleh tab. (Nota: Watak-watak tab yang tertanam dalam nilai rentetan dipelihara sebagai aksara tab dalam fail tab-delimited. Tiada perbezaan dibuat antara aksara tab yang tertanam dalam nilai dan aksara tab yang memisahkan nilai.) Anda boleh menyimpan fail dalam pengekodan Unicode atau halaman kod tempatan pengekodan.

Comma-delimited (* .csv). Fail teks dengan nilai-nilai dipisahkan oleh koma atau koma bertitik. Jika IBM SPSS Statistik penunjuk perpuluhan semasa tempoh, nilai dipisahkan oleh koma. Jika penunjuk perpuluhan semasa koma, nilai dipisahkan oleh koma bertitik. Anda boleh menyimpan fail dalam Unikod pengekodan atau pengekodan halaman kod tempatan.

Tetapkan ASCII (* .dat). Fail teks dalam format tetap, menggunakan format menulis lalai untuk semua pembolehubah. Tiada tab atau ruang antara medan berubah. Anda boleh menyimpan fail dalam Unikod pengekodan atau pengekodan halaman kod tempatan.

Excel 2007 (* .xlsx). Buku kerja format Microsoft Excel 2007 XLSX. Jumlah pemboleh ubah maksimum ialah 16,000; sebarang pembolehubah tambahan yang melebihi 16,000 pertama dijatuhkan. Sekiranya set data mengandungi lebih daripada satu juta kes, pelbagai helaian dibuat dalam buku kerja.

Excel 97 hingga 2003 (* .xls). Buku kerja Microsoft Excel 97. Jumlah pemboleh ubah maksimum ialah 256; sebarang pemboleh ubah tambahan yang melebihi 256 pertama dijatuhkan. Jika set data mengandungi lebih daripada 65,356 kes, beberapa helaian dibuat dalam buku kerja.

Sumber : https://www.ibm.com

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL