no comments

Menulis Dan Menerbitkan Jurnal Dalam Impak Yang Tinggi

Menulis Dan Menerbitkan Jurnal Impak Yang Tinggi. Kenapa kita perlu menulis dan menerbitkan jurnal? Ini adalah sebab-sebabmya:

  • Keperluan untuk tamat pengajian
  • Keperluan untuk promosi
  • Untuk mendapatkan ganjaran / anugerah
  • Untuk diiktiraf
  • Untuk menyebarkan pengetahuan

Untuk menerbitkan sesebuah karya, tahap kesukaran akan bertambah selepas satu tahap ke tahap seterusnya. Bermula dari bawa ialah “book chapter”. “Book chapter” ialah salah satu bahagian utama penulisan panjang relatif, seperti buku prosa, puisi, atau undang-undang. Buku bab mungkin mempunyai beberapa bab dan boleh dirujuk kepada banyak perkara yang mungkin menjadi topik utama bab tersebut. Dalam setiap kes, bab boleh diberi nombor atau bertajuk atau kedua-duanya.Seterunya ialah “Conference” iaitu persidangan dimana mesyuarat rasmi atau tidak rasmi bersama orang dengan kepentingan bersama, biasanya satu yang berlaku selama beberapa hari.

Yang ketiga ialah “Non Indexed Journal”,Indeks jurnal dianggap sebagai gambaran kualitinya. Jurnal yang diindeks dianggap sebagai kualiti saintifik yang lebih tinggi berbanding dengan jurnal yang tidak diindeks. … Untuk Medicus Indeks lama adalah indeks artikel jurnal saintifik perubatan yang paling komprehensif. Ia sedang diterbitkan sejak tahun 1879.

Yang terakhir ialah Jurnal Indeks, Jurnal yang diindeks dianggap sebagai kualiti saintifik yang lebih tinggi berbanding dengan jurnal yang tidak diindeks. Penentuan jurnal perubatan telah menjadi isu yang dapat diperdebatkan. Untuk Medicus lama Medicus telah menjadi indeks artikel jurnal saintifik perubatan yang paling komprehensif. Ia sedang diterbitkan sejak tahun 1879.

Cara-cara untuk mengolah kertas jurnal ialah pada awalnya seperti biasa kita memrlukan tajuk. Kemudian,gabungan dari setiap jalan cerita atau isi penting untuk diolah bersama.Selepas itu, abstrak. Abstrak di dalam jurnal ialah

Abstrak adalah ringkasan ringkas mengenai artikel penyelidikan, tesis, kajian semula, prosiding persidangan, atau sebarang analisis mendalam mengenai subjek tertentu dan sering digunakan untuk membantu pembaca dengan cepat memastikan tujuan kertas itu. Diselangkan bersama isi penting dan dimulakan dengan ringkasan pengenalan. Kedua Bahan dan Cara. Yang ketiga, Keputusan/ Penemuan dan Persidangan. Yang terakhir sekali ialah Kesimpulan/ Rujukan yang diiktiraf.

Pengenalan kebiasaannya hanya 15 patah perkataan! Pendek , mudah dan padat. Elakkan singkatan, preposisi dan formula.

Gabungan antara setiap penulis mesti selaras bersama nombor telefon HP/Pejabat , fax dan e-mel informasi dan alamat yang lengkap. Menjadi konsisten dalam mereka nama untuk memudahkan carian anda di e-search database.

Untuk Abstrak pula , anda perlu menulis dalam 100-250 patah perkataan. Dalam itu harulah mengandungi pengenalan pernyataan , objektif , skop ekspirimen , keputusan/ penemuan yang besar dan kesimpulan.

Contoh Abstrak yang bagus :

Title: SKEMA NUMERIKAL LAGRANGIAN-LAGRANGIAN UNTUK LAMPIRAN SIFAT PELANGGAN

Abstrak: Penyelidikan mengenai skema berangka pada interaksi bendalir pepejal Pengenalan telah cukup intensif dalam dekad yang lalu. Pernyataan kesukaran yang berkaitan dengan ramalan tepat interaksi pada tahap spatial dan temporal tertentu. Skim dinamik bendalir tradisional merangsang untuk meramalkan tahap ketepatan yang tinggi untuk jenis masalah ini. Oleh itu, dalam kajian ini, Skim numerik alternatif objektif dicadangkan untuk meramalkan aliran bendalir dan ditambah dengan skim Lagrangian pada ramalan fasa Skop pepejal. Dinamika zarah pepejal dalam rongga yang dipandu tudung adalah Penemuan yang diselidiki pada pelbagai nombor Reynolds. Keputusan menunjukkan bahawa trajektori zarah bergantung sepenuhnya kepada kesimpulan magnitud nombor Reynolds dan perilaku vorteks dalam rongga. Perbandingan yang baik dengan kajian eksperimen dan sebelumnya menunjukkan aplikasi multidisiplin dalam skema ini.

Contoh Pengenalan yang bagus:

PENGENALAN:  Model mereka meramalkan keputusan yang sangat baik jika dibandingkan dengan hasil eksperimen, bagaimanapun, persamaan Navier-Stokes yang rumit memerlukan masa pengiraan yang tinggi dalam menyelesaikan fluidpart. Perenggan terakhir Penekanan adalah pada penyepaduan skala meso LBM dan skala fizikal keadaan fizikal. Isu-isu berangka yang lain yang berkaitan dengan simulasi padu cecair juga ditonjolkan. Oleh itu, theobjectives kajian ini adalah gabungan teknik LBMformulation dan dinamik zarah pepejal (Lagrangian-Lagrangian), dan untuk melakukan perbaikan terhadap pengetahuan asas ini mengenai interaksi bendalir-pepejal.

Contoh Kesimpulan yang baik :

Kesimpulan mestilah mengeluarkan objektif kajian (contohnya, Dua Penyelumputan untuk dua penyata objektif) termasuk bagaimana cara penilaian di dalam penyelidikan. Apakah unik tentang itu? Pemulihan sahaja kerja dalam  pelajari tidak akan lebih daripada satu ke tiga halaman(Atau lebih baik mahasiswa 1 Para) Termasuk kajian kegiatan/ rekomendasi practikal * atau kerja masa depan.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL