no comments

Menulis cadangan penyelidikan

Sebelum anda mula menulis cadangan penyelidikan anda, lihat garis panduan dalam taliankami  , yang akan membantu anda memberikan pemahaman yang jelas mengenai apa yang kami cari dalam cadangan penyelidikan.

Adalah disyorkan cadangan penyelidikan tidak lebih daripada dua muka surat yang panjang. Ia harus menyatakan topik penyelidikan anda dan menggariskan pelan penyelidikan anda dan objektif yang anda ingin jumpa. Anda juga harus menunjukkan bahawa anda mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang mencukupi di kawasan yang dipilih. Cadangan itu hendaklah disertakan dengan sekurang-kurangnya 10 rujukan yang disebut.

Mencari penyelia

Semak penyelia pendaftaran kami   untuk mencari satu untuk projek penyelidikan anda.

Garis panduan untuk menulis cadangan penyelidikan

Cadangan penyelidikan adalah asas yang merumuskan manfaat kajian penyelidikan anda. Ia adalah asas untuk membangun idea dan pendekatan metodologi anda, dan merancang program kerja dan belajar anda.

Ciri-ciri cadangan

Tugas anda dalam menyampaikan cadangan penyelidikan anda adalah untuk meyakinkan jawatankuasa peringkat penyelidikan anda bahawa penyelidikan yang dicadangkan anda:

 • Mempunyai merit
 • Adalah penting
 • Adalah beretika
 • Boleh dilakukan oleh anda.

Cadangan anda adalah:

 • Jelas (tiada kekeliruan atau kekaburan)
 • Komprehensif (anda tidak memasukkan apa-apa maklumat yang diperlukan)
 • Ringkas
 • Teratur.

Bersedia untuk menulis cadangan penyelidikan

Apabila bersiap, tanya diri anda:

 • Apa yang saya cari?
 • Apa yang saya cuba buktikan / menyiasat?
 • Apa yang akan saya sumbangkan?
 • Apakah hubungan antara unsur-unsur yang akan saya pertimbangkan?
 • Apakah perbezaan yang akan saya lakukan?
 • Mengapa perkara itu penting?
 • Bagaimanakah saya akan melakukannya?

Draf komponen cadangan

Tajuk indikatif

Apa yang akan anda panggil tesis? Adalah lebih baik untuk menimbulkan persoalan atau membuat cadangan tentang pautan dan bukannya satu perkataan atau kawasan pengajian. Ia harus jelas, ringkas dan jelas dinyatakan.

Soalan penyelidikan / hipotesis

Soal penyelidikan atau hipotesis harus menentukan penyelidikan, menetapkan parameter, dan bertindak sebagai kerangka rujukan untuk menilai kerja anda.

Objektif kajian

Bahagian ini harus mencadangkan kawasan penyelidikan asas dan soalan utama anda dan sub soalan. Akhirnya ia akan membentuk abstrak untuk tesis anda. Sebaik-baiknya dan elakkan daripada penyataan tujuan yang samar-samar.

Latar Belakang

Apakah isu, masalah, sejarah, latar belakang yang menyediakan konteks untuk kerja anda sendiri? Bagaimanakah ia menyumbang kepada kerja akademik dan badan penyelidikan dan pengetahuan dalam bidang ini? Mengapa penting untuk penyelidikan anda?

Apa yang telah ditulis mengenai topik anda? Apakah teori, kaedah, dan sumber yang digunakan? Di manakah jurang yang akan diteliti oleh penyelidikan anda?
Di manakah anda mengambil teori anda? Apakah perspektif teoretikal yang memaparkan idea anda? Bagaimanakah perspektif ini digabungkan dan bagaimana ia berkaitan dengan dan mengarahkan penyelidikan unik anda?

Kaedah Penyelidikan

Apakah metodologi penyelidikan yang menyokong kajian anda? Apakah kaedah atau strategi apa yang akan anda gunakan dan mengapa? Bagaimanakah mereka menghubungkan dan memaklumkan antara satu sama lain? Harus ada hubungan yang jelas dengan tujuan anda.

Pertimbangan etika

Rujuk kepada Penyelidikan di Curtin untuk maklumat mengenai piawaian dan etika penyelidikan ..

Garis masa

Nyatakan tarikh akhir yang dijangka untuk setiap fasa penyelidikan dan ciri utama setiap bab anda. Ia perlu realistik.

SUMBER: Curtin

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL