no comments

Menulis Cadangan Penyelidikan

Apakah tujuan cadangan penyelidikan?

Tujuan cadangan penyelidikan dapat diringkaskan sebagai berikut:

– Untuk mencadangkan projek penyelidikan yang akan menghasilkan sumbangan yang signifikan terhadap ilmu pengetahuan.

– Untuk merumuskan rancangan terperinci projek penyelidikan termasuk pendekatan metodologi dan kerangka teori.

– Untuk memastikan bahawa penyelidikan yang dicadangkan dapat dicapai dalam masa yang diperlukan dan dengan sumber yang ada.

– Untuk menunjukkan bahawa anda mempunyai kepakaran dan pengalaman yang mencukupi untuk melaksanakan projek ini.

 

Menulis cadangan penyelidikan akan mendorong anda untuk menjelaskan objektif dan idea utama anda. Cadangan penyelidikan membolehkan anda memikirkan setiap peringkat proses penyelidikan sehingga anda dapat menyusun rancangan yang jelas dan terperinci. Ini juga akan membantu anda meramalkan masalah yang mungkin anda hadapi semasa pencalonan anda dan mendorong anda untuk memikirkan bagaimana anda akan menguruskannya.

 

Kemahiran apakah yang diperlukan untuk cadangan penyelidikan?

Menulis cadangan penyelidikan melibatkan beberapa kemahiran. Kemahiran ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

  • Pengetahuan subjek dan kemahiran penyelidikan

Cadangan penyelidikan memberi anda peluang untuk menunjukkan penguasaan pengetahuan subjek dan keakraban dengan trend penyelidikan semasa.

  • Kemahiran berfikir secara kritis

Cadangan penyelidikan yang baik memaparkan bukti kemahiran analisis, penilaian dan sintesis lanjutan, serta kreativiti dan keupayaan untuk menggabungkan pemikiran menegak dan lateral.

  • Kemahiran komunikasi

Cadangan penyelidikan menunjukkan kemampuan anda untuk mengekspresikan diri anda dalam bahasa yang tepat dan ringkas.

 

Kandungan dan struktur

Kandungan dan struktur cadangan penyelidikan yang diperlukan berbeza dari satu bidang kajian ke bidang yang lain. Oleh itu, anda harus berunding rapat dengan penyelia anda supaya anda boleh mendapatkan maklumat tentang keperluan tertentu dalam bidang pengajian anda. Secara umum, bagaimanapun, cadangan penyelidikan terdiri daripada perkara-perkara berikut:

– Latar belakang topik, kepentingan dan masalah penyelidikan

– Tujuan dan persoalan kajian

– Kajian literatur

– Reka bentuk kajian / projek

– Garis Masa

– Hasil / kesan yang dijangkakan

 

Menuju sasaran

Adalah berguna untuk memikirkan cadangan penyelidikan sebagai latihan kepada anda untuk menumpukan perhatian dari gambaran besar (bidang akademik luas) ke sasaran yang lebih spesifik (projek anda).

Pertama, cadangan penyelidikan perlu mengenal pasti bidang penyelidikan khusus di lanskap disiplin yang lebih luas, dan menentukan mengapa ia penting dan patut diterokai.

Kedua, cadangan penyelidikan perlu mengenal pasti jurang pengetahuan yang ada atau yang baru dikenal pasti supaya dapat dikembangkan menjadi masalah penyelidikan yang signifikan.

Ketiga, cadangan penyelidikan perlu membina kes yang meyakinkan untuk projek anda sebagai cara yang tepat untuk mendekati masalah penyelidikan. Aspek ini selalunya merupakan bahagian yang paling menarik dan kreatif dalam cadangan penyelidikan. Ini membolehkan anda menunjukkan bagaimana reka bentuk projek anda membawa pendekatan baru terhadap masalah yang ada atau yang baru dikenal pasti.

Akhirnya, cadangan itu perlu menunjukkan bahawa pendekatan anda terhadap masalah itu dapat dicapai dalam jangka masa pencalonan anda.

 

Sumber: monash.edu

Dari: Team MPWS

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL