no comments

Menjalankan kajian literatur yang berjaya secara sistematik

Memahami ulasan kesusasteraan
Tinjauan sistematik kesusasteraan telah menggantikan ulasan ahli dan ulasan naratif sebagai standar emas untuk meringkaskan bukti yang terdapat dalam kesusasteraan penyelidikan. Ulasan pakar atau tinjauan naratif mungkin memaparkan sikap berat sebelah penulis. Sebaliknya, ulasan sistematik menggunakan kaedah yang jelas dan ketat untuk mengenal pasti semua artikel yang relevan, menilai secara kritis artikel, dan mensintesis bukti. Mengikuti proses yang ketat ini membantu mengurangkan kecenderungan dan meningkatkan kebolehpercayaan dan ketepatan kesimpulan. Ini memudahkan para profesional penjagaan kesihatan untuk mempercayai keterangan yang dibentangkan, menerapkannya kepada penjagaan pesakit, dan menulis garis panduan amalan klinikal.
.
Menurut laporan Institut Perubatan pada tahun 2011, pembuat keputusan penjagaan kesihatan hari ini bergantung kepada ulasan sistematik untuk memaklumkan keputusan klinikal.2 Kajian yang dilakukan secara sistematik “mengenal pasti, memilih, menilai, dan mensintesis” bukti yang menjelaskan apa yang diketahui dan tidak diketahui mengenai dadah , peranti, kaedah pendidikan dan latihan, dan amalan penjagaan kesihatan.
.
Seperti yang dinyatakan oleh Hemingway dan Brereton, kajian sistematik kesusasteraan bertujuan untuk:
– mengenal pasti semua bukti yang relevan
– Menilai kualiti setiap kajian atau laporan
– mensintesis penemuan daripada kajian individu atau laporan dengan cara yang tidak berat sebelah
– menafsirkan penemuan dan membentangkan ringkasan yang seimbang dan tidak seimbang mengenai penemuan, dengan pertimbangan yang memadai terhadap sebarang kecacatan.
.
Menjalankan pemeriksaan sistematik boleh menjadi sukar dan memakan masa, tetapi dilakukan dengan betul, ia dapat menjawab soalan-soalan penting dan meningkatkan pemahaman kita tentang topik. Semua ulasan yang sistematik harus bermula dengan protokol (atau pelan) yang dikaji semula, 1,3 yang akan diterangkan dengan lebih terperinci kemudian. Protokol ini akan membolehkan replikasi masa depan dan ketelusan kaedah yang digunakan, meningkatkan peluang penerbitan.
.
Kajian sistematik kualitatif meringkaskan kajian primer tetapi tidak menggabungkan hasil kajian menggunakan kaedah statistik. Kajian sistematik yang menggunakan kaedah statistik kuantitatif untuk menggabungkan hasil dua atau lebih kajian utama dipanggil analisis meta-analysis. kajian sistematik campuran campuran termasuk data kualitatif dan kuantitatif dalam manuskrip terakhir.
.
Dalam artikel ini, kami menerangkan 5 langkah pertama dalam melakukan kajian semula sistematik kualitatif yang mengikuti garis panduan terkini, termasuk piawaian Institut Perubatan2 dan Item Pelaporan Pilihan untuk ulasan Sistematik dan Meta-analisis.
.

Langkah 1. Kembangkan soalan yang jelas.
Pertama, soalan semakan sistematik bertujuan menjawab keperluan perlu dinyatakan dengan jelas. Tanpa soalan yang jelas, sukar untuk menjalankan pencarian literatur yang tepat. Di samping itu, kekurangan kejelasan dalam soalan boleh mengakibatkan menghabiskan masa tambahan untuk menjelaskan pertanyaan dan mencari semula berdasarkan kepada soalan yang berubah-ubah.
.
Beberapa rangka boleh digunakan untuk membangunkan soalan kajian yang fokus. Satu rangka kerja yang baik ialah model SPICE.6 SPICE bermaksud:
.
– Menetapkan. Di mana? (contohnya, di hospital komuniti)
– Perspektif. Untuk siapa? (sebagai contoh, jururawat klinikal)
– Intervensi. Apa? (contohnya, handoff shift to to shift)
– Perbandingan. Berbanding dengan apa? (contohnya, lain-lain jenis shift shift shift)
– Penilaian. Kesimpulan apa yang boleh diambil mengenai kaedah-kaedah handoffs?
Berdasarkan contoh-contoh yang diberikan dalam model SPICE di atas, satu soalan yang jelas adalah: Bagi jururawat klinikal (P) yang bekerja di hospital komuniti (S), apakah keterangan (E) untuk menyokong penggunaan tangan shift shift shift I) berbanding dengan lain-lain jenis shift-to-shift handoffs (C)?
.
Dua rangka kerja lain adalah model PICO (populasi, campur tangan, campur tangan perbandingan, hasil) dan model PEO (penduduk, pendedahan, hasil) untuk kajian kualitatif
.

Langkah 2. Menjalankan carian sastera awal.

Setelah soalan yang jelas telah dirumuskan tetapi sebelum memasang pasukan lengkap, penulis utama harus mengenal pasti pustakawan yang berkolaborasi. Pustakawan ini dapat menjalankan pencarian literatur awal untuk menentukan apakah kajian sistematik telah diterbitkan, atau sedang berjalan, pada pertanyaan yang dipilih.3 Pencarian awal diperlukan untuk menjawab pertanyaan ini; tiada siapa yang mahu melakukan semua kerja yang diperlukan untuk semakan sistematik hanya untuk mengetahui bahawa orang lain telah menerbitkan jawapannya. Dalam kes ini, soalan itu boleh disemak semula untuk menangani aspek topik yang berbeza.
.
Salah satu cara untuk meningkatkan kualiti carian ini dan seterusnya adalah untuk penulis utama untuk menyediakan pustakawan dengan dua hingga empat artikel penyelidikan yang relevan mengenai topik minat. Ini akan membantu pustakawan mengenal pasti lebih banyak istilah carian dengan melihat pengindeksan artikel-artikel ini. Banyak pangkalan data boleh dicari.

.
Langkah 3. Berkumpul satu pasukan.
Apabila pencarian awal telah selesai dan penulis dan pustakawan utama merasa yakin bahawa tinjauan sistematik yang dicadangkan memberikan persoalan unik yang belum ditangani, sudah tiba masanya untuk mengenal pasti dan menyusun pasukan semakan sistematik yang lengkap. Pasukan harus memasukkan orang yang mempunyai kemahiran, atribut dan sumber yang berikut:
.
kepakaran kandungan yang berkaitan dengan topik atau keupayaan untuk memperoleh pengetahuan ini
cukup dilindungi atau masa peribadi untuk melakukan kerja yang diperlukan
personaliti berorientasikan detail
kepakaran dalam mencari kesusasteraan dalam pelbagai pangkalan data.
Selain jururawat, sesetengah orang yang mungkin mempunyai sifat-sifat ini termasuklah pustakawan, pelajar sarjana dan siswazah, profesional kesihatan yang bersekutu, dan penduduk serta menghadiri doktor yang berminat dalam penyelidikan penjagaan kesihatan dan tugas bersama.
.
Dalam pengalaman penulis, termasuk pustakawan dalam pasukan penyelidikan yang sistematik mempunyai banyak kelebihan. Pustakawan perubatan adalah pencari terlatih dan mempunyai pengetahuan tentang banyak pangkalan data dan teknik carian yang sesuai. Mereka juga menghargai kerasnya strategi carian yang dipikirkan dengan teliti dan mengetahui cara menyimpan dan mendokumenkan butir-butir carian yang dijalankan. Kami percaya bahawa pustakawan itu perlu ditawarkan sebagai pengasuh bersama kerana dia memenuhi syarat untuk menyelesaikan banyak tugasan yang diperlukan.
.
Selain menjalankan pencarian pakar dan menyediakan dokumentasi yang bersesuaian, pustakawan boleh menyumbang dengan cara lain, seperti mencari kesusasteraan kelabu, yang termasuk laporan kerajaan dan dokumen lain yang tidak biasanya diindeks dalam pangkalan data bibliografi yang popular; mendapatkan semakan semula oleh pustakawan lain strategi carian; menulis bahagian kajian semula literatur; dan menyediakan semakan substantif, kritikal, dan mengedit manuskrip akhir.
.
Penduduk dan menghadiri pakar perubatan, jururawat, dan profesional penjagaan kesihatan lain yang berminat dalam penyelidikan dan pengarangan adalah bahagian penting pasukan kerana mereka membawa kepakaran subjek. Di samping itu, mereka dapat membayangkan bagaimana semakan sistematik akan memberi manfaat kepada penyedia penjagaan kesihatan, pesakit, dan mereka yang membangunkan garis panduan amalan klinikal.
.
Ramai pelajar sains dan lepasan siswazah dan penjagaan kesihatan mempunyai tenaga, semangat, dan minat, menjadikannya aset kepada pasukan semakan sistematik. Mereka mungkin mendapat manfaat daripada penglibatan dalam proses yang ketat dan, bergantung pada tahap sumbangan mereka, peluang untuk menjadi coauthors.
.
Penulis utama harus bersedia untuk mengatur mesyuarat pasukan. Kami mencadangkan mesyuarat mingguan pada mulanya, tetapi dari masa ke masa, mesyuarat boleh berpindah ke setiap minggu dan kemudian setiap bulan. Mesyuarat boleh dilakukan secara persendirian, melalui persidangan telefon, atau melalui format mesyuarat berasaskan web. Seorang ahli pasukan perlu mengambil nota terperinci dan merumuskan kandungan mesyuarat, terutamanya mengingatkan tugas-tugas yang diberikan dan tempoh masa untuk tarikh yang sepatutnya. Setiap pasukan kajian yang sistematik mesti komited untuk bertemu dengan kerap, meminta klarifikasi seperti yang diperlukan, dan melaksanakan tugas yang ditetapkan.
.

Langkah 4. Buat protokol yang dikaji semula rakan sebaya.
Piawaian emas adalah menggunakan protokol yang dikaji semula rakan sebaya.1,3 Protokol ini boleh ditakrifkan sebagai dokumen yang difikirkan dengan baik yang menerangkan secara terperinci pelan yang, jika diikuti, meningkatkan kemungkinan bahawa “secara saintifik sah, telus, dan boleh dihasilkan hasil “akan dihasilkan.
.
Protokol ini dibuat selepas carian awal telah selesai dan pustakawan telah mengesahkan bahawa tiada ulasan sistematik telah diterbitkan pada topik yang dipilih. Bersamaan dengan seksyen kaedah standard manuskrip, protokol:
.
-masuk soalan itu
-masukkan kriteria pemasukan dan pengecualian
-maklumat strategi carian
-outlines proses yang akan digunakan untuk memilih artikel untuk dimasukkan
-describes proses yang akan digunakan untuk membangunkan bentuk abstraksi dan pangkalan data
-memaparkan bagaimana artikel akan dinilai untuk kualiti metodologi.
Protokol ini harus dibaca oleh sekurang-kurangnya satu profesional penjagaan kesihatan lain yang bukan sebahagian daripada pasukan untuk memastikan ia lengkap dan boleh difahami. Rakan sekerja ini harus menyemak protokol untuk memastikan ia ditulis dengan jelas dan mengandungi butiran yang cukup supaya orang lain dapat meniru semakan sistematik.

.

Langkah 5. Melaksanakan carian sastera komprehensif.
Carian sastera komprehensif yang berkualiti tinggi adalah asas yang akan dibina oleh sistematik. Kedua-dua carian awal dan carian kesusasteraan lain dijalankan untuk mengenal pasti semua artikel yang relevan mengenai topik yang perlu dilakukan oleh pencari yang berpengalaman, seperti pustakawan. Untuk butiran lanjut, lihat Apa keperluan pustakawan.

Pustakawan terpilih harus mempunyai kemahiran pencarian maju dan pengetahuan tentang pelbagai pangkalan data dan platform (seperti Ovid dan EBSCOhost). Untuk membantu pencari mengenal pasti istilah yang sesuai untuk carian, pasukan harus menyumbang sebilangan besar kemungkinan (iaitu, sinonim dan istilah yang berkaitan), berdasarkan soalan pusat semakan. Pustakawan akan menggunakan istilah ini untuk menuai istilah. Inilah proses menggunakan istilah yang relevan dan mengenal pasti perbendaharaan kata terkawal yang digunakan untuk mengindeks artikel supaya dapat diperoleh dengan mudah dari pangkalan data. Perbendaharaan kata yang terkawal boleh berbeza dari pangkalan data ke pangkalan data (contohnya, dari CINAHL ke MEDLINE). Pengambilan terma juga termasuk mengenalpasti kata kunci dan kata kunci kata kunci yang sesuai. Pencari akan memanfaatkan pelbagai teknik carian, seperti menggunakan perbendaharaan kata terkawal (iaitu, Tajuk Subjek Perubatan [MeSH] di MEDLINE), kata kunci, pengendali Boolean, dan teknik canggih lain seperti pemangkasan dan keterkaitan. (Lihat Datang kepada istilah [penyelidikan].) Pencari perlu membaca bahagian bantuan pangkalan data untuk mengetahui tentang teknik carian lanjutan khusus yang ada.

Selepas penuaian jangka, pustakawan akan membangunkan strategi carian untuk mengoptimumkan penarikan semula. Menurut Walters, penarikan balik menggambarkan seberapa berkesan strategi pencarian dalam mengenal pasti kebanyakan artikel yang relevan. Sebaliknya, ketepatan mengambil kira penyertaan artikel yang relevan serta pengecualian artikel tidak relevan. Pencari harus disediakan untuk mengorbankan ketepatan untuk memaksimumkan penarikan balik kerana matlamat peninjauan sistematik adalah untuk mengenal pasti semua artikel yang berkaitan untuk inklusi. Ini bermakna bahawa “hasil carian mungkin besar dan mengandungi sejumlah besar positif palsu”; Walau bagaimanapun, ini adalah lebih baik untuk kehilangan kajian yang relevan.9

Penyelidikan telah menunjukkan bahawa tiada pangkalan data tunggal yang menyediakan liputan menyeluruh topik penjagaan kesihatan. Oleh sebab itu, pelbagai teknik mesti digunakan untuk mengenal pasti kesusasteraan yang relevan, termasuk mencari pelbagai pangkalan data dan menyemak rujukan dalam buku dan artikel jurnal. Sekurang-kurangnya, pustakawan perlu mencari dua pangkalan data (seperti MEDLINE, CINAHL, PsycINFO), tetapi jika sesuai, lebih banyak pangkalan data perlu dicari untuk memaksimumkan penarikan balik dan mengurangkan risiko kecenderungan dalam kesimpulan penulis.

.

10 langkah untuk semakan sistematik
1. Membangunkan soalan yang jelas.
2. Menjalankan carian sastera awal untuk menentukan apakah semakan sistematik mengenai topik tersebut telah diterbitkan.
3. Berkumpul satu pasukan.
4. Buat protokol yang dikaji semula.
5. Mengendalikan carian sastera komprehensif.
6. Semak semula hasil carian dan pilih artikel yang akan dimasukkan.
7. Membangunkan pangkalan data abstraksi.
8. Melatih abstrak dan butir-butir kajian abstrak dari artikel yang disertakan.
9. Mengendalikan penilaian kualiti metodologi kajian yang termasuk.
10. Sediakan manuskrip akhir.

.

Sumber: Nursing2019

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL