no comments

Menguruskan Kertas Penyelidikan Akademik: Mengecilkan Idea Topik Penyelidikan

Masalah ataupun isu penyelidikan tidak perlu terlalu luas kerana ia akan menjadi sangat sukar untuk mengatasi masalah kajian anda dalam ruang dan masa yang dibenarkan. Anda boleh mengalami beberapa masalah jika topik anda terlalu luas, iaitu:

  • Terlalu banyak sumber maklumat dan, sebagai akibatnya, adalah sukar untuk menentukan apa yang perlu disertakan atau dikecualikan atau yang paling penting.
  • Anda mencari maklumat yang terlalu umum dan, sebagai akibatnya, sukar untuk membangunkan rangka kerja yang jelas untuk memahami masalah penyelidikan dan kaedah yang diperlukan untuk menganalisisnya.
  • Anda mencari maklumat yang merangkumi pelbagai konsep atau idea yang tidak dapat diintegrasikan ke dalam satu kertas dan, sebagai akibatnya, anda dengan mudah mengarahkan kepada topikyang tidak perlu.

 

Strategi untuk Mengecilkan Topik Penyelidikan

Cabaran yang paling biasa apabila mula menulis kertas penyelidikan adalah mengecilkan topik anda. Satu topik terlalu luas untuk diurus apabila anda mendapati bahawa ianya mempunyai terlalu banyak perbezaan dan seringkali bertentangan dengan idea-idea bagaimana untuk mengenal pasti masalah penyelidikan. Walaupun anda ingin memulakan proses penulisan dengan mempertimbangkan pelbagai pendekatan yang berbeza untuk mengkaji masalah, anda perlu mengecilkan fokus penyelidikan anda pada satu masa, maka jangan cuba untuk melakukan terlalu banyak topik dalam satu kertas.

Berikut adalah beberapa strategi untuk membantu menumpukan topik anda kepada sesuatu yang lebih mudah diurus:

  1. Aspek – memilih satu lensa untuk melihat masalah penyelidikan, atau melihat hanya satu aspek daripadanya [contoh: ‘mengkaji peranan makanan dalam upacara keagamaan Timur’ dikecilkan topik kepada ‘mengkaji peranan makanan dalam upacara Hindu’].
  2. Komponen – tentukan sama ada pembolehubah awal atau unit analisis boleh dipecah menjadi bahagian yang lebih kecil, yang kemudiannya dapat dianalisis dengan lebih tepat [contoh: kajian penggunaan tembakau di kalangan remaja boleh memberi tumpuan kepada hanya mengunyah tembakau daripada semua bentuk penggunaan].
  3. Tempat – lebih kecil kawasan analisis, semakin sempit tumpuan [contoh: ‘kajian hubungan perdagangan di Afrika Barat’ dikecilkan topik kepada ;kajian hubungan perdagangan antara Niger dan Kamerun’].
  4. Hubungan – bagaimana dua atau lebih perspektif yang berbeza atau pembolehubah mempunyai kaitan dengan satu sama lain? [contoh: sebab/akibat, perbandingan/kontras, kumpulan/individu, lelaki/perempuan, kontemporari/bersejarah, dan lain-lain].
  5. Masa – tempoh masa yang lebih pendek, semakin fokus.
  6. Jenis – tumpukan topik anda dari segi jenis atau kelas tertentu seperti orang, tempat, atau perkara [contoh: kajian corak lalu lintas berhampiran sekolah hanya boleh memberi tumpuan kepada SUV, atau hanya pemandu pelajar, atau hanya masa berhenti di sesuatu kawasan].
  7. Gabungan – menggunakan dua atau lebih strategi di atas untuk memfokuskan topik anda dengan lebih kecil.

 

NOTA: Gunakan salah satu perkara di atas terlebih dahulu untuk menentukan sama ada dapat memudahkan anda mengurus kajian kerana topik anda menjadi lebih kecil.

Sumber: library.sacredheart.edu

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL