no comments

MENGENAI ULASAN LITERATUR SISTEMATIK

Konsep penyiasatan yang berkaitan dengan psikologi memerlukan bacaan yang tidak terbatas. Oleh itu, kajian literatur yang baik adalah bahagian yang tidak diperlukan untuk menyediakan saintis moden dengan pengetahuan luas. Untuk membantu, siaran blog ini akan memperkenalkan anda kepada asas kajian literatur dan menerangkan pendekatan metodologi tertentu ke arah menulis satu, yang dikenali sebagai semakan sastera yang sistematik.

ULASAN LITERATUR SISTEMATIK

Kajian sastera yang sistematik adalah kaedah / proses / protokol di mana sebuah badan kesusasteraan diagregasi, dikaji semula dan dinilai sementara menggunakan teknik pra-spesifik dan standard. Dengan kata lain, untuk mengurangkan berat sebelah, rasional, hipotesis, dan kaedah pengumpulan data disediakan sebelum semakan dan digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan proses tersebut. Sama seperti kajian literatur tradisional, matlamatnya adalah untuk mengenal pasti, menilai secara kritikal, dan merumuskan bukti yang ada mengenai masalah yang jelas.

Tinjauan literatur sistematik membenarkan kami untuk meneliti penemuan yang bertentangan dan / atau bertepatan, serta mengenal pasti tema yang memerlukan siasatan lanjut. Tambahan pula, mereka termasuk kemungkinan menilai konsistensi dan generalisasi bukti mengenai soalan-soalan saintifik tertentu dan, oleh kerana itu, juga nilai praktikal yang hebat dalam bidang psikologi. Kaedah ini amat berguna untuk mengintegrasikan maklumat kumpulan kajian yang menyiasat fenomena yang sama dan ia biasanya menumpukan pada soalan empirikal yang sangat spesifik, seperti ‘Adakah intervensi Terapi Rasional Emotive memberi manfaat kepada kesejahteraan pesakit yang didiagnosis dengan kemurungan? ‘.

Tinjauan literatur sistematik merangkumi semua (atau paling) ciri-ciri berikut:

1. Objektif jelas ditakrifkan sebagai priori;
2. Kriteria yang telah ditetapkan untuk eksplisit untuk memasukkan / menyisihkan kesusasteraan;
3. Strategi carian yang telah ditetapkan dalam pengumpulan maklumat dan berikut proses sistematik;
4. Kriteria ciri yang telah ditetapkan untuk semua sumber yang digunakan dan jelas dibentangkan dalam kajian semula;
5. Penilaian sistematik terhadap kualiti kajian termasuk dalam kajian semula;
6. Pengenalpastian sumber-sumber kesusasteraan dan justifikasi yang dikecualikan untuk tidak mengecualikannya;
7. Analisa / sintesis maklumat (iaitu perbandingan hasil, sintesis kualitatif hasil, meta-analisis);
8. Rujukan kepada ketidakpatuhan dan kesilapan yang terdapat dalam bahan yang dipilih.

Proses melakukan kajian literatur sistematik terdiri daripada beberapa tahap dan dapat dilaporkan dalam bentuk artikel penyelidikan asli dengan nama yang sama (yaitu, kajian literatur sistematik):

1: Mula dengan mendefinisikan objektif semakan atau bentuk soalan penyelidikan berstruktur.

Tempat dalam artikel penyelidikan: Tajuk, Abstrak, Pengenalan.

Contoh objektif: Objektif semakan kesusasteraan ini adalah mengkaji secara sistematik dan menganalisis penyelidikan semasa mengenai kesan muzik pada tahap kegelisahan kanak-kanak dalam keadaan hospital.

Contoh soalan penyelidikan berstruktur: Apakah faktor-faktor penting yang berkaitan dengan pembangunan PTSD dalam tentera?

Petua: Dalam tajuk, kenalpasti bahawa laporan itu adalah semakan sastera yang sistematik.

2: Jelaskan secara jelas metodologi kajian dan tentukan kriteria kelayakan (iaitu kriteria pemilihan kajian yang mesti dipenuhi oleh bahan yang diterbitkan untuk disertakan atau dikecualikan daripada kajian). Carian harus luas.

Tempatkan dalam artikel penyelidikan: Kaedah.

Contoh kriteria inklusi: Penerbitan adalah kajian akademik dan peer review. Penerbitan adalah kajian yang meneliti kesan intervensi senaman fizikal secara berkala terhadap kemurungan dan termasuk kumpulan kawalan.

Contoh kriteria pengecualian: Penerbitan melibatkan orang dewasa lelaki. Kajian yang juga mengkaji aktiviti bukan fizikal sebagai campur tangan. Kajian yang hanya diterbitkan dalam bahasa selain bahasa Inggeris.

Petua: Kriteria kelayakan kadangkala sesuai untuk dipaparkan dalam jadual.

3: Dapatkan kesusasteraan yang layak dan teliti melaporkan strategi carian anda sepanjang proses. (Secara ideal, proses pemilihan dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua penyiasat bebas.)

Tempatkan dalam artikel penyelidikan: Kaedah.

Contoh: Pangkalan data elektronik EBSCOhost dan PsychInfo dari 2010 hingga 2017 dicari. Ini dipilih kerana fokus psikologi yang merangkumi kesan psikososial terhadap penderaan emosi pada zaman kanak-kanak. Terma carian ialah ‘penyalahgunaan emosi’, ‘zaman kanak-kanak’, ‘kesan psikososial’, dan ‘akibat psikososial’. EBSCOhost menghasilkan 200 hasil daripada kriteria carian, manakala PsychInfo menghasilkan 467, untuk sejumlah 667 artikel. […] Artikel ditolak jika ditentukan dari tajuk dan abstrak bahawa kajian itu gagal memenuhi kriteria inklusi. Apa-apa kekaburan mengenai pemakaian kriteria pemilihan telah diselesaikan melalui perbincangan antara semua penyelidik yang terlibat.

Petua: Kadang-kadang ia baik untuk mewakili proses pemilihan dalam perwakilan grafis; dalam bentuk pokok keputusan atau rajah aliran (periksa PRISMA).

4: Menilai kualiti metodologi kesusasteraan terpilih apabila memungkinkan dan tidak termasuk artikel dengan kualiti metodologi yang rendah. Perlu diingat bahawa kualiti semakan sistematik bergantung kepada kesahihan dan kualiti kajian yang termasuk dalam semakan.

Tempatkan dalam artikel penyelidikan: Kaedah.

Contoh instrumen yang tersedia untuk menilai kualiti kajian: PEDRO, Jadad skala, senarai kriteria Delphi, OTseeker, Maastricht.

Tip: Hadirkan artikel yang dikecualikan sebagai sebahagian daripada proses pemilihan yang disebutkan dalam langkah 3.

5: Teruskan dengan apa yang dipanggil pencirian kajian. Memutuskan data untuk dicari dalam semua kajian terpilih dan membentangkannya dalam cara yang diringkaskan. Sekiranya maklumat tersebut hilang dalam beberapa kertas tertentu, selalu daftarkannya dalam laporan anda. (Secara ideal, pencirian kajian dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua penyiasat bebas.)

Tempatkan dalam artikel penyelidikan: Keputusan.

Contoh-contoh maklumat yang perlu dan / atau boleh dikumpulkan untuk pencirian kesusasteraan: penulis, tahun, saiz sampel, reka bentuk kajian, matlamat dan objektif, penemuan / hasil, batasan.

Petua: Kadang-kadang hasil boleh dibentangkan dengan baik dalam bentuk jadual yang menggambarkan ciri-ciri utama.

6: Tulis sintesis hasil – menyatukan hasil kajian yang berbeza dan mentafsirkannya dalam bentuk naratif.

Tempat dalam artikel penyelidikan: Tafsiran, Kesimpulan.

Pola yang ditemui sebagai hasilnya harus diringkaskan dalam bentuk kualitatif, naratif. Merumuskan satu (atau lebih) hujah umum untuk menganjurkan semakan. Beberapa helah untuk membantu anda melakukan ini adalah memilih dua atau tiga sumber maklumat utama (mis. Artikel, buku, ulasan literatur lain) untuk menerangkan hasil kajian lain melalui cara organisasi yang sama. Sambungkan maklumat yang dilaporkan oleh sumber yang berbeza dan jangan hanya meringkaskan hasilnya. Cari corak dalam hasil kajian yang berbeza, mengenalpasti mereka, menangani konflik teoretikal dan / atau metodologi dan cuba mentafsirkannya. Huraikan kesimpulan utama dan menilai keadaan semasa mengenai subjek dengan menunjuk arah yang mungkin.

Sumber: efpsa

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL