no comments

Mengapa Statistik Penting ?

Statistik merupakan alat bantu dalam proses analisis suatu data yang berupa angka-angka (data kuantitatif). Oleh kerana statistik bekerja dengan angka-angka maka data yang kualitatif baru boleh dianalisis dengan statistik jika telah diubahsuai menjadi data kuantitatif.

Statistik juga mempunyai arti sebagai alat bantu untuk memudahkan data sehingga memudahkan pemakai data dalam melakukan keterangan atas data yang terkumpul. Sebagai suatu data analisis kuantitatif, statistik menuntut beberapa keperluan atas data yang akan dianalisisnya. Hal ini disebabkan pembangunan formula-formula statistik didasarkan oleh beberapa andaian. Oleh kerananya penggunaan statistik sebagai alat analisis tanpa diikuti dengan syarat-syarat yang diperlukan akan menyesatkan pemakai (terutama dalam melakukan deskriptif atas hasil analisis).

Statistik dapat menyajikan data yang terkumpul secara sederhana. Dengan demikian maka statistik mempunyai manfaat sebagai penyederhanaan atas data yang terkumpul. Sering kali terjadi data yang terkumpul tidak memberi petunjuk kepada pemakainya. Melalui bantuan statistik data tersebut akan tersusun dengan baik dan sederhana sehingga boleh memberikan arti tertentu atas data tersebut.

Fungsi statistik dapat dikumpulkan menjadi dua bahagian besar iaitu: Dekskriptif & inferensial. Statistik deskriptif memberikan maklumat yang terhad, iaitu memberi maklumat yang terbatas pada data apa adanya. Oleh karenanya pemakai statistik deskriptif tidak dapat mengambil kesimpulan yang umum atas data yang terhad. Kesimpulan yang dapat diambil, terbatas atas data yang ada. Statistik Inferensial yang merupakan pengembangan dari statistik deskriptif dapat memberikan maklumat lebih luas dan kompleks. Oleh karenanya pemakai statistik ini boleh melakukan generalisasi yang didasarkan pada hasil analisis.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL