no comments

Mengapa PLS-SEM menjadi keutamaan para pascasiswazah ?

Pemodelan kompleks sering menggunakan pemodelan persamaan struktur (SEM) dengan pelbagai keperluan yang mesti dipenuhi. Dalam sesetengah keadaan keperluan pemodelan kadang-kadang sukar untuk dipenuhi. Alternatif yang boleh dipilih dengan menggunakan pemodelan kompleks adalah dengan Partial Least Square (PLS). Di sini saya akan menulis beberapa sebab dari banyak sebab, seorang penyelidik memilih PLS. SEM direka berdasarkan keadaan sokongan teori yang kuat, sedangkan dalam pemodelan PLS boleh berasaskan teori (1), (2) hasil penyelidikan empirikal, (3) analogi, hubungan antara pembolehubah dalam bidang lain, (4) normatif, seperti peraturan kerajaan, undang-undang dan sebahagiannya, (5) hubungan rasional lain. Jadi asas teori pada PLS boleh menjadi kuat, lemah dan bahkan eksploratif.

Begitu juga, model pengukuran, dalam PLS yang biasa dikenali sebagai model luar, dalam hubungan indikator SEM dengan pembolehubah adalah refleksif sahaja, sementara PLS boleh refleksif atau formatif. Menunjuk penunjuk boleh berasaskan teori atau menyesuaikan petunjuk yang telah digunakan oleh penyelidik terdahulu. Anggapan pengagihan juga merupakan keperluan penting dalam SEM. Data dalam pemodelan mesti memenuhi taburan multinormal, jika keadaan ini tidak dipenuhi maka perkiraan akan dialihkan ke pendekatan resampling atau bootstrapping.

Di PLS, anggapan pengedaran multinormal tidak diperlukan kerana perkiraan langsung menggunakan teknik pembetulan. Saiz sampel yang diperlukan dalam SEM agak besar, dalam banyak rujukan ia disyorkan untuk berjumlah 100-200 sampel. Sedangkan sampel kecil PLS (minimum 30-50) boleh digunakan. Modifikasi model untuk mencapai kelayakan model yang lebih baik diperlukan dalam SEM, sedangkan dalam PLS ini tidak perlu.

Selain daripada perbezaan ini terdapat beberapa kesamaan yang diperoleh antara SEM dan PLS, antara lain: (1) hubungan di antara konstruk adalah linear, (2) model dapat ditingkatkan dengan teknik “merapikan thoery” yang menghilangkan jalan tidak dalam model, (3) pengiraan sesuai model yang diperlukan.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL