no comments

MENGAPA ARTIKEL JURNAL ANDA DITOLAK

Jika anda sedang membaca pos ini, mungkin tidak perlu anda ketahui bagaimana pentingnya menerbitkan artikel ilmiah untuk mendapatkan kedudukan akademik, kedudukan sesuatu pangkat bergraduasi atau sebagainya.

Sebaliknya, pos ingin menawarkan beberapa tips yang dapat membantu penyelidikan anda diterbitkan. 

Disini ada beberapa sebab sesuatu artikel tidak patut dihantar bagi semakan kerana banyak kehilangan komponen utama dalam penghasilan sesebuah jurnal. Penulisan ini mungkin berguna untuk persiapan artikel anda sendiri.

Beberapa persoalan untuk soal diri anda.
Pertama sekali, sebelum menghantar artikel untuk semakan ,tanya diri anda soalan-soalan ini :

(i) Apakah persoalan kajian anda?
(ii) Bagaimana persoalan kajian anda yang berkaitan dengan kesusasteraan
semasa?
(iii) Bagaimana anda akan menggunakan data anda untuk menjawab soalan
kajian anda?
Sebelum anda membuat keputusan untuk menghantar artikel jurnal anda,
(a) pastikan anda dapat menjawab persoalan ini dan (b)sesiapa yang membuat semakan artikel anda dapat menjawab persoalan ini.

Kebanyakan artikel yang ditolak atas sebab tidak mengandungi kesemua unsur yang diperlukan atau mempunyai unsur-unsur yang tidak sepatutnya ada dalam penulisan jurnal.

Oleh itu, pastikan artikel anda mempunyai semua unsur ini :
(i) Introduction
(ii) Literature Review
(iii) Methods
(iv) Data and Analysis
(v) Conclusion

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL