no comments

Memilih Antara PLS-SEM dan CB-SEM

Gunakan PLS-SEM apabila

  • Matlamatnya adalah meramalkan membina sasaran utama atau mengenal pasti “pembangun” utama.
    Konstruktif diukur secara konkrit adalah sebahagian daripada model struktur. Ambil perhatian bahawa langkah-langkah
  • formatif juga boleh digunakan dengan CB-SEM, tetapi berbuat demikian memerlukan membina modifikasi spesifikasi (contohnya, pembinaan mesti merangkumi kedua-dua petunjuk formatif dan reflektif untuk memenuhi keperluan pengenalan).
  • Model struktur adalah kompleks (banyak pembinaan dan petunjuk banyak).
  • Saiz sampel kecil dan / atau data tidak diedarkan secara tidak normal.
  • Pelan ini menggunakan skor pemboleh ubah laten dalam analisis seterusnya.

Gunakan CB-SEM apabila

  • Matlamatnya ialah ujian teori, pengesahan teori, atau perbandingan teori alternatif.
  • Istilah ralat memerlukan spesifikasi tambahan, seperti kovariasi.
  • Model struktur mempunyai hubungan pekeliling.Penyelidikan ini memerlukan kriteria baik kebaikan global.

Sumber : Smartpls.com

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL